International Journal of Hematology and Oncology 2022, Vol 32, Num 3
900 record(s) found.
 • İDİYOPATİK MYELOFİBROZİSLİ HASTALARIN TEDAVİSİNDE SPLENİK IŞINLAMANIN DEĞERLENDİRİLMESİ
       Kaan OYSUL1, Serdar SÜRENKÖK1, Murat BEYZADEOĞLU1
 • YÜKSEK RİSKLİ MALİGN MELANOMUN ADJUVAN TEDAVİSİNDE ORTA YÜKSEK DOZ İNTERFERON ALFA-2B TEDAVİSİNİN ETKİNLİĞİ VE TOLERABİLİTESİ
       Bülent KARABULUT1, V. Canfeza SEZGİN1, Gamze GÖKSEL2, Ulus A. ŞANLI1, Rüçhan USLU1, Erdem GÖKER1
 • AKUT MYELOİD LÖSEMİLİ HASTALARIMIZDA T(8;21) VE İNV (16)'NIN KANTİTATİF RT-PCR İLE ARAŞTIRILMASI
       Orhan AYYILDIZ1, Sevgi KALKANLI2, Sabri BATUN1, Abdurrahman IŞIKDOĞAN1, Murat SÖKER1, Murat YURT1, Ekrem MÜFTÜOĞLU1
 • YÜKSEK GRADE’Lİ BEYİN TÜMÖRÜ TANISIYLA RADYOTERAPİ UYGULANAN HASTALARDA TEDAVİ SONUÇLARI: RETROSPEKTİF DEĞERLENDİRME
       Evrim TUNÇ1, Diclehan ÜNSAL1, Ayşen S. ÖZTÜRK1, Petek TATER1, Müge AKMANSU1, Yücel PAK1
 • 1993-2002 YILLARI ARASINDA KOLOREKTAL KANSERLİ HASTALARDA UYGULANAN 5-FLUOROURASİL TEMELLİ ADJUVAN TEDAVİ SONUÇLARI
       Işıl SOMALI1, İlhan ÖZTOP2, Mehmet FÜZÜN3, Ali KÜPELİOĞLU4, Funda OBUZ5, Müjde SOYTÜRK6, Uğur YILMAZ2
 • AKUT MYELOBLASTİK LÖSEMİLİ BİR HASTADA ATİPİK KLİNİK PREZENTASYON GÖSTEREN İZOLE MERKEZİ SİNİR SİSTEMİ RELAPS OLGUSU
       Ali BAY1, Ahmet F. ÖNER1, Ömer ETLİK2, Murat DOĞAN1, Mustafa İZMİRLİ3
 • İDİYOPATİK TROMBOSİTOPENİK PURPURA İLE UYUMLU OLDUĞU DÜŞÜNÜLEN BİR OLGU: TANIDA YANILGI MI? TEDAVİYE DİRENÇ Mİ?
       Emrullah SOLMAZGÜL1, Yalçın ÖNEM1, Servet EMEKSİZ2, Levent PİRSELİMOĞLU2, Taner DAŞ3
 • İMMATÜR KİSTİK TERATOM: OLGU SUNUMU
       Ömer ETLİK1, Ali BAY2, Ekrem DOĞAN3, Mustafa İZMİRLİ4, Osman TEMİZÖZ1
 • KÖK HÜCRE PLASTİSİTESİ VE KLİNİK PRATİKTE KÖK HÜCRE TEDAVİSİ
       Fahri ŞAHİN1, Güray SAYDAM1, Serdar Bedii OMAY1
 • GATA TIBBİ ONKOLOJİ BİLİM DALINDA MEME KANSERİ TANISI İLE İZLENEN KADIN HASTALARIN HASTALIKLARININ TANIMLANMASI VE SAĞKALIM OLASILIKLARI
       SELİM KILIÇ1, SABAHAT TEZCAN1, ŞEREF KÖMÜRCÜ1, AHMET ÖZET1, BANU ÇAKIR1, FİKRET ARPACI1, OSMAN SARAÇBAŞI1, BEKİR ÖZTÜRK1, BİLAL BAKIR1, SELMİN ATAERGİN1, OKAN KUZHAN1, METİN HASDE1
 • YUMUŞAK DOKU EWİNG SARKOMU VE PRİMİTİF NÖROEKTODERMAL TÜMÖRLÜ ERİŞKİN OLGULARIN RETROSPEKTİF DEĞERLENDİRİLMESİ
       ŞEBNEM KARAKAN1, BERNA ÖKSÜZOĞLU1, DOĞAN UNCU1, NURİYE YILDIRIM1, BURÇİN BUDAKOĞLU1, METİN KÜÇÜKAZMAN1, HULKİ GENÇ1, SAADET AKDUR1, NURULLAH ZENGİN1
 • SİSPLATİNİN BÖBREK METABOLİZMASI ÜZERİNE ETKİLERİ: GİNGKO BİLOBA EKSTRAKTININ KORUYUCULUĞU
       H. RAMAZAN YILMAZ1, BÜNYAMİN IŞIK1, MUKADDES GÜLEÇ1, SADIK SÖĞÜT1, ÖMER AKYOL1
 • YETMİŞ YAŞ VE ÜSTÜ ERKEN EVRE MEME KANSERLİ KADINLARDA ADJUVAN KEMOHORMONOTERAPİ
       ÜLKÜ Y. ARSLAN1, NECATİ ALKIŞ1, AYŞE GÖK1
 • HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ONKOLOJİ HASTANESİ RUH SAĞLIĞI BİRİMİNE BAŞVURAN KANSER HASTALARININ ÖZELLİKLERİ VE SORUN ALANLARI
       FATMA ÖZ1, SATI D ÜNAL1, ELÇİN B. AKDENİZ1, SATI C. DİL1
 • SPLENİK MARGİNAL ZON LENFOMA SONRASI ORTAYA ÇIKAN BİR HODGKİN LENFOMA OLGUSU
       TANER BAYRAKTAROĞLU1, ALİ BORAZAN1, SELİM AYDEMİR1, GAMZE NUMANOĞLU1, YÜCEL ÜSTÜNDAĞ1, ZUHAL ERDEM1
 • SİSTEMİK TUTULUM İLE GİDEN LANGERHANS HÜCRELİ HİSTİOSİTOZİSLİ VAKA SUNUMU
       YAVUZ KÖKSAL1, ABDÜLGANİ GÜLYÜZ1, ÜMRAN ÇALIŞKAN1, İSMAİL REİSLİ1, CANAN UÇAR1
 • SERBEST OKSİJEN RADİKALLERİ, KARSİNOGENEZ VE ANTİOKSİDANT ENZİMLER
       AYSUN ÖZKAN1, KAYAHAN FIŞKIN1
 • EŞZAMANLI KEMORADYOTERAPİYE BAĞLI DİYAREDE İKİNCİ BASAMAK TEDAVİDE OKTREOTİD'İN YERİ: 20 HASTADA ÖN SONUÇLAR
       ERKAN TOPKAN1, UĞUR SELEK1
 • ÖZEFAGUS KANSERLERİNDE KEMORADYOTERAPİ SONUÇLARI
       MEHMET KOÇ1, İHSAN KARSLIOĞLU1, ORHAN SEZEN1, M. VECDİ ERTEKİN1, S. BAŞOL TEKİN1
 • YUMUŞAK DOKU SARKOMLARINDA RADYOTERAPİ SONUÇLARIMIZ
       MİNE GENÇ1, ZÜMRÜT BAHAT1, MELEK N. YAVUZ1, EMEL CİMŞİTOĞLU1, EDA KÜÇÜKTÜLÜ1, FATMA ÇOLAK1, ALİ A. YAVUZ1
 • KRONİK LENFOSİTİK LÖSEMİ/LENFOMA'DA FLUDARABİN TABANLI KEMOTERAPİ
       FEVZİ ALTUNTAŞ1, BÜLENT ESER1, ÖZLEM CANÖZ1, ÖZLEM ER1, METİN ÖZKAN1, SERDAR ŞIVGIN1, MUSTAFA ÇETİN1, ALİ ÜNAL1
 • KÖMÜR MADENİ İŞÇİLERİNDE PLAZMA C-REAKTİF PROTEİN VE D-DİMER DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
       AHMET GÜREL1, FERAH ARMUTCU1, MURAT ÜNALACAK1, MUSTAFA AYDIN1, ALİ ÖZEREN1, TEVFİK PINAR1
 • KANSERLİ HASTALARDA UZUN SÜRELİ KALICI SANTRAL VENÖZ KATETER KOMPLİKASYONLARI
       İLHAN ÖZTOP1, TUĞBA YAVUZŞEN1, UĞUR YILMAZ1, CANER ÇAVDAR1, ARZU YAREN1, OKTAY TARHAN1, NEZİH MEYDAN1, SELMAN SÖKMEN1, TANER ÇAMSARI1, MEHMET ALAKAVUKLAR1
 • SINIRLI EVRE KÜÇÜK HÜCRELİ AKCİĞER KANSERİ TANISI İLE TAM REMİSYONDA İZLENEN HASTADA AML GELİŞİMİ: OLGU SUNUMU
       AHMET DİRİER1, ABDURRAHMAN IŞIKDOĞAN1, BİLGEHAN KARADAYI1
 • KEMOTERAPİ SONRASINDA GELİŞEN NEKROTİZAN MİYOFASİİTİS: OLGU SUNUMU
       BÜLENT KARABULUT1, FATİH KIRÇELLİ1, VELİDDİN C. SEZGİN1, GAMZE G. MÜEZZİNOĞLU1, ULUS A. ŞANLI1, RÜÇHAN USLU1, ERHAN GÖKMEN1, ERDEM GÖKER1
 • ANTİKOAGULAN TEDAVİ
       YAVUZ BEYAZIT1, MURAT KEKİLLİ1, İBRAHİM C. HAZNEDAROĞLU1
 • MULTİPL MYELOMA VE HEMOSTATİK DEĞİŞİKLİKLER
       MUSTAFA ÖZDOĞAN1, ERKAN ÇOBAN1, LEVENT ÜNDAR1
 • PEYRONİE HASTALIĞINDA RADYOTERAPİ
       ERKAN TOPKAN1, MURAT GÜRKAYNAK1
 • ADJUVANT KEMOTERAPİ UYGULANMIŞ MEME KANSERLİ HASTALARDA PROGNOSTİK FAKTÖRLER
       BÜLENT ALKAN1, BÜLENT KARABULUT1, ULUS A. ŞANLI1, VELİDDİN C. SEZGİN1, RÜÇHAN USLU1, NECMETTİN ÖZDEMİR1, ERDEM GÖKER1
 • MASTEKTOMİ SONRASI RADYOTERAPİ UYGULANAN ERKEK MEME KANSERLİ HASTA SONUÇLARIMIZ
       MUZAFFER BEDRİ ALTUNDAĞ1, SEMA DURMUŞ DÜZGÜN1, GÜLÇİN ERTAŞ1, ALİ RIZA ÜÇER1, TAMER ÇALIKOĞLU1, HAYATİ ABANUZ1, KENAN ÖZBAĞI1, ATİLA DEMİRKASIMOĞLU1, HAKAN BEKİR BAKKAL1, BEKTAŞ KAYA1
 • MEME KORUYUCU CERRAHİ VE RADYOTERAPİ UYGULANAN HASTALARDA TEDAVİ SONUÇLARIMIZ
       GÜLÇİN ERTAŞ1, SEMA DURMUŞ1, MUZAFFER ALTUNDAĞ1, ALİ RIZA ÜÇER1, HAYATİ ABANUZ1, TAMER ÇALIKOĞLU1, KENAN ÖZBAĞI1, ATİLLA DEMİRKASIMOĞLU1, BEKTAŞ KAYA1
 • BEYİN METASTAZLI AKCİĞER KANSERİ HASTALARINDA METASTAZ CERRAHİSİNİN YAŞAM SÜRESİ ÜZERİNE ETKİSİ
       METİN ÖZKAN1, CELALETTİN EROĞLU1, SERDAR SOYUER1, ÖZLEM ER1, ALİ KURTSOY1, BÜLENT TUCER1, BÜNYAMİN KAPLAN1, OĞUZ G. YILDIZ1, ÖZLEM CANÖZ1, MUSTAFA ALTINBAŞ1
 • İNFÜZYONEL 5-FLUOROURASİL KEMOTERAPİSİ ALAN KOLON KANSERLİ HASTALARDA PLAZMA DOKU FAKTÖRÜ DÜZEYLERİ
       İLHAN ÖZTOP1, HALİL ATEŞ1, AHMET ALACACIOĞLU1, ARZU YAREN1, OKTAY TARHAN1, MEHMET ALAKAVUKLAR1, UĞUR YILMAZ1
 • MYCOSİS FUNGOİDES'TE TÜM CİLT ELEKTRON TEDAVİSİ VE TEDAVİ MORBİDİTESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
       KAAN OYSUL1, BAHAR DİRİCAN1, MURAT BEYZADEOĞLU1, SERDAR SÜRENKÖK1
 • ANTİFOSFOLİPİD ANTİKOR SENDROMU
       YAVUZ BEYAZIT1, MURAT KEKİLLİ1, SALİH AKSU1, İBRAHİM C. HAZNEDAROĞLU1
 • ÇOCUKLUK ÇAĞI KANSERLERİNİN KARDEŞLER ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ: GENEL BİR BAKIŞ
       LALE ALGIER1, ŞEYDA ÖKDEM1
 • KOAGÜLASYON SİSTEMİ
       SEMA KARAKUŞ1, SEMRA DÜNDAR1
 • 40. AMERİKAN KLİNİK KANSER CEMİYETİ (ASCO) TOPLANTISINDAN İZLENİMLER: MEME KANSERİNİN ADJUVAN TEDAVİSİNDE BİSFOSFONATLARIN ROLÜ
       KADRİ ALTUNDAĞ1, BANU ARUN1
 • AKCİĞER KANSERİNİN ADJUVAN VE MOLEKÜLER TEDAVİSİNDEKİ GELİŞMELER VE YÜRÜYEN ÇALIŞMALAR
       ÖZDEN ALTUNDAĞ1, KADRİ ALTUNDAĞ1
 • AKCİĞER KANSERİ VE PNÖMONİSİ OLAN HASTALARIN ERİTROSİTLERİNDE OKSİDAN / ANTİOKSİDAN DURUMU
       HÜSEYİN ÖZYURT1, İNCİLAY GÖKBULUT1, FİKRET ÖZUĞURLU1, NURHAN KÖKSAL1, SADIK SÖĞÜT1, ÖMER AKYOL1
 • TİP II DİABETES MELLİTUS'TA ORTALAMA TROMBOSİT HACMİ VE İN-VİTRO TROMBOSİT AGREGASYON TESTLERİNİN MİKROVASKÜLER KOMPLİKASYONLARLA İLİŞKİSİ
       SELAHATTİN AYDINLI1, GÜRAY SAYDAM1, FAHRİ ŞAHİN1, MEHMET TÜZÜN1, FİLİZ BÜYÜKKEÇECİ1
 • KEMİK METASTAZLI HASTALARDA PALYATİF RADYOTERAPİ SONRASI İDRAR KALSİYUM VE DEOKSİPİRİDİNOLİN SEVİYELERİ
       ERKAN TOPKAN1, GÖKHAN ÖZYİĞİT1, HÜLYA GÜLBAŞ1, AZİZ KARAOĞLU1
 • BLEOMİSİN VERİLEN RATLARDA PLAZMA VE ERİTROSİTLERİN OKSİDAN VE ANTİOKSİDAN DURUMU: ERDOSTEİN VE VİTAMİN E'NİN KORUYUCU ROLÜ
       FERAH ARMUTÇU1, SADIK SÖĞÜT1, AHMET GÜREL1, LEVENT KART1, ÖMER COŞKUN1
 • BİR OLGU NEDENİYLE RADYASYON HATIRLATMA DERMATİTİ
       FÜSUN TOKATLI1, KAZIM UYGUN1, NERMİN TUNÇBİLEK1, GÜLDEN BAYIR1, KAMURAN İBİŞ1, CEM UZAL1
 • GASTROİNTESTİNAL KANSERLERDE K-RAS MUTASYONLARININ ROLÜ
       ÖZLEM ER
 • MEME KANSERİNDE BİRİNCİL TEDAVİ SONRASI TAKİP
       BİLGEHAN KARADAYI1, AHMET DİRİER1, SEYİT B. ZİNCİRCİOĞLU1
 • MİTOKONDRİAL DNA VE KANSER
       AYŞEGÜL AYHAN1, AYSUN ÖZKAN1, KAYAHAN FIŞKIN1
 • ÇUKUROVA BÖLGESİNDEKİ NÖROBLASTOMA'LI OLGULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
       İBRAHİM BAYRAM1, ATİLLA TANYELİ1, İLGEN ŞAŞMAZ1, BÜLENT ANTMEN1, REFİK BURGUT1, DİNÇER YILDIZDAŞ1, LEVENT YILMAZ1, SÜREYYA SOYUPAK1, NURDAN TUNALI1, YURDANUR KILINÇ1
 • KÖTÜ PERFORMANSLI GLİOBLASTOMA MULTİFORMELİ HASTALARDA YÜKSEK DOZ FRAKSİYONLU HİPOFRAKSİYONE RADYOTERAPİ
       MUSTAFA İZMİRLİ1, FUAT YAMAN1, YAKUP BÜYÜKPOLAT1, ÖMÜR ALAN1, SÜLEYMAN ALTIN1, MUSTAFA ÜNSAL1
 • ERKEN EVRE HODGKİN HASTALARINDA TEDAVİ PROTOKOLLERİ VE TEDAVİDE ETKİLİ PROGNOSTİK FAKTÖRLERİN RETROSPEKTİF DEĞERLENDİRİLMESİ
       GÜLÇİN ERTAŞ1, FAİK ÇETINDAG1, O. NURİ SÜNTER1, A. RIZA ÜÇER1, AYŞEN DİZMAN1, AYŞE HİÇSÖNMEZ1, M. ERDOĞAN GİDER1
 • KÜÇÜK HÜCRELİ AKCİĞER KANSERİNDE (KHAK) SİSPLATİN-ETOPOSİD VE ALTERNE UYGULANAN İFOSFAMİD-VİNKRİSTİN-EPİRUBİCİN TEDAVİSİ
       MEFTUN ÜNSAL
 • ÇOCUKLUK ÇAĞINDA TROMBOFİLİ: HETEROZİGOT PROTROMBİN 20210 DEFEKTLİ OLGU SUNUMU
       GÖKHAN TÜMGÖR1, İLGEN ŞAŞMAZ1, İBRAHİM BAYRAM1, KAHRAMAN TANRIVERDİ1, YURDANUR KILINÇ1
 • MALİGN GLİAL TÜMÖRDE EKSTRANÖRAL İLERİ YAYILIM
       YAVUZ DİZDAR1, VAKUR OLGAÇ1
 • ÇÖLYAK HASTALIĞINA EŞLİK EDEN LENFOMA DIŞI İNTESTİNAL T HÜCRELİ LENFOMA: ORTA YAŞLI ERKEK HASTA
       ENDER SERİN1, YÜKSEL GÜMÜRDÜLÜ1, BİROL ÖZER1, FAZİLET KAYASELÇUK1, İLHAN TUNCER1
 • YOĞUNLUK AYARLI RADYOTERAPİNİN BAŞ-BOYUN TÜMÖRLERİNDE KLİNİK UYGULAMASI
       GÖKHAN ÖZYİĞİT1, UĞUR SELEK1, K. S. CLİFFORD CHAO1
 • OTOİMMÜN HASTALIKTA HEMATOPOETİK KÖK HÜCRE TRANSPLANTASYONU
       HAKAN GÖKER1, BERNA GÖKER1
 • 1990-2002 YILLARI ARASINDA İZLEDİĞİMİZ YUMUŞAK DOKU SARKOMLU HASTALARA İLİŞKİN DENEYİMİMİZ
       İLHAN ÖZTOP1, UĞUR YILMAZ1, HASAN HAVITÇIOĞLU1, MEHMET ŞEN1, BİNNAZ DEMİRKAN1, SERMİN ÖZKAL1, IŞIL KUNDAK1, SABRİ BARUTCA1, NEZİH MEYDAN1, METİN MANİSALI1, MEHMET ALAKAVUKLAR1
 • ERİŞKİN ÇAĞI GLİAL TÜMÖRLERDE RADYOTERAPİ SONUÇLARIMIZ: 73 HASTANIN RETROSPEKTİF ANALİZİ
       MELEK NUR YAVUZ1, A AYDIN YAVUZ1, MİNE GENÇ1, EDA KÜÇÜKTÜLÜ1, FATMA ÇOLAK1, ZÜMRÜT BAHAT1, EMEL ÇİMŞİTOĞLU1
 • HODGKİN HASTALIĞINDA İLK BASAMAK TEDAVİ SONUÇLARI:TEK MERKEZ DENEYİMİ
       FEVZİ ALTUNTAŞ1, BÜLENT ESER1, BÜNYAMİN KAPLAN1, ÖZLEM CANÖZ1, KÜRŞAT GÜNDOĞAN1, METİN ÖZKAN1, ÖZLEM ER1, H ŞENOL ÇOŞKUN1, MUSTAFA ÇETİN1, ERAY KARAHACIOĞLU1, ALİ ÜNAL1
 • KALP PİLİ OLAN HASTALARDA RADYOTERAPİNİN TEHLİKELERİ: OLGU SUNUMU VE LİTERATÜR DERLEMESİ
       MEHMET UFUK ABACIOĞLU1, BAHAR DİRİCAN1, HAKKI CÜNEYT ULUTİN1, YÜCEL PAK1
 • KEMOTERAPİ BAŞLAMADAN NÖTROPENİK ENTEROKOLİT GELİŞEN BİR AKUT MYELOBLASTİK LÖSEMİ OLGUSU
       HASAN TEZER1, YUSUF ZİYA ARAL1, ŞENAY SAVAŞ1, YILDIZ DALLAR1
 • SİSPLATİNE BAĞLI AKUT DEMİYELİNİZAN ENSEFALOMYELİT: OLGU SUNUMU
       FAHRİ ŞAHİN1, GÜRAY SAYDAM1, K. PINAR ÖZEN1, FİKRET BADEMKIRAN1, FİLİZ BÜYÜKKEÇECİ1
 • KANSER VE TROMBOZ
       TAMER ELKIRAN1, İBRAHİM H. GÜLLÜ1
 • MEME KANSERİNİN TEDAVİSİNDE BİFOSFONATLARIN ÖNEMİ
       UĞUR COŞKUN1, YEŞİM YILDIRIM1, NAZAN GÜNEL1
 • AKCİĞER KANSERİ TANISINDA SİTOKERATİN FRAGMAN 19 (CYFRA 21-1)'UN DEĞERLENDİRİLMESİ
       M. CEMİL SAVAŞ1, MUSTAFA BENEKLİ1, İBRAHİM H. GÜLLÜ1, İBRAHİM AKALIN1, M. KADRİ ALTUNDAĞ1, İBRAHİM BARIŞTA1, GÜLTEN TEKUZMAN1
 • KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERİ HÜCRELERİNDE (NSCLC) EPİRUBİCİN-HCI'ÜN SİTOTOKSİSİTESİ
       ÖZKAN AYSUN1, FIŞKIN KAYAHAN1
 • DİYARBAKIR VE ÇEVRESİNDE LÖSEMİ OLGULARININ DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ
       ABDURRAHMAN IŞIKDOĞAN1, ORHAN AYYILDIZ1, NACİ TİFTİK1, ABDULLAH ALTINTAŞ1, EKREM MÜFTÜOĞLU1
 • AKUT LENFOBLASTİK LÖSEMİLİ ÇOCUKLARDA NOR (NUCLEOLAR ORGANİSER REGİONS) PROTEİNLERİNİN ÖNEMİ
       TÜRKAN PATIROĞLU1, MUSA KARAKÜKCÜ1, ALİ İLTEN1, NALAN İMAMOĞLU1
 • YÜKSEK DERECELİ NON-HODGKİN LENFOMA OLGULARINDA 77-04 PROTOKOLÜ TEDAVİ SONUÇLARIMIZ: TEK MERKEZ DENEYİMİ
       AYHAN DÖNMEZ1, SEÇKİN ÇAĞIRGAN1, MURAT TOMBULOĞLU1
 • UZUN SÜRELİ TAM REMİSYONDAKİ KÜÇÜK HÜCRELİ MESANE KARSİNOMLU OLGUDA İZOLE BEYİN METASTAZI
       ÖZKAN KANAT1, TÜRKKAN EVRENSEL1, MUTLU DEMİRAY1, GÜZİN GÖNÜLLÜ1, ENDER KURT1, GÜLAYDAN FİLİZ1, OSMAN MANAVOĞLU1
 • MULTİSENTRİK PLAZMA HÜCRELİ TİP CASTLEMAN HASTALIĞI: BİR OLGU SUNUMU
       ABDURRAHMAN IŞIKDOĞAN1, ORHAN AYYILDIZ1, MUSTAFA YAKUT1, METİN ÇELİK1
 • ONKOLOJİDE NONSTEROİD ANTİİNFLAMATUAR İLAÇLARIN YENİ KULLANIM ALANLARI
       EMİNE TOSUN1, OYA TOPALOĞLU1, BERNA ÖKSÜZOĞLU1
 • PROSTAT KANSERİ TEDAVİSİNDE ESTRAMUSTİN FOSFATIN YERİ
       KAMİL ÇAM1, ASIF YILDIRIM1, HAKAN ÖZVERİ1, ATIF AKDAŞ1
 • BAŞ VE BOYUN BÖLGESİNDE RADYOTERAPİYE BAĞLI GELİŞEN YAN ETKİLER VE TEDAVİ YAKLAŞIMLARI
       MELTEM SERİN
 • LOKALİZE PROSTAT ADENOKANSERLERİNDE HORMON TEDAVİSİ İLE BİRLİKTE KÜRATİF RADYOTERAPİ UYGULAMASI
       GÖKHAN ÖZYİĞİT1, FADIL AKYOL1, CEM ÖNAL1, SAİT SARI1, SALİH GÜRDALLI1, BÜLENT YAPICI1
 • ERKEN EVRE GLOTTİK LARİNKS KARSİNOMLARINDA YÜKSEK GÜNLÜK FRAKSİYON DOZLU RADYOTERAPİ İLE EŞ ZAMANLI AKUSTİK SES VE VOKAL FONKSİYON ANALİZİ
       UĞUR SELEK1, FADIL AKYOL1, ENİS ÖZYAR1, SAİT SARI1, TAŞKIN YÜCEL1, ESRA ÖZCEBE1
 • METASTATİK MEME KANSERİNİN TEDAVİSİNDE CAPECİTABİNE:ETKİNLİK VE TOKSİSİTE
       VELİDDİN C. SEZGİN1, ULUS A. ŞANLI1, BÜLENT KARABULUT1, RÜÇHAN USLU1, GAMZE G. MÜEZZİNOĞLU1, ERDEM GÖKER1, NECMETTİN ÖZDEMİR1
 • GASTRİK KARSİNOMADA PERİTONEAL LAVAJ SİTOLOJİSİNİN PROGNOSTİK DEĞERİ
       İBRAHİM KARATAŞ1, ZAFER ERGÜL1, DİCLEHAN ÜNSAL1, AYTUĞ ÜNER1, İSMET BARAN1
 • REZEKE EDİLEMEYEN AKCİĞER ADENOKARSİNOMLARINDA KLİNİK SEYİR
       METİN ÖZKAN1, ÖZLEM ER1, BÜNYAMİN KAPLAN1, MUSTAFA ALTINBAŞ1, H. ŞENOL COŞKUN1, FEVZİ ALTUNTAŞ1, BÜLENT ESER1, ERAY KARAHACIOĞLU1
 • POSTERİOR EPİDURAL ARALIKTA GRANULOSİTİK SARKOM: AKUT MYELOİD LÖSEMİDE RELAPSIN İLK BELİRTİSİ
       ZEYNEP A. YEGİN1, MÜNCİ YAĞCI1, GÜLSAN SUCAK1
 • KONDROSARKOM KOMPONENTLİ MEME KARSİNOSARKOMU: NADİR BİR OLGU SUNUMU VE LİTERATÜRÜN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ
       ZAFER ERGÜL1, AYTUĞ ÜNER1, DİCLEHAN ÜNSAL1, LEYLA MEMİŞ1
 • KANSER EPİDEMİYOLOJİSİNDE TARAMA TESTLERİNİN YERİ, ÖZELLİKLERİ VE İLİŞKİN VERİLERİN ANALİZİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN ÖZELLİKLER
       BANU ÇAKIR
 • 1990-2000 YILLARI ARASINDA TESPİT ETTİĞİMİZ 307 MEME KANSERİ VAKASININ KLİNİK DEĞERLENDİRİLMESİ
       ALİ BORAZAN1, FARUK AKSOY1, ŞAMİL ECİRLİ1, CELALETTİN VATANSEV1
 • NON-HODGKİN LENFOMALARDA CD44V6 EKSPRESYONU
       CENGİZ CEYLAN1, FATİH DEMİRKAN1, HAYRİ ÖZSAN1, FATİH KUYUCUOĞLU1, MEHMET ALİ ÖZCAN1, BÜLENT ÜNDAR1
 • ÜÇÜNCÜ JENERASYON ANTİEMETİK AJANLARIN KANSER HASTALARINDA ETKİNLİK, MALİYET VE YAN ETKİLERİNİN ANALİZİ
       DENİZ YAMAÇ1, GÖKHAN ÇELENKOĞLU1, UĞUR COŞKUN1, ABDULREZZAK ABUBAKAR1, NAZAN GÜNEL1
 • AĞRILI KEMİK METASTAZLARININ PALYASYONUNDA TEK DOZ (500 CGY, 800 CGY) VE FRAKSİYONE (300X10 CGY) ŞEMALARININ ETKİNLİĞİ
       MUZAFFER BEDRİ ALTUNDAĞ1, ALİ RIZA ÜÇER1, TAMER ÇALİKOĞLU1, ZEKİ GURAN1
 • REFRAKTER-RELAPSLİ HEMATOLOJİK MALİGNİTELİ OLGULARDA İDA-FLAG KEMOTERAPİSİ
       GÜRAY SAYDAM1, ŞAFAK YÜKSEL1, FAHRİ ŞAHİN1, SERDAR BEDİİ OMAY1, FİLİZ BÜYÜKKEÇECİ1
 • KRONİK İMMÜN TROMBOSİTOPENİK PURPURALİ OLGULARDA SPLENEKTOMİ SONRASI LENFOSİTOZ
       VAHAP ASLAN1, MURAT DİNÇER1, ZAFER GÜLBAŞ1
 • HAFİF ZİNCİR MYELOMA İLE BİRLİKTE AMİLOİD ARTROPATİSİ: BİR OLGU SUNUMU
       BİRKAN SONEL1, AYŞE KÜÇÜKDEVECİ1, NURŞEN DÜZGÜN1, ARZU ENSARI1, SELİM EREKUL1
 • MEMENİN YASSI HÜCRELİ KANSERİ: BİR OLGU SUNUMU
       H. ŞENOL COŞKUN1, ÖZLEM ER1, MUSTAFA ALTINBAŞ1, HÜLYA AKGÜN1, ALİ ÜNAL1
 • LENFOMA SEYRİNDE HEPATİT B REAKTİVASYONUNUN LAMİVUDİN İLE TEDAVİSİ: BİR OLGU SUNUMU VE LİTERATÜRÜN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ
       MUSTAFA CANKURTARAN1, HALİS ŞİMŞEK1, YAHYA BÜYÜKAŞİK1, GONCA TATAR1
 • KANSER AĞRISINA YAKLAŞIM
       UĞUR COŞKUN1, ZÜBEYDE NUR ÖZKURT1, NAZAN GÜNEL1
 • RETİKÜLOSİT SAYIMINDA MİKROSKOPİK, FLOW SİTOMETRİK VE COULTER STKS ANALİZÖR METODLARININ KARŞILAŞTIRILMASI
       A. VAHAP ASLAN1, GÜLCİHAN DEMİREL1, ZAFER GÜLBAŞ1
 • HÜCRE İÇİ P53 SEVİYESİNİN EPİDERMAL BÜYÜME FAKTÖRÜ TARAFINDAN KONTROLÜ
       HAKAN AKÇA1, ATİLA YANİKOĞLU1, OSMAN NİDAİ ÖZEŞ1
 • KOLOREKTAL VE HEMATOLOJİK MALİGNİTELERİN BİRLİKTELİĞİ: 4 OLGU SUNUMU
       GÜRAY SAYDAM1, VELİDDİN C. SEZGİN1, BÜLENT KARABULUT1, OSMAN ZEKİOĞLU1, MİNE HEKİMGİL1, SERDAR B. OMAY1, ERDEM GÖKER1, FİLİZ BÜYÜKKEÇECİ1
 • GENÇ YAŞ AKCİĞER KARSİNOMLARI
       ESRA KAYTAN1, E. MERDAN FAYDA1, SEVGİ ÖZDEN1, E. NEZİH ORAL1, AHMET KİZİR1
 • NAZOFARİNKS KANSERİNDE PROGNOSTİK FAKTÖRLER
       NİLGÜN ÖZBEK1, BARIŞ OKUMUŞ1, ŞABAN Ç. GÖKÇE1, MELEK COŞKUN1
 • YÜKSEK GRADE ASTROSİTOMLU HASTALARIMIZIN SAĞKALIM SONUÇLARI
       LÜTFİ ÖZMEN1, BEKTAŞ KAYA1, CEM MISIRLIOĞLU1, NAZAN EROĞLU1, MUZAFFER B. ALTUNDAĞ1, ZEKİ GÜRAN1
 • İKİ KARDEŞTE HEREDİTER FVII EKSİKLİĞİ: İKİ FARKLI KLİNİK TABLO
       BAHATTİN TUNÇ1, ALİ AYATA1
 • AKUT LÖSEMİDE SPONTAN REMİSYON: İKİ VAKA RAPORU
       G. HAYRİ ÖZSAN1, FATİH DEMİRKAN1, İLHAN ÖZTOP1, M. ALİ ÖZCAN1, FİLİZ VURAL1, BÜLENT ÜNDAR1
 • HETEROZİGOT FAKTÖR V LEİDEN MUTASYONU İLE BİRLİKTE BUDD-CHİARİ SENDROMLU BİR ERKEK ÇOCUK
       BAHATTİN TUNÇ
 • İMMÜN MODÜLATÖR VE TÜMÖR SUPRESSÖR OLARAK İRF-1
       NİLÜFER G. İMİR1, KAYAHAN FİŞKİN1, OSMAN N. ÖZEŞ1
 • ADJUVAN SİKLOFOSFAMİD-ADRİAMİSİN-5-FLOROURASİL (CAF) KEMOTERAPİSİ ALAN OPERE EVRE I-III MEME KANSERLİ HASTALARDA LOKAL NÜKSSÜZ VE UZAK NÜKSSÜZ SAĞKALIMI ETKİLEYEN PROGNOSTİK FAKTÖRLER
       BAŞAK OYAN1, NİLÜFER GÜLER1, GÜLTEN TEKUZMAN1, AYŞE KARS1, ALEV TÜRKER1, M. KADRİ ALTUNDAĞ1, YAVUZ ÖZIŞIK1, EŞMEN BALTALI1, İSMAİL ÇELİK1, ERHAN HAMALOĞLU1, ZAFER ÖNER1
 • OPERABL MEME KANSERLERİNDE POSTMASTEKTOMİ RADYOTERAPİ SONUÇLARI
       ALİ RIZA ÜÇER1, TAMER ÇALIKOĞLU1, SEMA DURMUŞ1, FAİK ÇETİNDAĞ1, GÜLÇİN ERTAŞ1, OSMAN SUNTER1, M. BEDRİ ALTUNDAĞ1, KENAN ÖZBAĞI1, HAYATİ ABANUZ1, HANDAN ERKAL1
 • ADEZYON MOLEKÜLLERİ CD44 VE CD54'ÜN ÇOCUKLUK ÇAĞI HODGKİN HASTALIĞINDA EKSPRESYONU
       BİLGE BİLGİÇ1, FERHAN AKİCİ1, REJİN KEBUDİ1, İNCİ AYAN1, ÖMER GÖRGÜN1, ÖNER DOĞAN1
 • KARACİĞER REZEKSİYONU SONRASI UYGULANAN 5-FLUOROURACİL KEMOTERAPİSİNİN, İNTERSELÜLER ADEZYON MOLEKÜLÜ-1 VE İNTESTİNEL BAKTERİYEL TRANSLOKASYON ÜZERİNE ETKİLERİ
       AYDIN DALGİÇ1, ATİLLA ENGİN1, İBRAHİM H. GÜLLÜ1, JEFFREY COOPER1, AYLAR POYRAZ1, GÜLEN AKYOL1, GÜLTEN TEKUZMAN1
 • DEMİR EKSİKLİĞİ ANEMİSİNİN TANISI VE KRONİK HASTALIK ANEMİSİNDEN AYRIMINDA SERUM TRANSFERRİN RESEPTÖR DÜZEYİNİN ROLÜ
       ORHAN TÜRKEN1, AŞKIN DÖĞERLİOĞLU1, AHMET ÖZTÜRK1, NECDET ÜSKENT1
 • EŞ ZAMANLİ OLARAK SAPTANAN DÖRT PRİMER KANSERLİ OLGU
       ENDER KURT1, TURKKAN EVRENSEL1, MURAT ARSLAN1, GÜLAYDAN FİLİZ1, GÜZİN GÖNÜLLÜ 1, ÖZKAN KANAT1, MUTLU DEMİRAY1, OSMAN MANAVOĞLU1
 • MELANOZİS SENDROMLU BİR MALİGN MELANOM OLGUSU
       NİLÜFER GÜLER1, İBRAHİM VARGEL1
 • YÜKSEK DERECELİ ASTROSİTOMLARIN MOLEKÜLER BİYOLOJİSİ
       ERKAN TOPKAN1, MURAT GÜRKAYNAK1, MUSTAFA CENGİZ1
 • İKİ KRİYOPREZERVASYON METODUNUN KÖK HÜCRE CANLILIĞI VE KOLONİ OLUŞTURMA KAPASİTESİ YÖNÜNDEN KARŞILAŞTIRILMASI
       S. SAMİ KARTI1, CAFER ADIGÜZEL1, MUSTAFA YILMAZ1, MUSTAFA ÇETİNER1, SİRET RATİP1, EMEL EKŞİOĞLU1, SEMA AKTAŞ1, NEBİYE SOFU1, YEŞİM ELBİR1, ERCÜMENT OVALI1, MAHMUT BAYIK1
 • ELEKTİF OPERASYONLARDA OTOLOG KAN TRANSFÜZYONUNUN YERİ
       AYDIN DALGIÇ1, BEKİR KÜÇÜKKAYIKÇI1, İSMET BARAN1
 • HODGKİN HASTALIĞINDA DENEYİMLERİMİZ
       MEHMET DAĞLI
 • PRİMER PENİL KANSERLİ 9 HASTA: RETROSPEKTİF İNCELEME VE LİTERATÜRÜN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ
       FERHAT BERKMEN1, SİNAN BAŞAY1, A. İHSAN ARIK1, ALİ AYYILDIZ1, BEDRETTİN SEÇKİN1, A. FUAT PEKER1
 • LOKAL İLERİ KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERİNİN AKSELERE KONKOMİTANT BOOST RADYOTERAPİ İLE TEDAVİSİNDE ERKEN TOKSİSİTE VE CEVAP DEĞERLENDİRMESİ
       MUSTAFA İZMİRLİ1, FUAT YAMAN1, YAKUP BÜYÜKPOLAT1, ADNAN YÖNEY1, MUSTAFA ÜNSAL1
 • ABDOMİNAL YERLEŞİMLİ CASTLEMAN HASTALIĞI: OLGU SUNUMU VE LİTERATÜRÜN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ
       RECEP PEKCİCİ1, FATMA ALAGÖZ1, RAHİME KARTAL1
 • MİDE KARSİNOMU SEYRİNDE EOZİNOFİLİ: OLGU SUNUMU
       ULUS ALİ ŞANLI1, BÜLENT KARABULUT1, FATİH TEKİN1, V. CANFEZA SEZGİN1, GÜRAY SAYDAM1, GAMZE GÖKSEL MÜEZZİNOĞLU1, FAHRİ ŞAHİN1, F. RÜÇHAN USLU1, ERDEM GÖKER1
 • ADRENAL GLAND YETMEZLİĞİ GELİŞEN BİR KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERİ OLGUSU: OLGU SUNUMU VE LİTERATÜRÜN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ
       ABDULLAH BÜYÜKÇELİK1, GÜNGÖR UTKAN1, ÖZGÜR DEMİR1, BÜLENT YALÇIN1, AHMET DEMİRKAZIK1, FİKRİ İÇLİ1
 • İNTRAVENÖZ İMMÜNGLOBULİNLERİN ETKİ MEKANİZMALARI
       FERAH GENEL1, NECİL KÜTÜKÇÜLER1
 • BAŞ-BOYUN TÜMÖRLERİ VE ALKOLÜN ETYOLOJİDEKİ ROLÜ
       TEVFİK PINAR1, RECEP AKDUR1, KADİR ATLI1, ERDEM KARABULUT1
 • LOKAL İLERİ EVRE KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERİNDE HİPERFRAKSİYONE RADYOTERAPİ
       SEMA DURMUS1, ALİ RIZA ÜÇER1, TAMER ÇALIKOĞLU1, FAİK ÇETİNDAĞ1, OSMAN N. SUNTER1, MUZAFFER ALTUNDAĞ1
 • KEMOTERAPİ UYGULANAN AKUT LÖSEMİLİ HASTALARDA NÖTROPENİK ENTEROKOLİT: HALA ÖNEMLİ BİR SORUN
       RAMAZAN SARI1, SÜLEYMAN ÖZEN1, ALPER SEVİNÇ1, İSMET AYDOĞDU1
 • LÖSEMİLERDE NM23-H1 VE NM23-H2 MRNA EKSPRESYONUNUN RT-PCR YÖNTEMİ İLE İNCELENMESİ
       CELALETTİN CAMCI 1, SEMRA PAYDAŞ 1, KAHRAMAN TANRİVERDİ1
 • MESANE KANSERİNDE İNDUCİBLE NİTRİK OKSİT EXPRESYONU
       EMİN ÖZBEK 1, BÜLENT MIZRAK 1, MUSTAFA ÖZBEK1, CELALETTİN CAMCI1
 • KÜÇÜK HÜCRELİ AKCİĞER KANSERİNDE İNFORMATİF BİR MİKROSATELLİT ALELİ (D5S679-6)
       SACİDE PEHLİVAN1, MUSTAFA PEHLİVAN1, MERAL KOYUNCUOĞLU1, ALİ ÖZCAN1, ATİLLA AKKOÇLU1
 • HORMONA DİRENÇLİ PROSTAT KANSERLİ HASTALARDA EPİRUBİSİN TEDAVİSİ İLE EPİRUBİSİN VE ESTRAMUSTİN FOSFAT TEDAVİSİNİN KARSILAŞTIRILMASI
       AHMET KİPER1, ORHAN YİĞİTBAŞI1, M. ABDURRAHİM İMAMOĞLU1, İSMAİL GÜL1
 • PRİMER BÖBREK BAŞLANGIÇLI EKSTRANODAL DİFFÜZ BÜYÜK HÜCRELİ, B HÜCRELİ NHL: OLGU SUNUMU
       GÜRAY SAYDAM1, YÜKSEL KÜÇÜKZEYBEK1, MİNE HEKİMGİL1, SERDAR B. OMAY1, FİLİZ BÜYÜKKEÇECİ1
 • KANSER VE BAŞETME
       PERİHAN GÜNER
 • İMMÜNOPROLİFERATİF İNCE BARSAK HASTALIĞI (İPSİD): 18 YILLIK HACETTEPE DENEYİMİ
       HAKAN GÖKER1, GÜLTEN TEKUZMAN1, İBRAHİM BARİSTA1, İBRAHİM GÜLLÜ1, DİNÇER FIRAT1
 • DUYSAL POLİNÖROPATİSİ OLAN DİYABETİK HASTALARDA TROMBOSİT FONKSİYON DEĞİŞİKLİKLERİ
       SELÇUK ÇOMOĞLU1, SERDAR YARDIMCI1, ZEKİ OKÇU1
 • MALİGN PROLİFERATİF TRİKİLEMMAL TÜMÖRLER
       MUSTAFA U. KALAYCI1, CEYHAN UĞURLUOĞLU1, HÜSEYİN ERASLAN1, SÜLEYMAN ORAL1
 • TÜM VÜCUT IŞINLANMIŞ HAYVAN MODELİNDE GRANÜLOSİT MAKROFAJ-KOLONİ STİMULE EDİCİ FAKTÖRÜN YARA İYİLEŞMESİ ÜZERİNE ETKİSİ: HİSTOPATOLOJİK DEĞERLENDİRME
       DİCLEHAN KILIÇ1, İBRAHİM EGEHAN1, LEYLA MEMİŞ1
 • DEMİR EKSİKLİĞİ ANEMİSİNDE SERUM VİTAMİN A DÜZEYLERİ VE VİTAMİN A DESTEĞİNİN İNTRAVENÖZ DEMİR TEDAVİSİ SONUÇLARINA ETKİSİ
       MEHMET AKİF ÖZDEMİR1, DURAN ARSLAN1, MUSTAFA ÇALİK1
 • HEPATOSELÜLER KANSER TANISI KONMUŞ HASTALARDA P53 MUTASYONU SIKLIĞI VE KLİNİKOPATOLOJİK KORELASYON
       RÜÇHAN USLU1, CEM CENGİZ1, ULUS ALİ ŞANLİ1, V. CANFEZA SEZGİN1, GÜRAY SAYDAM1, BÜLENT KARABULUT1, FUNDA YILMAZ1, GÜL YÜCE1, TANKUT İLTER1, SERDAR BEDİİ OMAY1, ERDEM GÖKER1
 • YÜKSEK DOZ METİLPREDNİZOLON İLE TEDAVİ EDİLEN ONYALAİ OLGUSU
       AHMET SOYSAL1, FATMA GÜMRÜK1
 • MEME KANSERİ VE KRONİK LENFOSİTİK LÖSEMİNİN BİRLİKTE GÖRÜLMESİ: OLGU SUNUMU
       BÜLENT KARABULUT1, GÜRAY SAYDAM1, MUSTAFA ÖZMEN1, ULUS ALİ ŞANLİ1, CANFEZA SEZGİN1, MİNE HEKİMGİL1, RÜÇHAN USLU1, ERDEM GÖKER1, FİLİZ BÜYÜKKEÇECİ1
 • RENAL TRANSPLANT ALİCİLARINDA SEMİNOMA: BİR OLGU SUNUMU
       ALPASLAN ERSOY1, KAMİL DİLEK1, MUSTAFA GÜLLÜLÜ1, MAHMUT YAVUZ1, ALİ TAŞ1, HÜLYA ÖZTÜRK1, BÜLENT OKTAY1, MUSTAFA YURTKURAN1
 • TÜMÖR ANJİOGENEZİ VE TEDAVİSİ
       FEYYAZ ÖZDEMİR1, FAZIL AYDIN1, KUBİLAY UKİNÇ1
 • KANSER TEDAVİSİNDE YENİ BİR YAKLAŞIM: GEN EKSPRESYONUNUN ANTİSENS İNHİBİSYONU
       UĞUR MUŞABAK1, ALİ ŞENGÜL1, ALİ İNAL1, YUSUF AKCAN1
 • KRONİK İDYOPATİK TROMBOSİTOPENİK PURPURADA KLİNİK SEYİR VE TEDAVİ: TURGUT ÖZAL TIP MERKEZİ DENEYİMİ
       İRFAN KUKU1, İSMET AYDOĞDU1, EMİN KAYA1, FEHMİ ATEŞ1, ALİ ERKURT1
 • B- KRONİK LENFOSİTİK LÖSEMİ HÜCRELERİNİN İN VİTRO CD4+ VE CD8+ T HÜCRELERİ İLE ETKİLEŞİMİ VE İNTERFERON-ALFA'NİN ETKİSİ
       BÜLENT ÜNDAR1, HAYRİ G. ÖZSAN1, MEHMET A. ÖZCAN1, HALİL ATES1, FATİH DEMİRKAN1, FİLİZ VURAL1, İLHAN ÖZTOP1
 • PRİMER NODAL VE EKSTRANODAL NON-HODGKİN LENFOMALI HASTALARIN KARSILAŞTIRILMASI: KLİNİK, HİSTOPATOLOJİK ÖZELLİKLER VE SAĞKALIM
       BÜLENT ESER1, MUSTAFA ÇETİN1, ALİ ÜNAL1, OLGUN KONTAŞ1
 • NODAL NON-HODGKİN LENFOMALARIN T VEYA B LENFOSİT ORİJİNLİ OLMASINA GÖRE YENİDEN SINIFLAMASI VE BCL-2 ONKOPROTEİNİ İLE İLİŞKİSİ
       NESRİN GÜRSAN1, MUZAFFER KELEŞ1, CEMAL GÜNDOĞDU1, MUHARREM BİTİREN1, ZEKAİ ERMAN1
 • PEDİATRİK ONKOLOJİDE TÜMÜYLE CİLT ALTINA YERLEŞTİRİLEN SANTRAL VENÖZ KATETERLERİN KULLANIMI
       CANAN AKYÜZ1, NİLGÜN YARİŞ1, MEHMET EMİN ŞENOCAK 1, TEZER KUTLUK 1, MÜNEVVER BÜYÜKPAMUKÇU1
 • AKUT LENFOBLASTİK LÖSEMİLİ ÇOCUKLARDA ANÖPLOİDİNİN PROGNOZLA İLİŞKİSİ
       TÜRKAN PATİROĞLU
 • ÇOCUKLUK DÖNEMİ MALİGNİTELERİNDC KEMOTERAPİ SONRASI GELİŞEN ÖN MEDİYASTEN KİTLESİ
       CENGİZ CANPOLAT1, SU BERRAK1, ERKİN ARİBAL1
 • T-LARGE GRANÜLER LENFOSİTİK (T-LGL) LÖSEMİ: BİR OLGU SUNUMU
       ABDURRAHMAN IŞIKDOĞAN1, M. ORHAN AYYILDIZ1, NACİ TİFTİK1, ABDULLAH ALTINTAŞ1, EKREM MÜFTÜOĞLU1
 • TNM EVRELENDİRMESİ VE CERRAHİN GÖREVİ
       MİKDAT BOZER1, ALİ COSKUN1, ABDULLAH ÖZGÖNÜL1
 • ÇOCUKLARDA SİSPLATİN VE KARBOPLATİN'E BAĞLI NEFROTOKSİSİTE SIKLIĞI VE BUNU ETKİLEYEN FAKTÖRLER
       YAVUZ KÖKSAL1, GÜLSAN YAVUZ1, MESİHA EKİM1, EMEL ÜNAL1, NURDAN TAÇYILDIZ1, GÜL OFLAZ1, KAZIM SOYLU1, SEVGİ GÖZDAŞOĞLU1, ŞÜKRÜ CİN1
 • EWİNG SARKOM AİLESİ TÜMÖRLÜ ÇOCUKLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
       REJİN KEBUDİ1, ESRA KAYTAN1, İNCİ AYAN1, FERHAN AKINCİ1, GÜLNUR TOKUÇ1, ÖMER GÖRGÜN1, HARZEM ÖZGER1, BİLGE BİLGİÇ1, VAKUR OLGAÇ1, EMİN DARENDELİLER1
 • YUMUŞAK DOKU SARKOMLARINDA PROGNOSTİK FAKTÖRLER
       MEHTAP DALKILIÇ ÇALIŞ1, ALPASLAN MAYADAĞLI1, OKTAY İNCEKARA1
 • AKCİĞER KANSERLERİNDE HİPERKOAGULABİLİTE VE HİPERFİBRİNOLİZİS
       MUSTAFA ÇETİN1, ALİ ÜNAL1, METİN EKİCİ1, BÜLENT ESER1, MEVLÜDİYE KAYABALİ1, HASAN S. COŞKUN1, MUSTAFA ALTINBAŞ1, ÖZLEM ER1
 • TİMOMA VE TİMİK KARSİNOMA: 14 OLGUNUN TEDAVİ SONUÇLARININ MARİNO VE MÜLLER-HERMELİNK VE KİRCHNER PATOLOJİK SINIFLAMASI IŞIĞINDA DEĞERLENDİRİLMESİ
       SERDAR SOYUER1, ÖZLEM CANÖZ1, IŞIN SOYUER1, MEHMET BİLGİN1
 • DUKES B2 VE C KOLOREKTAL KANSER HASTALARININ KLİNİK ÖZELLİKLERİ VE ADJUVAN KEMOTERAPİ SONUÇLARI: ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 10 YILLIK DENEYİMİ
       ÖZLEM ER1, HASAN S. COŞKUN1, MUSTAFA ALTINBAŞ1, BÜLENT ESER1, MUSTAFA ÇETİN1, ALİ ÜNAL1
 • DEMİR EKSİKLİĞİ ANEMİLİ ÇOCUKLARDA ORAL DEMİR TEDAVİSİNİN LİPİD PEROKSİDASYONUNA VE ANTİOKSİDAN ENZİM AKTİVİTELERİNE ETKİSİ
       BAHATTİN TUNÇ1, HABİBE G. ÖZEN1, NAMİK DELİBAŞ1, RECEP SÜTÇÜ1
 • TÜBERKÜLOZ VE HİPOPLASTİK PANSİTOPENİ
       NESLİHAN BASÇİL1, SERDAR TUNCER1, TANJU TÜTÜNCÜ1, İBRAHİM C. HAZNEDAROĞLU1
 • MALİGN VE BENİGN EFÜZYONLARIN AYIRICI TANISINDA TÜMÖR BELİRLEYİCİLERİNİN ÖNEMİ
       ÖZLEM ER1, BERNA ÖKSÜZOĞLU1, ALİ ÖZ1, HULKİ GENÇ1, SAADET AKDUR1, MUSTAFA ESEN1
 • FEBRİL NÖTROPENİ EPİZOTLARINDA HEMOPOİETİK BÜYÜME FAKTÖR (G-CSF) KULLANIMI
       MUSTAFA PEHLİVAN1, FATİH DEMİRKAN1, HAYRİ G. ÖZSAN1, UĞUR YILMAZ1, BÜLENT ÜNDAR1
 • TÜMÖRAL SPİNAL KORD BASİLARI VE TEDAVİSİ
       MUSTAFA ÖZDEMİR1, KENAN BAYRAKCI1, OSMAN Y. YAVUZ1, A. KEMAL US1
 • TÜRKİYE'DEKİ HODGKİN HASTALARININ TÜMÖR DOKUSUNDA EPSTEİN BARR VİRUS LATENT MEMBRAN PROTEİNİNİN ARAŞTIRILMASI
       ALİ PAMİR1, ARZU ENSARI1, SERAP AKSOYLAR1, SELİM EREKUL1, SEVGİ GÖZDAŞOĞLU1
 • KANSERLİ ÇOCUKLARDA HÜCRE ADEZYON MOLEKÜLLERİNDEN İCAM-1 VE CD44'ÜN SERUM DÜZEYLERİ
       REJİN KEBUDİ1, İNCİ AYAN1, VİLDAN YASASEVER1, FERHAN AKICI1, ÖMER GÖRGÜN1
 • SOLİD TÜMÖRLÜ HASTALARDA KEMİK İLİĞİ METASTAZI
       İSMET AYDOĞDU1, RAMAZAN SARI1, SÜLEYMAN ÖZEN1
 • RENAL HÜCRELİ KARSİNOMUN GİNGİVA METASTAZI: OLGU SUNUMU
       SÜLEYMAN BÜYÜKBERBER1, EMİN ÖZBEK1, ALPER SEVİNÇ1, SÜLEYMAN ÖZEN1, GÜRSEL AK1
 • KANSER KEMOTERAPİSİ VE GÖZ TOKSİSİTESİ
       CEYDA KARADENİZ
 • TÜRKİYE'NİN YAKIN GELECEKTEKİ ONKOLOJİK PROBLEMİ: DUKTAL KARSİNOMA İN SİTU
       MUSTAFA SAMUR
 • SERT DAMAK ANJİOSENTRİK T-CELL LENFOMASI
       HÜSEYİN ENGİN1, AZİZ KARAOĞLU1, BERNA ÖKSÜZOĞLU1, YAVUZ ÖZIŞIK1
 • TEMPORARY DIFFUSE HYPERPIGMENTATION INDUCED BY WEEKLY 5-FLUOROURACIL AND LEUCOVORIN CHEMOTHERAPY
       CELALETTİN CAMCI1, RAMAZAN SARI1, ALPER SEVİNÇ1, SÜLEYMAN BÜYÜKBERBER1
 • SAĞLIKLI ÇOCUKLARDA PLATELET AGREGASYONUNUN İMPEDANS VE OPTİK YÖNTEMLERLE DEĞERLENDİRİLMESİ
       NİMET KABAKUŞ1, BAYRAM YILMAZ1, AHMET AYAR1
 • PREMENOPOZAL OPERE EVRE İ-IIIA MEME KANSERLİ HASTALARDA ADJUVAN SİKLOFOSFAMİD-METOTREKSAT-5-FLOROURASİL (CMF) SONUÇLARININ İNCELENMESİ
       M. KADRİ ALTUNDAĞ1, ŞUAYİB YALÇIN1, EŞMEN BALTALI1, YAVUZ ÖZIŞIK1, NİLÜFER GÜLER1, İSMAİL ÇELİK1, OSMAN ABBASOĞLU1, DEMİR ALİ ONAT1, İ. LALE ATAHAN1, GÜLTEN TEKUZMAN1
 • KRONİK ÇOCUKLUK ÇAĞI İDİOPATİK TROMBOSİTOPENİK PURPURADA TOTAL SERUM SİYALİK ASİD DÜZEYLERİ
       AYÇA TÖREL ERGÜR1, SALİH ÇETİNKAYA1, ÖGE ÇETİNKAYA1
 • METASTATİK PROSTAT KANSERLİ HASTALARDA LEUPROLİD ASETAT VE FLUTAMİD TEDAVİSİNİN BİLATERAL ORŞİEKTOMİ VE FLUTAMİD TEDAVİSİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI
       M. ABDURRAHİM İMAMOĞLU1, ORHAN YİĞİTBAŞI1, UFUK ÖZTÜRK1, CAN TUYGUN1, M. NURETTİN SERTÇELİK1
 • MEME KANSERLİ OLGULARDA KEMİK METASTAZ SAYISINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER
       HÜSEYİN BORA1, SİBEL TUĞRAL1, İBRAHİM EGEHAN1, MÜGE AKMANSU1
 • KEMOTERAPİYE BAĞLI ŞİDDETLİ MUKOZİT
       MEHMET ATEŞ1, NURAY BÜYÜKBERBER1, RAMAZAN SARI1, SÜLEYMAN BÜYÜKBERBER1
 • G-CSF UYGULAMASI SONRASINDA GELİŞEN, MULTİSİSTEM TUTULUMU İLE SEYREDEN HİPERSENSİTİVİTE VASKÜLİTİ: OLGU SUNUMU
       ORHAN ŞENCAN1, ALİ PAMİR1, MUSTAFA SAMUR1, ARZU ENSARI1, ŞEHSUVAR ERTÜRK1
 • KİKUCHİ-FUJİMOTO HASTALIĞI: HİSTİOSİTİK NEKROTİZAN LENFADENİT
       ŞUAYİB YALÇIN1, M. KADRİ ALTUNDAĞ1, BERNA ÖKSÜZOĞLU1, AYŞE AYHAN1
 • KARIN İÇİNDE VE ALT EKSTREMİTESİNDE MİKSOİD LİPOSARKOM OLAN AKCİĞER METASTAZLI OLGU
       HASAN ÜSTÜN1, İNCİ KILINÇASLAN1, AYDANUR KARGI1, MEHMET ALAKAVUKLAR1
 • MALİGN LENFOMA YANLIŞ TANISI KONMUŞ BİR TOKSOPLAZMOZ OLGUSU
       VEDAT TURHAN1, EFRAİM ADAM1, İSMAİL YAŞAR AVCI1, BÜLENT BEŞİRBELLİOĞLU1, VOLKAN ÖZGÜVEN1
 • KEMİK İLİĞİ TRANSPLANTASYONU VE GÖZ TOKSİSİTESİ
       CEYDA KARADENİZ
 • HODGKİN HASTALIĞINDA SAĞKALIM ANALİZİ VE PROGNOSTİK FAKTÖRLER
       YEŞİM ERALP1, SEVİL BAVBEK1, MERT BAŞARAN1, ÖNER DOĞAN1, HAKAN ÇAMLICA1, ESRA KAYTAN1, EMİN DARENDELİLER1, HALUK ONAT1
 • PRİMERİ BİLİNMEYEN METASTATİK ADENOKARSİNOMLU OLGULARDA CİSPLATİN VE EPİRUBİCİN KEMOTERAPİ REJİMİNİN ETKİNLİĞİ
       HASAN ÜSTÜN1, UĞUR YILMAZ1, SABRİ BARUTCA1, TUĞBA ULAŞ1, CANER ÇAVDAR1, ERDENER ÖZER1, MEHMET ALAKAVUKLAR1
 • MEME KANSERİNDE PROSTAT SPESİFİK ANTİJENİN İMMÜNHİSTOKİMYASAL ANALİZİ VE KLİNİK PARAMETRELERLE İLİŞKİSİ
       CELALETTİN CAMCI1, SEMRA PAYDAŞ1, SUZAN ZORLUDEMİR1, BURHAN HAZAR1, BERKSOY ŞAHİN1
 • KEMOTERAPİ UYGULANAN KANSERLİ ÇOCUKLARDA HEPATİT A AŞISINA SEROKONVERSİYON YANITININ DEĞERLENDİRİLMESİ
       DURGÜL ÖZDEMİR1, PAMİR GÜLEZ1, ERTAN KAYSERİLİ1, ALPAY ÖZBEK1, CANAN VERGİN1
 • İNFLAMATUVAR BARSAK HASTALIKLARINDA PERİFERİK KAN TROMBOSİT AKTİVASYONU VE DOLAŞAN LÖKOSİT-TROMBOSİT AGREGATLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE HASTALIK AKTİVİTESİ İLE İLİŞKİSİ
       İLHAN ÖZTOP1, FATİH DEMİRKAN1, G. HAYRİ ÖZSAN1, HALİL ATEŞ1, MİNE ÇABUK1, BÜLENT ÜNDAR1
 • KEMİK İLİĞİ METASTAZLARINA KLİNİK BAKIŞ
       EMEL GÜRKAN1, BİROL GÜVENÇ1, FİKRİ BAŞLAMİŞLİ1, BURHAN HAZAR1
 • BEYİN TÜMÖRLERİNİN GENETİK YÖNÜ
       YUSUF TUNCA1, NECAT İMİRZALIOĞLU1
 • KANSER HASTALARINDA DEPRESYONLA İLİŞKİLİ FAKTÖRLER
       MEHMET AKİF ERSOY1, HAYRİYE ELBİ1
 • İNSÜLİNE BAĞIMLI DİYABET MELLİTUSLU ÇOCUKLARIN TROMBOSİT SODYUM-POTASYUM ATP'AZ AKTİVİTELERİ
       AYÇA TÖREL ERGÜR1, ÖGE ÇETİNKAYA1, YAVUZ SİLİĞ1
 • KRONİK HEPATİT B'Lİ HASTALARDA İNTERFERON-A 5 MU / GÜN + LAMİVUDİN 300 MG/GŸN KOMBİNE TEDAVİSİNİN HEMATOLOJİK PARAMETRELER ÜZERİNE ETKİLERİ
       HANEFİ CEM GÜL1, CAN POLAT EYİGÜN1, VEDAT TURHAN1, İSMAİL YAŞAR AVCİ1
 • DEMİR EKSİKLİĞİ ANEMİLİ ÇOCUKLARDA TEDAVİNİN MENTAL SKOR VE UYARILMIŞ POTANSİYELLERE ETKİSİ
       HAMZA KARABİBER1, ÜNSAL ÖZGEN1, CEMAL ÖZCAN1, HANİFİ SOYLU1, ONUR KUTLU1, SEYFİ SARIBAŞ 1, MESUDE KAYA1
 • OSTEOSARKOM VE MEZANKİMAL KONDROSARKOMLU OLGULARIMIZIN DEĞERLENDİRİLMESİ
       ÖMER GÖRGÜN1, İNCİ AYAN1, REJİN KEBUDİ1, GÜLNUR TOKU1, HARZEM ÖZGER1, FERHAN AKİCİ1, BİLGE BİLGİ1, VAKUR OLGA1, EMİN DARENDELİLER1
 • 17-BETA-ESTRADİOL VE 7,12-DİMETHYLBENZ(A)ANTHRACENE İLE MUAMELE EDİLMİŞ MCF-10A HÜCRE KÜLTÜRÜNDE MAJOR ANTİOKSİDAN ENZİMLERİN DURUMU: BİR ÖN ÇALIŞMA
       ÖMER AKYOL1, AHMET GÜREL1, HALUK AKIN1
 • CYCLOSPORİNE-A DÜZEYLERİNİN TDX-M, EMİT VE AXSYM METODLARI İLE KARŞILAŞTIRILMASI
       SELVİ AYGÜN KAYA1, TÜLAY KILIÇASLAN AYNA1, HAYRİYE ŞENTÜRK1, HANDAN AĞIRBAŞLI1, UĞUR AKAR1, MEHMET GİRTEKİN1, NEVİN YALMAN1, SEMA ANAK1, HÜLYA BİLGEN1, MAHMUT N. ÇARİN1, GÜNDÜZ GEDİKOĞLU1
 • ADJUVAN KEMOTERAPİ ALAN ERKEN EVRE MEME KANSERİ HASTALARINDA DEPRESYON VE HASTALARIN DUYGU DURUMLARINI OLUMSUZ ETKİLEYEN FAKTÖRLER
       SABRİ BARUTCA1, AHSEN KARAGÖZLÜ1, HASAN ÜSTÜN1, IŞIL KUNDAK1, NEZİH MEYDAN1, İLHAN ÖZTOP1, UĞUR YILMAZ1, MEHMET NİYAZİ ALAKAVUKLAR1
 • TESTİSTE PRİMER MALİGN LENFOMA: İKİ OLGU NEDENİYLE
       ABDİ SAĞCAN1, ULUS ALİ ŞANLİ 1, BANU ÇİÇEK BİLKAY1
 • GEN TRANSFERİ İLE HEMATOPOETİK PROGENİTOR HÜCRELERİN KEMOTERAPİ TOKSİSİTESİNDEN KORUNMASI
       ALİ UĞUR URAL
 • BİFOSFONATLARIN ONKOLOJİDE KULLANIMI
       MUSTAFA KADRİ ALTUNDAĞ1, CUMALİ GÖKÇE1, H. İBRAHİM GÜLLÜ1
 • INTERLÖKİN 10 GEN POLİMORFİZMİ AKUT MYELOİD LÖSEMİ GELİŞİMİNDE BİR RİSK FAKTÖRÜ OLABİLİR
       Bilkay BAŞTÜRK1, Elif EVKE2, Sema KARAKUŞ3, Ahmet TUNALI4
 • PRİMER EKSTRANODAL LENFOMALAR: KLİNİK ÖZELLİKLERİNİN NODAL LENFOMALARLA KARŞILAŞTIRILMASI
       Doğan UNCU1, Nuriye ÖZDEMİR1, Şebnem KARAKAN2, Berna Çakmak ÖKSÜZOĞLU1, Nurullah ZENGİN1
 • DAHA ÖNCEDEN ANTRASİKLİN VE TAKSAN TEDAVİSİ ALMIŞ METASTATİK MEME KANSERLİ HASTALARDA GEMSİTABİN TEDAVİSİ
       Veliddin C. SEZGİN1, Bülent KARABULUT1, Rüçhan USLU1, Ulus A. ŞANLI1, Erdem GÖKER1
 • AKCİĞER KANSERLİ HASTALARDA ALTERNATİF TEDAVİ KULLANIMI
       Serap AKYÜREK1, Cem ÖNAL1, Cengiz KURTMAN1
 • LENFOMALI (HODGKİN VE NON-HODGKİN) HASTALARDA YORGUNLUK SENDROMU VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER
       Arife AZAK1, Sezgi ÇINAR2
 • MAKSİLLER SİNÜSÜN KÜÇÜK HÜCRELİ KARSİNOMUNDA ORBİTA TUTULUMU: BİR VAKA SUNUMU
       H. Şenol COŞKUN1, Mahmut AKBAŞ1, Mehmet ŞAHİN1, E. Güçhan ALANOĞLU1
 • SENKRON RENAL HÜCRELİ KARSİNOM VE MEME MEDÜLLER KARSİNOM BİRLİKTELİĞİ
       Mehmet E. KALENDER1, Alper SEVİNÇ1, Ediz TUTAR2, Celalettin CAMCI1
 • KOLEDOK RABDOMYOSARKOMLU OLGU SUNUMU
       Deniz TUĞCU1, Ferhan AKICI1, Arzu AKÇAY1, Zafer ŞALCIOĞLU1, Gönül AYDOĞAN1, Hülya ŞEN1, Serdar YEŞİNEL1, Zerrin ÖNAL2, Mahir GÜLCAN2, Gülay TİRELİ3, Murat ÖNAL3, Güngör TEKOĞUL4, Rana RAMAZANOĞLU5, Sergülen DERVİŞOĞLU5
 • MULTİPL ATRİYAL TROMBUS GELİŞEN SPLENEKTOMİLİ TALASEMİ MAJOR OLGUSU
       Veysel KIDIR1, Ozan BALAKAN1, Ali SÜNER1, Dede ŞİT2, Orhan AYYILDIZ3
 • 41. AMERİKAN KLİNİK KANSER CEMİYETİ (ASCO)-2005 TOPLANTISINDAN İZLENİMLER: MEME KANSERİNİN ADJUVAN TEDAVİSİNDE TRASTUZUMAB
       Kadri ALTUNDAĞ1, Banu ARUN2
 • KUTANÖZ PARANEOPLASTİK SENDROMLAR
       Başak YALÇIN
 • KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERLİ HASTALARDA TEDAVİ ÖNCESİ SERUM LDH DÜZEYLERİNİN PROGNOSTİK ÖNEMİ
       Feyyaz ÖZDEMİR1, Özlen BEKTAŞ2, İrfan URUÇ3, Yılmaz BÜLBÜL4, Murat TOPBAŞ5, Halil KAVGACI1, Mustafa YILMAZ6, Fazıl AYDIN1
 • PREOPERATİF KEMORADYOTERAPİ UYGULANAN REKTUM KANSERLİ OLGULARDA PATOLOJİK TAM YANITIN ÖNEMİ
       Diclehan ÜNSAL1, Evrim TUNÇ1, B.Bülent MENTEŞ2, Aytuğ ÜNER3, Yücel PAK1
 • KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERLİ OLGULARDA POSTOPERATİF RADYOTERAPİNİN LOKAL VE GENEL SAĞKALIM ÜZERİNE ETKİSİ: 43 OLGUNUN RETROSPEKTİF DEĞERLENDİRİLMESİ
       Oğuz G. YILDIZ1, Serdar SOYUER1, Eray KARAHACIOGLU2, Okan ORHAN1, Kadir UÇAR1, Mehmet BİLGİN3, Bünyamin KAPLAN1
 • EŞZAMANLI KEMORADYOTERAPİ İLE TEDAVİ EDİLEN EVRE III KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERLERİNDE NF-κB’NİN PROGNOSTİK ÖNEMİ
       Celalettin EROĞLU1, Işın SOYUER2, Serdar SOYUER1, Oğuz G. YILDIZ1, Okan ORHAN1, Mete GÜNDOĞ1, Metin ÖZKAN3, Özlem ER3, Mustafa ALTINBAŞ3, Bünyamin KAPLAN1
 • FLAG KURTARMA TEDAVİSİNE REFRAKTER AKUT LÖSEMİ VAKALARINDA FLAG-İDARUBİSİN-SİKLOSPORİN TEDAVİSİ SONUÇLARI
       Mehmet SÖNMEZ1, Mustafa YILMAZ1, Murat ERKUT2, Elif AKDOĞAN1, Ahmet DURMUŞ1, Serdar B. OMAY1, Ercüment OVALI1
 • DAUNORUBİSİN’e BAĞLI BLUE-GRAY HİPERPİGMENTASYON: BİR OLGU SUNUMU
       Orhan AYYILDIZ1, Dede ŞİT2, Murat SÖKER3, A. Kemal KADİROĞLU2, A. Haluk YEŞİLBAĞDAN2
 • PRİAPİZM İLE ORTAYA ÇIKAN KRONİK MYELOİD LÖSEMİ OLGUSU: OLGU SUNUMU
       A. Egemen AVCI1, Fatih KURTULUŞ1, Adem FAZLIOĞLU1, Serkan KESKİN2, Özgür GÜÇTAŞ1, Mete ÇEK1
 • ANTİNEOPLASTİK KEMOTERAPİNİN BİREYSELLEFLTİRİLMESİ VE FARMAKOGENETİK
       Özlem KARAKURT1, Mehmet MELLİ1
 • KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERLERİNDE EPİDERMAL BÜYÜME FAKTOR RESEPTOR (EGFR) İNHİBİTÖRLERİNİN YERİ
       Özden ALTUNDAĞ1, Kadri ALTUNDAĞ2
 • ERİŞKİNLERDE HEMATOPOİETİK KÖK HÜCRE TRANSPLANTASYONU: HACETTEPE HEMATOLOJİ DENEYİMİ: 2001-2004
       Salih AKSU1, Hakan GÖKER1, İbrahim C. HAZNEDAROĞLU1, Yahya BÜYÜKAŞIK1, Nilgün SAYINALP1, Ebru KOCA1, Osman İ. ÖZCEBE1
 • METASTATİK MEME KANSERLİ HASTALARDA TRASTUZUMAB TEDAVİSİNİN BEYİN METASTAZI GELİŞME SÜRESİ VE GENEL SAĞKALIM ÜZERİNE ETKİSİ
       Canfeza SEZGİN1, Erhan GÖKMEN1
 • KONYA’DAKİ KANSER OLGULARININ ANALİZİ
       Mine GENÇ1, Mustafa C. AVUNDUK2
 • VASKÜLER PORT UYGULAMALARIMIZIN RETROSPEKTİF DEĞERLENDİRİLMESİ
       Ebru KELSAKA1, Fuat GÜLDOĞUŞ1
 • NON-SPESİFİK NÖROLOJİK PARANEOPLASTİK SENDROMLA ORTAYA ÇıKAN OKKÜLT OVER KANSER NÜKSÜ: OLGU SUNUMU
       Abdullah BÜYÜKÇELİK 1, Ahmet DEMİRKAZIK 1, Bülent YALÇIN1, Özden ŞENER2, Güngör UTKAN1, Gökhan TULUNAY3, Fikri İÇLİ 1
 • BİR ÇOCUKTA LOKAL AGRESİF ORBİTAL FİBRÖZ HİSTİOSİTOMA: BİR OLGU SUNUMU
       Mahdi SHAHRİARİ1, Majid FARVARDİN1, Seyed M. OWJİ3, Perikala V. KUMAR1, Marjan SAJJADİ2
 • REZEKTABL OLMAYAN EVRE III KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERİNİN GÜNCEL TEDAVİSİ
       Özden ALTUNDAĞ1, Kadri ALTUNDAĞ2,3
 • KANTARONUN ( HYPERICUM PERFORATUM L.) BİLEŞİMİ VE TIBBİ ÖNEMİ
       Yaşar HIŞIL1, Fahri ŞAHİN2, Serdar Bedii OMAY3
 • DUKTAL KARSİNOMA İN SİTU
       İlhan ÖZTOP
 • METASTİK MEME KANSERLERİNDE HER-2/NEU AMPLİFİKASYONU, EKSPRESYONU VE POLİZOMİ 17’NİN KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ
       Tahsin YAKUT1, Mutlu DEMİRAY2, Tuna GÜLTEN1, İlker ERCAN3, Mustafa HATİPOĞLU1, Barbaros YİĞİT1, Şahsene TOLUNAY4
 • ALLOJENEİK KEMİK İLİĞİ TRANSPLANTASYONU UYGULANAN OLGULARDA POSTTRANSPLANT ERKEN DÖNEMDE İMMÜN YENİDEN YAPILANMA
       Teoman DOĞRU1, Fikret ARPACI2, Bekir ÖZTÜRK2, Ali Uğur URAL3, Ferit AVCU3, Alper SÖNMEZ1, Şeref KÖMÜRCÜ2, Ahmet ÖZET2, Aysel PEKEL4, Mustafa TURAN1, Ali ŞENGÜL4
 • HASTANEMİZDE HUMAN ALBUMİN İNFÜZYON ENDİKASYONLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
       Mustafa YILMAZ1, Evren FİDAN2, Mehmet SÖNMEZ1, Sami FİDAN2, Elif AKDOĞAN1, Süleyman S. KARTI1, Ercüment OVALI 1
 • TÜRKİYENİN DOĞUSUNDA YAŞAYAN KADIN VE ERKEKLERDE ABO VE RH KAN GRUPLARININ SIKLIĞI
       İmdat DİLEK1, Cengiz DEMİR1, Ali BAY2, Hayrettin AKDENİZ3, Ahmet F. ÖNER2
 • NON-HODGKİN LENFOMADA PROGNOSTİK PARAMETRELER
       Doğan UNCU1, Hüseyin ABALI1, Nuriye ÖZDEMİR1, Burçin BUDAKOĞLU1, Tunç GÜLER1, Berna Ç. ÖKSÜZOĞLU1, Nurullah ZENGİN1
 • MEME KANSERİNİN ADJUVANT TEDAVİSİ SONRASINDA RADYASYON ALANI İÇİNDE GELİŞEN MALİGN MELANOM: OLGU SUNUMU
       Aziz KARAOĞLU1, Yunus SARAL2, Emin T. ELKIRAN1, Bilge AYGEN3, Erkan TOPKAN4, Bengü ÇOBANOĞLU5, Nilufer GÜLER6
 • GERÇEK VOKAL KORDUN İZOLE EKSTRAMEDÜLLER PLAZMASİTOMASI: OLGU SUNUMU VE LİTERATÜR DERLEMESİ
       Füsun TOKATLI1, Nermin TUNÇBİLEK2, Şemsi ALTANER3, Zafer KOÇAK1, Cem UZAL1, Bengü DENİZLİ1, Abdullah TAŞ4
 • HODGKİN HASTALIĞINA EFLLİK EDEN OTOİMMÜN HEMOLİTİK ANEMİ: İKİ OLGU SUNUMU
       Abdullah ALTINTAŞ1, Orhan AYYILDIZ1, Abdurrahman IŞIKDOĞAN1, Engin ATAY1, Ekrem MÜFTÜOĞLU1
 • REKTUM KANSERİNDE ADJUVAN KEMORADYOTERAPİ: POSTOPERATİF Mİ, PREOPERATİF Mİ?
       Bilgehan KARADAYI1, Seyit B. ZİNCİRCİOĞLU1, Ahmet DİRİER1
 • GENÇ HASTALARDAKİ İSKEMİK İNMEDE HEMATOLOJİK RİSK FAKTÖRLERİ
       Özlem COŞKUN1, Levent E. İNAN1
 • KRONİK İMMÜN TROMBOSİTOPENİK PURPURALI ÇOCUKLARDA İNTRAVENÖZ ANTİ-D TEDAVİSİNİN ETKİNLİĞİ
       Ali BAY1, Ahmet F. ÖNER1, Murat DOĞAN1, Mehmet AÇIKGÖZ1, İmdat DİLEK2
 • HAİRY CELL LÖSEMİ OLGULARIMIZDA CLADRİBİNE TEDAVİ SONUÇLARI
       Abdullah ALTINTAŞ1, Orhan AYYILDIZ1, Ahmet E. ATAY2, Timuçin ÇİL2, Ekrem MÜFTÜOĞLU1
 • TROMBOSİTOZİS ETYOLOJİSİ, KLONAL VE REAKTİF TROMBOSİTOZİS AYIRICI TANISINDA TROMBOSİT PARAMETRELERİNİN KULLANIMI
       Mehri TAFAZZOLİ1, Mohammad R. KERAMATİ1, Rahim VAKİLİ2
 • SAĞLIKLI ÇOCUKLARDA FAKTÖR V LEİDEN VE PROTROMBİN 20210 A MUTASYON SIKLIKLARI
       Cengiz ERTÜRK1, Öznur DÜZOVALI1, Necati MUŞLU2, Gülçin ESKANDARİ2, Arzu KANIK3, Esat YILGÖR1
 • JUVENİL ANJİOFİBROMA OLGUSUNDA RADYOTERAPİYE İKİNCİL OSTEOSARKOM: OLGU SUNUMU
       Saadettin KILIÇKAP1, Sercan AKSOY1, Murat DİNÇER1, E. Arzu SAĞLAM2, Şuayib YALÇIN1
 • GLANZMANN THROMBASTENİLİ BİR ÇOCUKTA REKOMBİNANT FAKTÖR VIIA KULLANIMI
       Ali BAY1, Ahmet F. ÖNER1, Hakan ÇANKAYA2, Murat DOĞAN1
 • BİR OLGU NEDENİYLE HAİRY CELL LEUKEMİA-VARİANT VE AYIRICI TANISI
       Abdullah ALTINTAŞ1, Abdurrahman IŞIKDOĞAN1, Orhan AYYILDIZ1
 • PAPİLLER TİROİD KANSERİ İÇİN TİROİDEKTOMİ SIRASINDA SAPTANAN PARATİROİD KANSERİ: OLGU SUNUMU
       Mehmet KILIÇ1, Mehmet KEŞKEK1, Tamer ERTAN1, Özge HAN2, Erdal GÖÇMEN1
 • KANSERLİ HASTALARDA HEPATİT B VE C SIKLIĞI: VAKA KONTROL ÇALIŞMASI
       Güngör UTKAN1, Alpay AZAP2, Sadık MUALLAOĞLU1, Saadet TOKLUOĞLU1, Ayşe G. DURNALI1, Ülkü Y. ARSLAN1, Murat KOÇER1, Gökhan ÇELENKOĞLU1, Hakan AKBULUT3, Necati ALKIŞ1
 • KLL HASTASINDA FLUDARABİN KULLANIMINA BAĞLI EOZİNOFİLİ
       Sinan YAVUZ1, Semra PAYDAŞ1, Umut DİŞEL1
 • EŞ ZAMANLI MİDE VE RENAL HÜCRELİ KARSİNOM: OLGU SUNUMU
       Güzin GÖNÜLLÜ1, Filiz KARAGÖZ2, Murat DANACI3, Burcu ÇAKAR4, İdris YÜCEL1
 • LENFOMALARDA POZİTRON EMİSYON TOMOGRAFİ GÖRÜNTÜLEMENİN YERİ
       H. Mehmet TÜRK1, M. Emin KALENDER1
 • RADYOTERAPİ SONRASI BEYİN HASARI VE TEDAVİ YAKLAŞIMLARI
       Mine GENÇ1, Ufuk ERGUN2, Uğur SELEK3
 • REKTAL KANSER TANILI OLGULARDA ADJUVANT TEDAVİNİN UZUN DÖNEM YAŞAM KALİTESİ ÜZERİNE ETKİSİ
       Diclehan ÜNSAL1, Evrim TUNÇ1, Yücel PAK1
 • ORTOPEDİK HASTALARDA DÜŞÜK MOLEKÜL AĞIRLIKLI HEPARİNE BAĞLI TROMBOSİTOPENİ-TROMBOZ
       Dede ŞİT1, Abdullah ALTINTAŞ2, Ali K. KADİROĞLU3, Hasan KAYABAŞI3, Mehmet SUBAŞI4, Abdurrahman IŞIKDOĞAN5, M. Orhan AYYILDIZ2
 • GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ HEMOFİLİ HASTALARINDA İNHİBİTÖR SORUNU
       Abdullah ALTINTAŞ1, Orhan AYYILDIZ1, Timuçin ÇİL2, Murat SÖKER3, Ekrem MÜFTÜOĞLU1
 • HİPOKROM MİKROSİTER ANEMİ İLE BAŞVURAN HASTADA TALASSEMİ MİNÖR VE KURŞUN ENTOKSİKASYONU BİRLİKTELİĞİ
       Ali SÜNER1, Ozan BALAKAN1, Veysel KIDIR1, İsmail H. KARA2
 • İMMÜN TROMBOSİTOPENİK PURPURAYA BAĞLI AKKİZ GLANZMANN TROMBASTENİSİ
       Abdullah ALTINTAŞ1, Orhan AYYILDIZ1, Murat SÖKER2, Ekrem MÜFTÜOĞLU1
 • HEPARİNİN İNDÜKLEDİĞİ TROMBOSİTOPENİDE FONDAPARİNUX TEDAVİSİ: OLGU SUNUMU
       Tülin AKAGÜN1, Mehmet SÖNMEZ2, Mustafa YILMAZ2, Elif AKDOĞAN2, Ahmet DURMUŞ2, Ercüment OVALI2, Serdar B. OMAY2
 • İLK DOZ ALL-TRANS RETİNOİK ASİT SONRASI GELİŞEN RETİNOİK ASİT SENDROMU BİR OLGU SUNUMU
       Abdullah ALTINTAŞ1, Semir PAŞA1, Cüneyt AĞGİL1, Belma TURAL1, Orhan AYYILDIZ1
 • MAMMARİA İNTERNA LENF NODLARI IŞINLANMALI MI?
       Ahmet DİRİER1, Bilgehan KARADAYI2
 • DERİ TÜMÖRLERİ VE İMİKİMOD TEDAVİSİ
       Tuğba OSKAY1, Şeref KÖMÜRCÜ2
 • HODGKİN LENFOMA OLGULARIMIZ: KLİNİK VE PATOLOJİK DEĞERLENDİRME
       Abdullah ALTINTAŞ1, Timuçin ÇİL1, M. Ali KAPLAN2, A.Engin ATAY2, Abdurrahman IŞIKDOĞAN1, Hüseyin BÜYÜKBAYRAM3, Orhan AYYILDIZ1, Ekrem MÜFTÜOĞLU1
 • RADYOTERAPİ SONRASI MCF-7 MEME KANSERİ HÜCRE KÜLTÜRLERİNDE GLUKOZ METABOLİZMASI DEĞİŞİKLİKLERİ
       Mustafa CENGİZ1, Hakan BOYUNAĞA2, Ferah YILDIZ1, A. Uğur URAL3, İ. Lale ATAHAN1
 • GOSSYPOL’ÜN İNSAN SERVİKS KANSER HÜCRE HATTI ME-180 ÜZERİNDEKİ ANTİTÜMORAL VE BİYOKİMYASAL ETKİLERİ
       Esra A. AYDEMİR1, Kayahan FIŞKIN1
 • NON-HODGKİN LENFOMA VAKALARIMIZIN KLİNİK ÖZELLİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
       Gülsüm E. PAMUK1, Ferda HARMANDAR2, Orbay HARMANDAR2, Burhan TURGUT1, Emre TEKGÜNDÜZ1, Muzaffer DEMİR1, Özden VURAL1
 • BLEOMİSİN SONRASI İSKEMİK DİGİTAL GANGREN: OLGU SUNUMU
       Ali O. KAYA1, Ramazan YILDIZ1, Emel YAMAN1, Süleyman BÜYÜKBERBER1, Deniz YAMAÇ1, Aytuğ ÜNER1
 • POLİSİTEMİA VERA’YA BAĞLI GELİŞEN SEMPTOMATİK SPLENOMEGALİDE SPLENİK RADYOTERAPİNİN ROLÜ: BİR OLGU NEDENİYLE LİTERATÜRÜN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ
       Diclehan ÜNSAL1, Eda YİRMİBEŞOĞLU1, Suna Ö. OKTAR2, Sema KARAKUŞ3, Yücel PAK1
 • LENFOPROLİFERATİF HASTALIKLARDA SPLENEKTOMİ
       Abdullah ALTINTAŞ1, Timuçin ÇİL2, Orhan AYYILDIZ1
 • URAKUS ADENOKARSİNOMU: BİR OLGU VE LİTERATÜRÜN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ
       Yüksel KÜÇÜKZEYBEK1, Ercüment CENGİZ1, Bülent KARABULUT1, Murat SEZAK2, Çağ ÇAL3, Rüçhan USLU1
 • Hodgkin ve Non-Hodgkin Lenfoma Olgularında Hepatit B Enfeksiyonu ve Klinik Önemi
       Abdullah ALTINTAŞ1, Mehmet A. KAPLAN1, Timuçin ÇİL1, Şerif YILMAZ1, Kadim BAYAN1, Ramazan DANIŞ1, Orhan AYYILDIZ1
 • 7 cm’den Küçük Renal Hücreli Kanserlerde Nefron Koruyucu Cerrahi ve Radikal Nefrektomi Yöntemlerinin Karşılaştırılması
       Hasan BAKIRTAŞ1, Can TUYGUN1, Nihat KARAKOYUNLU1, Aykut B. ŞENTÜRK1, Hamit ERSOY1
 • Helikobakter Pilori Enfeksiyonu ile Serum Ferritin Konsantrasyonu ve Demir Eksikliği Anemisi Korelasyonu
       M. R. KERAMATİ1, Z. SIADAT2, M. MAHMOUDI3
 • Evre II-III Rektum Kanserli Hastalarda Adjuvan Kemoradyoterapi Sonuçları: Retrospektif Değerlendirme
       Mustafa İZMİRLİ1, Bülent AŞKAROĞLU2, M. Yakup BÜYÜKPOLAT2, M. Halil AKBÖRÜ2, Tayfun HANCILAR2, Fuat YAMAN2, Mustafa ÜNSAL1
 • Agresif Fibromatozis Tedavisinde Radyoterapinin Yeri
       Yasemin BÖLÜKBAŞI1, Serra KAMER1, Yavuz ANACAK1, Arif ARAS1
 • Beyin Metastazlarında Güncel Tedavi Yaklaşımları
       Serap AKYÜREK1, Özden ALTUNDAĞ2, Banu YAĞMURLU3, Kadri ALTUNDAĞ4
 • Erken Evre Meme Kanserinin Adjuvan Kemoterapisinde Taksanlar
       İlhan ÖZTOP
 • Sistemik Lupus Eritematozus ve Sekonder Antifosfolipid Sendromlu Bir Erkek Hastada Hodgkin Lenfoma Gelişimi: Bir Olgu Sunumu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi
       G. Emel PAMUK1, Ömer N. PAMUK2, Emre TEKGÜNDÜZ1, Burhan TURGUT1, Muzaffer DEMİR1, Necati ÇAKIR2
 • Derin Ven Trombozu Olgularında Herediter Trombofilik Risk Faktörleri
       Abdullah ALTINTAŞ1, Timuçin ÇİL1, M. Ali KAPLAN2, Murat YURT3, Sabri BATUN3
 • Hematolojik Malignitelerde Plevral Tutulum: İki Olgu Nedeniyle
       Ahmet BİRCAN1, Güçhan ALANOĞLU2, Sema BİRCAN3
 • Çocukluk Çağı Kanserlerinde Kemoterapi ile İlişkili Mukozit Tedavisinde Granülosit Makrofaj Koloni Stimülan Faktörün Ağız Bakımındaki Yeri
       Makbule EREN1, Canan AKYÜZ2, Bilgehan YALÇIN2, Ali VARAN2, Tezer KUTLUK2, Münevver BÜYÜKPAMUKÇU2
 • Akut Lenfoblastik Lösemide Kranial Profilaktik Radyoterapi: İki Farklı Tedavi Alanı ve Enerjinin Karşılaştırılması
       M. Gamze AKSU1, Aylin F. KORCUM1, Nina TUNÇEL1, Cenk A. ŞEN1, Ertuğrul DÜNDAR1
 • Kemoterapi Alan Kanser Hastalarında Anksiyete Düzeylerindeki Değişiklikler
       Ahmet ALACACIOĞLU1, Tuğba YAVUZŞEN1, Meliha DİRİÖZ2, Leyla YEŞİL2, Dudu BAYRI2, Uğur YILMAZ1
 • Graves Hastalığına Bağlı Trombotik Trombositopenik Purpura
       Abdullah ALTINTAŞ1, Timuçin ÇİL1, Orhan AYYILDIZ1, M. Ali KAPLAN2, Ekrem MÜFTÜOĞLU1
 • Renal Hücreli Karsinom ve Kolon Adenokarsinom Birlikteliği
       Yılmaz ASLAN1, Mehmet Emin KALENDER2, Hacı Mehmet TÜRK2, Yavuz PEHLİVAN1, Hakan BÜYÜKHATİPOĞLU1, Alper SEVİNÇ2, Metin KARAKÖK3
 • Hematolojik Kanserlerde Ailesel Kümelenme: Üç Olgu Sunumu
       O. Meltem AKAY1, Göknur YORULMAZ2, Zafer GÜLBAŞ1
 • Pankreatik Non-Hodgkin Lenfoma Vakası
       Gökhan ÇELENKOĞLU1, Güngör UTKAN1, Çiğdem IRKKAN2, Emine BENZER2, Ülkü Y. ARSLAN1, Saadet TOKLUOĞLU1, Sadık MUALLAOĞLU1, Murat KOÇER1, Necati ALKIŞ1
 • Radyoterapi ve İnme
       Mert SAYNAK1, Vuslat Y. ÇALOĞLU1, Ruşen C. ALAS1, Murat ÇALOĞLU1, Cem UZAL1
 • Yüksek Doz Kemoterapi ve Hematopoietik Kök Hücre Transplantasyonu Uygulanan Çocuklarda Hemorajik Sistit
       Dilek GÜNEŞ1, Kamer M. UYSAL1
 • Akciğer Kanserinin Benign Akciğer Hastalıklarından Tanısal Ayırımında Serum Ferritin, Demir, Demir Bağlama kapasitesi ve Bronkoalveolar Lavaj Sıvısı Ferritin Düzeyinin Katkısı
       Ahmet E. ERBAYCU1, Hayriye UÇAR1, Mehmet GÜLPEK1, Fevziye TUKSAVUL1, Dilek KALENCİ2, Salih Z. GÜÇLÜ1
 • Özofagus ve Mide Kanserli Hastalarda Serum Gastrin ve İnsülin Benzeri Büyüme Faktörü (IGF-1) Düzeyleri
       Haluk DÜLGER1, Mustafa İZMİRLİ2, M. Ramazan ŞEKEROĞLU1, Süleyman ALICI3, Süleyman ÖZEN4, Serpil ÖZCAN1
 • Primer Gastrointestinal Lenfoma Hastalarının Klinik Özellikleri ve Tedavi Sonuçları: Tek Merkez Deneyimi
       İnci ALACACIOĞLU1, Mehmet A. ÖZCAN1, Murat MERAL2, Özden PİŞKİN1, Fatih DEMİRKAN1, Güner H. ÖZSAN1, Sermin ÖZKAL3, Bülent ÜNDAR1
 • Demir Eksikliği Anemisinin HbA2 Seviyesine Etkisi ve Demir Eksikliği Anemisi ile Talassemi Minörün Hematolojik Parametrelerinin Karşılaştırılması
       M. Reza KERAMATI1, N. Tayyebi MAYBODI2
 • Botriyoid Tip Embriyonal Nazofaringeal Rabdomyosarkomanın Olağandışı Beyin ve Temporal Kemik Metastazı
       Mustafa KAZKAYASI1, Fulya KÖYBAŞOĞLU2
 • Plazma Hücreli Lösemi ve Myelomatöz Efüzyon: Olgu Sunumu
       İnci ALACACIOĞLU1, M. Ali ÖZCAN1, Özden PİŞKİN1, Fatih DEMİRKAN1, G. Hayri ÖZSAN1, Bülent ÜNDAR1
 • Renal Hücreli Karsinom, Tiroid ve Parotis Bezi Metastazı: Bir Olgu Sunumu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi
       Yüksel KÜÇÜKZEYBEK1, Gürbüz GÖRÜMLÜ1, Ercüment CENGİZ1, Burçak KARACA1, Çiğdem ERTEN1, M. Kemal GÜL1, Yeşim ERTAN2, Bülent KARABULUT1
 • Kolanjiokarsinom
       Şahin ÇOBAN1, Ömer BAŞAR2, İbrahim ERTUĞRUL2
 • Erken Evre Meme Kanserinin Adjuvan Tedavisinde Trastuzumab
       İlhan ÖZTOP
 • Rezeke Edilemeyen Lokal İleri Evre (IIIA-B) Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserlerinde Haftalık Gemcitabin ± Sisplatinle Eşzamanlı (Konkomitant) Radyoterapi Uygulaması
       Okan ORHAN1, Celalettin EROĞLU1, Bünyamin KAPLAN1, Özlem ER2, Oğuz G. YILDIZ1, Serdar SOYUER1, Mete GÜNDOĞ1, Metin ÖZKAN2
 • Helicobacter Pylori ile Enfekte Vakalarda Clarithromycin+Amoxicillin Tedavisinin Oksidatif DNA Hasarı Üzerine Etkisi
       Yıldız DİNÇER1, Tulay AKÇAY1, E. İlker SAYGILI1, E. Yeliz ERSOY2, Osman TORTUM2
 • Uterus Sarkomlarında Adjuvan Radyoterapi Sonuçlarımız
       Aylin F. KORCUM1, Gamze AKSU1, Mustafa ÖZDOĞAN2, Tayyup ŞİMŞEK3, Gülgün ERDOĞAN4, Nina TUNÇEL1
 • Radyoterapi Uygulanan Evre 2 (T2a-bN0M0) Mesane Kanserli Olgularımızdaki Tedavi Sonuçlarımız
       Yeşim ELGİN1, Bülent KÜÇÜKPLAKÇI1, Ergun SANRI1, Aytül ÖZGEN1, Cem MISIRLIOĞLU1, Taciser DEMİRKASIMOĞLU1, V. Işıl UĞUR1, Tijen YÖRÜKOĞLU1, Ş.Pınar KARA1, Nadi ÖZDAMAR1
 • Karaciğer Işınlamasına Bağlı Erken ve Geç Yan Etkilerin Önlenmesinde Betaksolol’ün Yeri
       B. Eren ÇETİN1, Berna YILDIRIM1, Ferah YILDIZ1, Mustafa CENGİZ1, Cenk SÖKMENSÜER2, İ. Lale ATAHAN1
 • Churg Strauss Sendromu ve Ayırıcı Tanısı: İki Olgu Sunumu
       Abdullah ALTINTAŞ1, Timuçin ÇİL1, Orhan AYYILDIZ1, Dede ŞİT2, Ekrem MÜFTÜOĞLU1
 • Memenin Primer Multifokal Skuamöz Hücreli Karsinomu: Biyolojik Özelliklerin Gözden Geçirilmesi
       E. Tamer ELKIRAN1, Bilge AYGEN1, Aziz KARAOĞLU1, İbrahim ÖZERCAN2
 • Çoklu Primer Kanser Vakası; Astrositom, Malign Mezenşimal Tümör, Pankreatik Tümör
       Murat KOÇER1, Güngor UTKAN1, Fisun ARDIÇ2, Saadet TOKLUOĞLU1, Sadık MUALAOĞLU1, Ayşe G. DURNALI1, Ülkü Y. ARSLAN1, Gökhan ÇELENKOĞLU1, Necati ALKIŞ1
 • Mukozit Yönetiminde Kanıta Dayalı Uygulamalar
       Medine Ç. YILMAZ
 • Jinekolojik İntrakaviter Brakiterapide Mesane Dozunu Etkileyen Faktörler
       Mustafa ADLI1, Melahat GARİPAĞAOĞLU2, Zafer KOÇAK3, M. Faruk KÖSE4, Cengiz KURTMAN5
 • İleri Evre Meme Kanserinin Takibinde 18F- FDG PET/ BT’nin Katkısı
       Nalan CAN1, L. Özlem KAPUCU2, Aytuğ ÜNER3, Mustafa ÜNLÜ2
 • Rekürren veya Yaygın Oküler Yüzey Neoplazilerinde Mitomisin C Kullanımı
       Masoomeh EGHTEDARI1, M. Hossein ROOZITALAB1, Asadollah KATBAB1, Hossein ASHRAF1
 • Çocukluk Çağı Primitif Nöroektodermal Tümörlü Hastaların Postoperatif Radyoterapi Sonuçları
       Hüseyin BORA1, Ö. Petek ERPOLAT1, Aynur OĞUZ1, Ceyda KARADENİZ1, Eray KARAHACIOĞLU1, Müge AKMANSU1
 • Türkiyede Kanserli Hastalarda Tamamlayıcı ve Alternatif Tedavi Yöntemlerinin Kullanımı: Literatür Taraması
       Sultan KAV1, Ziyafet HANOĞLU1, Lale ALGIER1
 • Akciğer Kanseri Deri Metastazı
       Pervin HÜRMÜZ1, Uğur SELEK1, Faruk ZORLU1, Gülten TEKUZMAN2
 • Eş Zamanlı Skuamöz Hücreli Akciğer Karsinomu ve Rektum Adenokarsinomu Birlikteliği: Olgu Sunumu
       A. Osman KAYA1, Ramazan YILDIZ1, Banu ÖZTÜRK1, Emel YAMAN1, Gonca BARIT2, Uğur COŞKUN1, Aytuğ ÜNER1, Mustafa BENEKLİ1, Deniz YAMAÇ1, Süleyman BÜYÜKBERBER1
 • Baş Boyun Tümörlerinde Hedefe Yönelik Tedavi
       İlhan ÖZTOP
 • Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserinde Profilaktik Kranial Işınlama
       Ahmet DİRİER1, Bilgehan KARADAYI2
 • Glioblastoma Multiforme’li Olgularda Postoperatif Radyoterapi ile Eş Zamanlı Temozolomide Adjuvan Temozolomid İlavesinin Tedavi Sonuçlarına Katkısı
       Celalettin EROĞLU1, Serdar SOYUER1, Oğuz G. YILDIZ1, Okan ORHAN1, Bünyamin KAPLAN1, Metin ÖZKAN2, Ahmet MENKÜ3
 • Yenidoğanda Oral ve İntramuskuler Vitamin K’nın PT ve APTT Üzerine Etkilerinin Karşılaştırılması
       Mohsen JAFARZADEH1, Ashraf MOHAMMADZADEH2, Ahmad S. FARHAT3, Mohammad R. KERAMATİ4, Mohammad KHAJEDALUEİ5
 • Sarkomlu Hastalarda Serum Matriks Metalloproteinaz-9 Düzeyinin Prognostik Değeri
       Emel YAMAN1, Bülent YALÇIN2, Güngör UTKAN2, Hakan AKBULUT2, Abdurrahman IŞIKDOĞAN3, Orhan ŞENCAN2, Abdullah BÜYÜKÇELİK2, Ali PAMİR2, Ahmet DEMİRKAZIK2, Fikri IÇLİ2
 • Trombomodulin’in Sisplatinli Kemoterapi Alan Hastalarda Koagulasyona Eğilimin Artmasındaki Rolü
       M. Cem BÖRÜBAN1, Handan ONUR2
 • β-Talassemi Majör Hastası Ürdünlü Çocuklarda Lipid Profili
       Kamal M. MANSI1, Talal A. ABURJAI2
 • Akciğer Kanserli Hastaların Yaşam Kaliteleri ve Sağlık Bakım Hizmet Beklentileri
       Zühal GÜLTEKİN1, Gül PINAR2, Tevfik PINAR3, Gül KIZILTAN4, Nevin DOĞAN2, Lale ALGIER2, Işıl BULUT5, Özgür ÖZYILKAN6
 • Alışılmadık Sebebi Bilinmeyen Ateş Olgusu: Kikuchi-Fujimoto Hastalığı
       Yekta TÜZÜN1, Kadim BAYAN1, Abdullah ALTINTAŞ2, Timuçin ÇİL3, Şerif YILMAZ1, Mehmet DURSUN1
 • Maksiller Sinüs Tutulumlu Ekstramedüller Plazmositom: Genç Bir Olgu Sunumu
       Gazi ÇÖMEZ1, Yavuz PEHLİVAN1, Alper SEVİNÇ2, Selim KERVANCIOĞLU3, M. Akif SARICA3, Ediz TUTAR4, Celalettin CAMCI2, Mustafa ADLI5
 • Malign Fibröz Histiositom Tanısıyla İzlenen Hastalarda Radyoterapi Sonrası Kronik Myelositer Lösemi Gelişimi: Olgu Sunumu
       Elif AKDOĞAN1, Mehmet SÖNMEZ1, Mustafa YILMAZ1, Ahmet DURMUŞ1, Ercüment OVALI1, Serdar B. OMAY1
 • Kolorektal Kanserlerde 18F-FDG PET/BT Kullanımı
       Faysal DANE1, Fuat DEDE2, Beste M. ATASOY3
 • Metastatik ya da Rekürren Uterin Sarkomlarında İfosfamid-Adriamisin (İMA) Tedavisinin Retrospektif Analizi
       Sercan AKSOY1, Deniz HIZLI2, Saynur SARICI2, Reyhan ÖCALAN2, M. Faruk KÖSE2, Nilüfer GÜLER1
 • Tüm Vücut Işınlaması Sonrasında Kan Koagulasyon Parametrelerindeki Değişimler
       Mustafa CENGİZ1, Hakan GÖKER2, Gözde YAZICI1, Faruk ZORLU1, Yahya BÜYÜKAŞIK2, Şerafettin KİRAZLI2, Ümit AKMAN2, Ferah YILDIZ1, Ali DOĞAN1, İbrahim C. HAZNEDAROĞLU2
 • Jinekolojik Kanserli Hastalarda Yaşam Kalitesi
       Gül PINAR1, Lale ALGIER1, Meriç ÇOLAK2, Ali AYHAN3
 • Hiperlipemi ve Eritrosit İndekslerinin Korelasyonu
       Mohammad H. SADEGHIAN1, Hossein AYATOLLAHI1, Hossein AZARIAN1, Malihe NAJIBZADE1, Hamide FARZAM1, Ensieh KHAJEHIM1
 • Anemik Olmayan Gebelerde Oral Demir Takviyesinin Glukoz Metabolizması Üzerine Etkisi: Prospektif Vaka-Kontrol Çalışması
       Eda A. ÖZYİĞİT1, Mustafa UĞUR1, Serdar ÜNLÜ1, Gülnur ÖZAKŞİT1, Filiz AVŞAR1
 • İntratekal Metotreksat ve Nörotoksisite: Ağrılı Bir Deneyim
       Akif ALTINBAŞ1, Şafak ÇAVUŞ1, Ebru KOCA2, Deniz ÇETİNER2, Ali SHORBAGI1, İbrahim C. HAZNEDAROĞLU1
 • Rektal Skuamöz Hücreli Karsinom: Bir Olgu Sunumu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi
       Yüksel KÜÇÜKZEYBEK1, Gürbüz GÖRÜMLÜ1, Ercüment CENGİZ1, Burçak KARACA1, Çiğdem ERTEN1, M. Kemal GÜL1, Fatih TEKİN2, A. Can KAZANDI3, Bülent KARABULUT1
 • Kontrolsüz Warfarin Kullanımına Bağlı Gelişen Yaygın Alveoler Hemoraji: Olgu Sunumu
       Tülin AKAGÜN1, Erdal GÜNGÖR1, Elif AKDOĞAN2, Yılmaz BÜLBÜL3, Mehmet SÖNMEZ2
 • Paroksismal Nokturnal Hemoglobinüriye Sekonder Gelişen Kronik Böbrek Yetmezliği
       Umut VAROL1, Bahriye PAYZIN2, Mehmet SONBAHAR1, Mustafa YAPRAK1
 • Radyasyona Bağlı Brakial Pleksus Hasarının Patofizyolojisi ve Tedavi Seçenekleri
       Erkan TOPKAN1, H. Cem ÖNAL1, M. Nur YAVUZ1, A. Aydın YAVUZ1
 • Yaşlı Hastalarda Kanser Kemoterapisi
       Özge BOSTANKOLU1, Banu ÖZTÜRK2, Uğur COŞKUN2, Süleyman BÜYÜKBERBER2, Mustafa BENEKLİ2
 • Kronik Myelomonositik Lösemide Prognostik Faktörler ve Skorlama Sistemleri: 37 Hastanın Retrospektif Analizi
       Fatih DEMİRKAN1, İnci ALACACIOĞLU1, Özden PiŞKİN1, Güner H. ÖZSAN1, Mehmet A. ÖZCAN1, Bülent ÜNDAR1
 • Kanserli Türk Çocuklarında Glutatyon S-transferaz, CYP2C9 ve CYP2C19 Polimorfizmleri
       Öznur DÜZOVALI1, Lülüfer TAMER2, Nurcan A. ATEŞ3, Zekeriya BÜYÜKDERELİ1, Hatice YILDIRIM2, Bahar TAŞDELEN4, Esat YILGÖR1, Uğur ATİK2
 • Jinekolojik Kanserli Bireylerde Risk Faktörlerinin Belirlenmesi
       Gül PINAR1, Lale ALGIER1, Nevin DOĞAN1, Necibe KAYA2
 • Primer Akciğer Kanserinde Serum Demir, Demir Bağlama Kapasitesi, Ferritin ve Bronkoalveoler Lavaj Ferritin Düzeyinin Prognostik Değeri
       Ahmet E. ERBAYCU1, Hayriye UÇAR1, Özgür USLU1, Fevziye TUKSAVUL1, Melike N. KAZANCI1, Özgür BATUM1, Dilek KALENCİ2, Salih Z. GÜÇLÜ1
 • Demir Eksikliği Anemisi ve Demir Eksikliği ile Birlikte Görülen Beta Talasemi Olgularında Ekstrapole HbA2 Değerlerinin Ayırıcı Tanısında İki Farklı Hematolojik İndeksin Değerlendirilmesi
       Abbas H. ALSAEED
 • Diyarbakır İlinde Saptanan ABO ve Rh Kan Grupları Dağılımı
       Hakan TEMİZ1, Abdullah ALTINTAŞ2, Kadri GÜL3
 • Kronik Lenfositik Lösemi Seyrinde Multipl Miyelom Gelişimi: Olgu Sunumu
       Özlem Ş. BALÇIK1, Simten DAĞDAŞ2, Murat ALBAYRAK1, Cumali EFE3, Osman YOKUŞ4, Funda CERAN1, Gülsüm ÖZET1, Mesude YILMAZ1, Levent ALBAYRAK5
 • Dilde Malign Fibröz Histiositoma: Olgu Sunumu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi
       Emine CANYILMAZ1, Erkan TOPKAN2, Orhan SEZEN1, Şafak ERSÖZ3
 • Hepatosellüler Karsinomda Tedavi Yaklaşımları
       Yeşim YILDIRIM1, Özgür ÖZYILKAN1, Hamdi KARAKAYALI2, Mehmet HABERAL2
 • Dirençli MCF-7 Hücre Hatlarında Yapısal Olarak Farklı Antikanser İlaçlara Karşı Çapraz Direnç Gelişimi
       Özlem D. İŞERİ1, Meltem D. KARS1, Seçkin EROĞLU1, Ufuk GÜNDÜZ1
 • Metastatik Meme Kanserli Hastalarda Kapesitabin Tedavisinin Retrospektif Analizi: Tek Merkez Deneyimi
       Mevlüt KURT1, Sercan AKSOY2, Mutlu HAYRAN2, İbrahim GÜLLÜ2, Nilüfer GÜLER2
 • Kolorektal Kanserli Bir Grup Türk Hastasında VDR Geni ApaI ve TaqI Polimorfizmlerinin Belirlenmesi
       Fuat DİLMEÇ1, Abdullah ÖZGÖNÜL2, Feridun AKKAFA1, Ali UZUNKOY2, André B.P. van KUILENBURG3
 • Kolorektal Kanser Tanısında İnsülin Benzeri Büyüme Faktörü-1 (IGF-1) ve İnsülin Benzeri Büyüme Faktör Bağlayıcı Protein-3 (IGFBP-3)’ün Kullanılabilirliği
       Ömer YILMAZ1, İrfan KORUK2, Kerim ÇAYIR3, Mehmet KORUK4, Arif YILMAZ5
 • İleri Evre Özefagus Yassı Epitelyum Hücreli Karsinomlarında CD44s Ekspresyonu ve Diğer Klinikopatolojik Prognostik Faktörler
       Mustafa İZMİRLİ1, İrfan BAYRAM2, Serkan ŞENOL2, Mahmut İLHAN3
 • Üç-Boyutlu Palyatif Spinal Kemik Radyoterapi Tedavi Planlarının Analizi
       Fundagül ANDİÇ1, Mustafa ADLI1, Ahmet DİRİER1, E. Burçin İSPİR1, Pınar A. ÖZTÜRK1
 • Mide Kanseri Hastalarında Doğal Öldürücü Hücrelerde Azalmış NKG2D Ekspresyonu
       Bülent KARAGÖZ1, Oğuz BİLGİ1, E. Gökhan KANDEMİR1, Özkan SAYAN2, Alev A. ERİKÇİ1, Alpaslan ÖZGÜN1, Bahiddin YILMAZ1, Orhan TÜRKEN1, Ahmet ÖZTÜRK2
 • Prebubertal Dönemde Palpe Edilemeyen Testiküler Tümörlerin Tanısında Skrotal Ultrasonografinin Yeri
       Vural KESİK1, Ayhan ABACI2, Ediz YEŞİLKAYA2, Bülent KURT3, Sebahattin VURUCU4, Turan TUNÇ4
 • Çocukluk Çağı Malign Tümörlerinde Proton Işınları ile Radyoterapi
       Selim FIRAT1, Sachin JOGAL2
 • Akut Lenfoblastik Lösemide Ağız ve Diş Bakımı: Pedodontistin Rolü
       Atilla S. ATAÇ
 • Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserinde Komorbiditenin Prognostik Önemi ve Diğer Prognostik Faktörlerle İlişkisi
       M. Alpaslan ÖZGÜN1, Bülent KARAGÖZ1, Oğuz BİLGİ1, E. Gökhan KANDEMİR1, Orhan TÜRKEN2
 • Çocukluk Çağı Akut Lösemi ve Hodgkin-Dışı Lenfoma Hastalarında Sistatin-C’nin Nefrotoksisiteyi Değerlendirmedeki Önemi
       Ekrem ÜNAL1, Ümran ÇALIŞKAN2, Yavuz KÖKSAL3
 • Prostat Biyopsisi Öncesi Prostat Kanser Riskini Hesaplayan İki Farklı Öngörü Sisteminin Karşılaştırılması
       Can TUYGUN1, Fuat DEMİREL1, Abdurrahim İMAMOGLU1, Fatih YALÇINKAYA1, Nurettin SERTÇELİK1, Orhan YİĞİTBAŞI1, Hasan BAKIRTAŞ1
 • Kardiyak Cerrahi Sonrası CA 125 Belirtecinin Kullanımı
       R. Oktay PEKER1, Tülay T PEKER2, Ercan VAROL3, Mehmet ÖZAYDIN3, Şenol GÜLMEN1, Osman GÖKALP4, Savaş KAYA5, Şahin KAPAN1, Doğan ERDOĞAN3, Recep SÜTÇÜ6, Ahmet ÖCAL1
 • Sıçanlarda Bir Pinealektomi Modelinde Radyoterapiye Bağlı Orofaringeal Mukozit Üzerine Melatoninin Koruyucu Etkisinin Histopatolojik Olarak Değerlendirilmesi
       Ayşen S ÖZTÜRK1, Haldun Ş ERKAL2, Leyla MEMİŞ3, Namık ÖZTANIR4, Eren ERSOY5, Şükrü AYKOL4, İbrahim EGEHAN1
 • Sigara İçenlerde ve İçmeyenlerde Akciğer Kanseri: Genel Özelliklerde Farklılık Var mı?
       Ahmet E. ERBAYCU1, Özgür USLU1, Fevziye TUKSAVUL1, Mehmet GÜLPEK1, Soner GÜRSOY2, Mustafa DELİBAŞ3, Salih Z. GÜÇLÜ1
 • Sarılığı Olan Düşük Doğum Ağırlıklı Yenidoğanlarda Klofibratın Tedavi Etkisi
       Ashraf MOHAMMADZADEH1, Ahamad S. FARHAT1, Rana AMİRİ2, Habibollah ESMAELY3, Sepide BAGHERİ1
 • Omurga Charcot Ekleminde Uzun Süreli Sağkalım ve Fonksiyonların Tama Yakın Geri Kazanımı
       Russell P. GOLLARD1, Larry ROSEN1, John ANSON1
 • Akut Myeloblastik Lösemili Bir Hastada FLAG-IDA Rejimi ile İlişkili Fetal Ölüm
       Semir PAŞA1, Abdullah ALTINTAŞ1, Timuçin ÇİL1, Orhan AYYILDIZ1
 • Remisyondaki Çocuk Hastada Ewing Sarkomunun Serebellar Relapsı
       Vural KESİK1, Erol KISMET1, K. Melih AKAY2, Bülent KURT3, Murat KOCAOĞLU4, Vedat KÖSEOĞLU1
 • Oral Kavite Kanserlerinde Risk Faktörleri, Premalign Lezyonlar ve Kemoprevensiyon
       Banu ÖZTÜRK1, Uğur COŞKUN1, Emel YAMAN1, A. Osman KAYA1, Ramazan YILDIZ1, Mustafa BENEKLİ1, Süleyman BÜYÜKBERBER1
 • Oxaliplatin Induced Hemolytic Anemia
       Hakan HARPUTLUOĞLU1, Ömer DİZDAR1, Sercan AKSOY1, İbrahim BARIŞTA1
 • Transrektal Prostat İğne Biyopsi ve Radikal Prostatektomi Spesmenlerinde Gleason Skorlarının Karşılaştırılması
       Can TUYGUN1, Fuat DEMIREL1, Orhan YIGITBASI1, Halil BOZKURT1, Hasan BAKIRTAS1, Abdurrahim IMAMOGLU1
 • Kolorektal Kanserli Hastalarda Sitokrom P450 (CYP2C9 ve CYP2C19) Genetik Polimorfizm Sıklığı
       Murat BUYUKDOGAN1, M. Cem BORUBAN2, Mehmet ARTAC2, Sennur DEMIREL3
 • Tüm Beyin Radyoterapisinde Farklı Tedavi Planlamalarıyla Beyin ve Lens Dozlarının Karşılaştırılması
       Gamze UGURLUER1, Mustafa IZMIRLI1, Zehra A. PALABIYIK1, Tahir CAKIR1
 • Çocukluk Çağı Ekstraosseous Ewing Sarkomalı Hastaların Tedavisi: Tek Merkez Deneyimi
       Neriman SARI1, Mehmet F. CETINDAG2, Inci E. ILHAN1
 • Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Mezotelyoma Tanılı Olgularda Tek Merkez Deneyimi
       Timucin CIL1, Abdurrahman ISIKDOGAN1, Serdar ONAT2, Burhanettin ZINCIRCIOGLU3, Refik ULKU2, Selver OZEKINCI4, Gungor ATES5, Abdurrahman SENYIGIT5
 • Ankaferd BloodStopper'ın Rat Penisinde Kavernozal Dokuya Olan Hemostatik ve Histopatolojik Etkileri
       Turgay AKGUL1, Emre HURI1, Ali AYYILDIZ1, Huseyin USTUN2, Cankon GERMIYANOGLU1
 • Tokat Bölgesinde Erişkin Nüfusta Anemi Prevalansı ve Bazı Hematolojik Değerlerin İncelenmesi
       Ilhan CETIN1, Yunus BULUT2, Beytullah YILDIRIM3, Banu OZTURK3, Gulgun YENISEHIRLI2, Ilker ETIKAN4, Metin OZDEMIR2, Suleyman YUCE3, Idris SAHIN3, Mucahit EGRI1
 • İnfantil İntrakranial Hemanjioperisitoma: Vaka Sunumu
       Fatih ERBEY1, Huseyin SOLGUN1, Ibrahim BAYRAM1, Erol AKGUL2, Sema YILMAZ1, Ilhan TUNCER3, Atila TANYELI1
 • Kronik Lenfositik Lösemisi Olan Bir Olguda Orijini Bilinmeyen Ateş Nedeni: Richter Transformasyonu
       Behice KURTARAN1, Semra PAYDAS2, Sinan YAVUZ2, Aslıhan CANDEVİR1
 • Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserinde Hedefe Yönelik Tedavi
       Ilhan OZTOP
 • Philadelphia Pozitif Lösemi Hastalarında Dasatinib Tedavisinin Retrospektif Değerlendirilmesi: 16 Aylık Ulusal Deneyim
       Güray SAYDAM1, Ibrahim C. HAZNEDAROGLU2, Yesim TEMIZ3, Teoman SOYSAL4, Gulsan SUCAK5, Murat TOMBULOGLU1, Hakan OZDOGU6, Selim YAVUZ7, Abdullah ALTINTAS8, Gulsum OZET9, Zafer GULBAS10, Burhan FERHANOGLU4, Osman ILHAN11
 • Kanama, Koagulopati ya da Durdurulamayan Koagulopatili Pediatrik Hastalarda İnvazif ya da Cerrahi Girişimin Yönetiminde Rekombinan Faktör VII ve Aktive Protrombin Kompleks Kansantresi Verilmesi
       Ibrahim BAYRAM1, Fatih ERBEY1, Sevcan ERDEM2, Dincer YILDIZDAS3, Sema YILMAZ1, Derya ALABAZ4, Hacer YILDIZDAS5, Yurdanur KILINC6, Atila TANYELI1
 • Acil Servise Başvuran Kanser Hastalarının Klinik Karakteristikleri ve Bir Yıllık Sağkalımları
       Serpil YAYLACI1, Ahmet TOPUZOGLU2, Ozgur KARCIOGLU1
 • Prostat Kanserinde İnsülin Benzeri Büyüme Faktörü-I Reseptör Ekspresyonunun Prognostik Önemi
       Aylin F. KORCUM1, Elif TEKELI1, Gamze AKSU1, Gulgun ERDOGAN2, Akif CIFTCIOGLU2
 • Mesane Tümörlerinin Plazma Kinetik Enerji ile Güvenli Rezeksiyonu
       Ibrahim YILDIRIM1, Seref BASAL1, H. Cem IRKILATA1, Umit H. ULAS2, Murat ZOR1, Serdar GOKTAS1, Murat DAYANC1
 • Spinal Anestezinin Eritrosit Sedimentasyon Hızına Etkisi
       Eyüp HORASANLI1, Fatih BAKIR2, Oya KILCI1, Murat CIMENCAN1, Serhat OZCIFTCI1, Nermin GOGUS1
 • Ardışık Kemoradyoterapi ile Tedavi Edilmiş Epididim İndiferansiye Primer Karsinomu: Bir Olgu Sunumu
       Ahmet Y. ZENGIN1, Erkan TOPKAN2, Aydin AYDIN3, A. Kadir REIS4
 • Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserinin Mesane Metastazı: Nadir bir Hematüri Nedeni
       O. Faruk KARATAS1, Reyhan BAYRAK2, M. Erol YILDIRIM1, Omer BAYRAK1, Ersin CIMENTEPE1, Dogan UNAL1
 • Gemsitabine Bağlı Radyasyon “Recall” Myoziti: İki Olgu Sunumu
       Gül ALCO1, Sefik IGDEM2, Maktav DINCER1, Coşkun TECIMER3, Rana SENTURK4, Metin VURAL5, Sait OKKAN2
 • Does Smoking Amplify the Risk of Acute Myocardial Infarction Related with Pregnancy in Factor V Leiden Carriers?
       Mehmet YAZICI1, Kadir ACAR2, Mehmet KAYRAK1, S. Selim AYHAN1, Umuttan DOGAN1, Mehmet S. ULGEN1
 • Ankaferd Blood Stopper’ın Diş Cerrahisinde Etkinliği ve Güvenilirliği
       Sevil ERCETIN1, Ibrahim C. HAZNEDAROGLU2, Mevlut KURT3, Ibrahim K. ONAL3, Alper AKTAS4, Ozlem K. KURT5, Hakan GOKER2, Oktay OZDEMIR6, Serafettin KIRAZLI1, Huseyin C. FIRAT1
 • Farklı Yaş gruplarına Ait Rat Eritrositlerinin Glukokonjugat İçeriklerinin Belirlenmesi
       Ayca GUMUS1, Erdal BALCAN1
 • Inoperabl Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserinde Lökositoz, Trombositoz ve Serum Vasküler Endotelyal Büyüme Faktörü (VEGF) Seviyesinin Prognostik Önemi: Vaka-Kontrol Çalışması
       Ahmet DEMIRKAZIK1, Mehmet ASIK2, Bulent YALCIN1, Mutlu DOGAN1, Abdullah BUYUKCELIK1, Orhan SENCAN1, Gungor UTKAN1, Hakan AKBULUT1, Fikri ICLI1
 • Malign Plevral Mezotelyomalı Olgularda Ekstra Plevral Pnömonektomi Sonrası Hemitorasik Radyoterapinin Etkinliği ve Toksisitesi
       Pervin HURMUZ1, Fadıl AKYOL1, Ugur SELEK1, Gokhan OZYIGIT1, Riza DOGAN2, Nezih OZDEMIR3, Irfan TASTEPE4, Ayten K. CANGIR3, Murat KARA2, Figen B. DEMIRKAZIK5, Salih EMRI6
 • Meme Kanseri Risk Değerlendirmesi: 5000 Olgu
       Celalettin EROGLU1, Mehmet Ali ERYILMAZ2, Seher CIVCIK3, Zuhra GURBUZ3
 • Mide Kanserinde COX-2 Ekspresyonu
       Handan BEKDEMIR1, Salim B. TEKIN2, Mehmet BILICI2, Kerim CAYIR2, Cemal GUNDOGDU3
 • Deferasirox Alımına Sekonder Gelişen Tip-I Hipersensitivite Reaksiyonu
       Pamir ISIK1, Nese YARALI1, Ali BAY1, Serap OZMEN2, Bahattin TUNC1
 • Nörofibromatozis Tip 1 ile İlişkili Bir Polisitemia Vera Olgusu
       Semir PASA1, Abdullah ALTINTAS1, Kadim BAYAN2, Yekta TUZUN2, Timucin CIL1, Orhan AYYILDIZ1
 • Hipoglisemi Gelişen Metastatik GIST Hastasında Semptom Kontrolü için Etkin Seçenek Kemoterapi Olabilir mi?
       Gamze G. DOGU1, Mustafa DIKILITAS2, Metin OZKAN2, O. Ibrahim KARAHAN3, Zuleyha KARACA4, Nejmiye GUNAY3, Ozlem ER2
 • Postoperatif Radyoterapi ile Tedavi Edilmiş Sinonazal Reküren Myofibrosarkom
       Gonca H. USLU1, Erkan TOPKAN2, Safak ERSOZ3, A. Umit ISIK4
 • Prognostik Faktörler Işığında Akut Lenfoblastik Lösemi
       Emre TEKGUNDUZ1, Muzaffer DEMIR2, Seval AKPINAR3
 • Mesane Kanserinin Neoadjuvant tedavisinde Gemsitabin Karboplatin Kombinasyonu
       Omer DİZDAR1, Ziya AKBULUT2, Savas TUNA1, Nuran A. ULUSOY1, M. Derya BALBAY2
 • Rektum Kanserinin Preoperatif Radyoterapisinde BT İle PET-BT Bazlı 3-Boyutlu Konformal Radyoterapi Planlamalar›n›n Karşılaştırılması
       Melek N. YAVUZ1, Erkan TOPKAN1, A. Aydin YAVUZ1, Mehmet AYDIN2, Cem ONAL1, Mehmet REYHAN2, Ayse KOTEK1, Berrin PEHLIVAN1, A. Fuat YAPAR2
 • İlaç Dirençli MCF-7 Hücrelerinde ß-Tübülin İzotiplerinin Değişen İfadelenme Düzeyleri ve TUBB Gen Mutasyonları
       Ozlem D. ISERI1, Meltem D. KARS1, Ufuk GUNDUZ1
 • Akciğer Kanserinde Neopterinin Tanısal Değeri
       Sibel ALPAR1, Guzin G. ERSOY2, Ozlem K. KURT1, Nazire UCAR1, Ahmet AYDIN3, Bahar KURT4
 • Göğüs Duvarı / Paryetal Plevra İnvazyonlu (T3) Küçük Hücreli Dışı Akciğer Karsinomunda Rezeksiyon Sonrası Prognozu Etkileyen Faktörler
       Ahmet UCVET1, Soner GURSOY1, Ahmet E. ERBAYCU2, Cemil KUL1, Halil TOZUM1, Sinan ANAR1, Zekiye A. DINC3
 • Non-Hodgkin Lenfomada Klinik Seyri Etkileyen Prognostik Faktörler
       Yavuz BEYAZIT1, Murat KEKILLI1, Tugrul PURNAK2, Hakan GOKER3, Salih AKSU3, İbrahim C. HAZNEDAROGLU3, Osman I. OZCEBE3
 • Denizli İlinde ABO ve Rh Kan Gruplarının Sıklığı
       Yasemin I. BALCI1, Gultekin OVET2, Ibrahim E. COVUT2, Ferzan GONCU2, Meziyet YILMAZ2
 • Yedi Aylık bir Olguda Uzamış Antibiyotik Tedavisi ile İlişkili Geç Tip K Vitamini Eksikliği
       Ahmet BOLAT1, Sebahattin VURUCU2, Emre TASCILAR1, Orhan GURSEL3, Abdulbaki KARAOGLU1, Ahmet E. KUREKCI3
 • Transplantasyon İlişkili Trombotik Mikroanjiopati Tanı Kriterleri ve Tedavi Seçeneklerinin İki Olgu Nedeniyle Gözden Geçirilmesi
       Fatih ERBEY1, Ibrahim BAYRAM1, Sema YILMAZ1, Atila TANYELI1
 • Böbrek Hücreli Karsinomun İzole İnferior Vena Cava Tutulumuyla Görülen Geç Rekürrensi
       Mircelal KAZIMI1, Alper UGUZ1, Savas YAKAN1, Deniz NART2, Murat ZEYTUNLU1, Erdem GOKER3, Ahmet COKER1
 • İlk Metastaz Bölgesi Boyun Derisi Olan Erken Evre Mide Kanseri Olgusu
       Oguz BILGI1, Bulent KARAGOZ1, Hakan CERMIK2, Orhan TURKEN1, E. Gokhan KANDEMIR1
 • Ailesel Epidermodisplazia Verrusiformis Zemininde Gelişen Agresif Yassı Hücreli Cilt Kanseri: Bir Ailede Üç Olgu
       Lutfi DOGAN1, Niyazi KARAMAN1, Kerim B. YILMAZ1, Fatma MARKOC2, Can ATALAY1, Cihangir OZASLAN1
 • Akciğer Metastazlarında Metastazektominin Rolü
       Emel YAMAN1, Ugur COSKUN1, Banu OZTURK1
 • Kronik Myeloid Lösemi: Tanı, Tedavi ve İzlem Pratiği
       Yahya BUYUKASIK1, Ibrahim C. HAZNEDAROGLU1, Osman ILHAN1
 • KML-Fibrotik Blastik Krizde Dasatinib’e Bağlı Tümör Lizis Sendromu ve İzleyen Hematolojik Remisyon
       Ozlen BEKTAS1, Ibrahim C. HAZNEDAROGLU1, Yahya BUYUKASIK1, Nilgun SAYINALP1, Salih AKSU1, Hakan GOKER1, Osman I. OZCEBE1
 • Kronik Myeloid Lösemide Uzun Dönem İmatinib Yetmezliği Sonrası Dasatinib tedavi Başarısı: Olgu Sunumu
       Guray SAYDAM1, Buket KOSOVA2, Fahri SAHIN1
 • İkinci Nesil Tirozin Kinaz İnhibitör Tedavi Yönetimi: Olgu Sunumu
       Selda KAHRAMAN1, Ozden PISKIN1, Mehmet Ali OZCAN1
 • The Gray-Zone Concept, Suboptimal Response to Imatinib, Shall be Removed from the ELN-CML Recommendations
       Ibrahim C. HAZNEDAROGLU1, Ebru KOCA1, Salih AKSU1, Hakan GOKER1, Nilgun SAYINALP1, Yahya BUYUKASIK1, Osman I. OZCEBE1
 • Bifosfonat (Zoledronik Asit) İlişkili Yan Etkiler: Tek Merkez Deneyimi
       Yüksel KUCUKZEYBEK1, Gurbuz GORUMLU1, Ercument CENGIZ1, Cigdem ERTEN1, Burcak KARACA1, M. Kemal GUL1, Bulent KARABULUT1, Ulus A. SANLI1, Ruchan USLU1
 • Telomeraz Aktivitesinin HER-2/neu Tarafından Artırılması ve Meme Kanserindeki Önemi
       Karuvaje THRIVENI1, Rani JAMES1, Lakshmi KRISHNAMOORTHY1, Vijayalakxmi DESHMANE2, Padmanabhan BAPSY3, Girija RAMASWAMY1
 • Görüntüleme Yöntemleri Kılavuzluğunda Subkutan Venöz Port İmplantasyonu: Tek Merkez Deneyimi
       Nurullah DOGAN1, M. Fatih INECIKLI2, Serpil ELLERGEZEN2, Turkkan EVRENSEL3, Cuneyt ERDOGAN2
 • Rat karotid Arterinde Damarla İlgili Yanıtta Ankaferd Blood Stopper’in Etkileri
       Alper AKTAS1, Nuray ER1, M. Ali ONUR2
 • İmatinib ile Tedavi Edilen Hastalarda BCR-ABL Transkript Seviyesi ve Nötrofil Alkalen Fosfataz Aktivitesi
       Duzgun OZATLI1, Ayse TIMURAGAOGLU2, Guchan ALANOGLU3, Seray DIZLEK2, Nilay UYSALGIL2
 • Akü Sanayiinde Çalışan İşçilerde Demir Eksikliği Anemisi ile Kurşun İntoksikasyonu İlişkisi
       Mohammad R. KERAMATI1, Mohammad H. SADEGHIAN2, Mahdi MOOD3
 • Endometriyal Kanserlerde “Vanishing Cancer Phenomenon”: Üç Klinik Vaka ve Literatür Değerlendirmesi
       Mehmet KARACA1, Ali AYHAN2, Polat DURSUN2
 • Akut Renal İnfarkt: Kolon Adenokarsinomunun Nadir Klinik Prezentasyonu
       Mehtap E. UYAR1, Nuket BAVBEK2, Asli KOKTENER3, Ismail KIRBAS3, Faruk H. TURGUT2, Ayse ISIK1, Ali AKCAY2
 • Metastatik Meme Kanserinde Hormonal Tedavinin Önemi
       Umut DEMIRCI1, Suleyman BUYUKBERBER1, Ramazan YILDIZ1, Mustafa BENEKLI1, Ugur COSKUN1
 • İkincil Kanserler
       Emre CECEN1, Zahit BOLAMAN2
 • Fankoni Anemisi: Tek Merkezin 29 Yıllık Deneyimi
       Fatih M. AZIK1, Talia ILERI1, Elif U. INCE1, Mehmet ERTEM1, Zumrut UYSAL1, Sevgi GOZDASOGLU1
 • Rat Major Renal Travma Modelinde Ankaferd Kan Durdurucunun in Vivo Etkisi: Yeni Hemostatik Ajanın Kontrollü Çalışması
       Cankon GERMIYANOGLU1, Emre HURI1, Turgay AKGUL1, Ali AYYILDIZ1, Huseyin USTUN2
 • Sheehan Sendromlu Hastalarda Protrombin Zamanı, Aktive Tromboplastin Zamanı, Fibrinojen ve D-Dimer Düzeyleri, vonWillebrand Faktör Aktivitesi ve Hormon Replasman Tedavisinin Bu Faktörler Üzerinde Etkileri
       Semir PASA1, Abdullah ALTINTAS2, Cemil TUMER3, Mustafa DEMIRCIN4, Timucin CIL2, Kadim BAYAN2, Ramazan DANIS2, Yekta TUZUN2, Yahya ATAYAN1, Orhan AYYILDIZ2, Mithat BAHCECI2
 • Dissemine İntravasküler Koagülasyon Geliştirilen Tavşanlarda Adrenomedullin Düzeyleri ve Tedavi Etkinliği
       Musa KARAKUKCU1, Turkan PATIROGLU1, Cigdem KARAKUKCU2, Yasemin A. TORUN1, M. Akif OZDEMIR1
 • Larinks Karsinomlarında Fragil Histidine Triad Gen Ekspresyonu
       Ediz TUTAR1, Erkan KARATAS2, Tekin BAGLAM2
 • Türk Hasta Popülasyonunda BRCA1 ve BRCA2 Germline Mutasyonlarının High Resolution Melting Analizi ile Taranması
       Duygu U. PURCU1, Burcak KARACA2, Murat KAPKAC3, Necmettin OZDEMIR4, Selim UZUNOGLU1, Ruchan USLU2
 • Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserinin Soliter Splenik Metastazı
       Mehmet HEPGUR1, Mohammad A. NOOR2, Anthony DePLATO1
 • Hodgkin Lenfoma Zemininde Akkiz İktiyozis
       Aristóteles ROSMANINHO1, Ana OLIVEIRA1, Inês LOBO1, Madalena SANCHES1, Manuela SELORES1
 • Kanser Tedavisinin Geç Yan Etkileri
       Umut DEMIRCI1, Mustafa BENEKLI1, Suleyman BUYUKBERBER1, Ugur COSKUN1
 • The Death Patches
       Jayakrishnan KRISHNAKURUP1, Harman SANDHU1, Amit KUMAR1, Gadha MITRI1, Wesley KOZINN2, Hayman SALIB3
 • Bronşektaziyi Taklit Eden metastatik Timoma ve Good’s Sendromu
       Nurdan KOKTURK1, Asiye KANBAY1, Cuneyt KURUL2, Nalan AKYUREK3, Leyla MEMIS3, Sedat DEMIRCAN2, Haluk TURKTAS1
 • Erken Evre Endometrium Adenokanserinde ‹zole Kemik Metastazları: Olgu Sunumu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi
       Mevlut KURT1, Saadettin KILICKAP2, Sercan AKSOY2, Mustafa ERMAN2, Gokhan GEDIKOGLU3, Alev TURKER2
 • Bir Çocukta Priapizm ile Prezente Olan Germ Hücreli Tümör
       Orhan OZBEK1, Yavuz KOKSAL2, Osman KOC1, Cuneyt KARAGOL2, Seda OZBEK3, Mehmet KILIC4
 • Okülokutanöz Albinizmli Bir Hastada Mideye Metastatik Malign Melanom: İlk Vaka
       Halil KAVGACI1, Bulent YILDIZ1, Mustafa KARAGULLE2, Evren FIDAN1, Umit COBANOGLU3, Feyyaz OZDEMIR1, Akif CINEL4
 • Lenfopenisi olan 10 aylık bir infantta Lenfomatoid Granülomatozis
       Mehmet Akif OZDEMIR1, Yasemin A. TORUN1, Musa KARAKUKCU1, Olgun KONTAS2, Turkan PATIROGLU1, Ali YIKILMAZ3
 • Multipl Myeloma Bağlı Böbrek Yetmezliği ile Başvuran Hastada Eşlik Eden Çölyak Hastalığı: Olgu Sunumu
       Idris SAHIN1, Cengiz DEMIR2, Murat ALAY3, Lokman EMINBEYLI3
 • Nadir Görülen Birliktelik: Multipl Miyelom ve Plevral Adenokarsinom: Olgu Sunumu
       Osman YOKUS1, Murat ALBAYRAK2, Ozlem S. BALCIK2, Suleyman S. GOKALP3, Mehmet ERSAYDI3, Mustafa AKAR4, Yucel TEKIN5, Hatice K. BOZKURT5
 • Kardiyak MRI ile Uterin Leiomyosarkomunun Intrakardiyak Metastazının Daha İyi Görüntülenmesi ve Tedavi Stratejisinin Belirlenmesine Etkisi
       Achim BARMEYER1, Nerbil KILIC2, Oliver ZANTIS1, Cagri DEMIR1, Kai MUELLERLEILE1, Gunnar LUND3, Bjoern NASHAN4, Volker DOERING5, Ralf KOESTER1, Ergin KILIC6, Thomas MEINERTZ1
 • Antrasiklin ve Taksan Rezistan Metastatik Meme Kanserli Hastalarda Kapesitabin ve Oral Siklofosfamid Kombinasyonu
       Ahmet OZET1, Dogan UNCU1, Okan KUZHAN1, Seref KOMURCU1, Mustafa OZTURK1, Fikret ARPACI1, Bekir OZTURK1
 • Alerjik Rinit Semptomları ile Başvuran Hastalarda Hematolojik Parametrelerin Analizi
       Ismail KARABULUT1, Hayriye KARABULUT2, Emre GUNBEY2, R. Murat KARASEN2
 • Hodgkin Lenfomalı Bir Çocukta Gelişen Prokarbazin Hipersensitivitesi ve Ağır RSV Pnömonisi
       Dilek INCE 1, Duygu OLMEZ2, Tolga F. KOROGLU3, Arzu B. HOCAOGLU2, Secil A. CAMLAR4, Kamer M. UYSAL1, Nevin UZUNER2, Nur OLGUN1
 • Primer Over kanserli Bir Hastada servikal Lenf Nodu ve Özefagus Metastazı: Bir Olgu Sunumu
       Erkan ARPACI1, F. Tugba KOS1, Tarkan YETISYIGIT1, S. Cigdem IRKKAN2, Isin PAK2, Fatma PAKSOY1, Arife ULAS1, Saadet TOKLUOGLU1, Gokhan CELENKOGLU1, Necati ALKIS1
 • Pediatrik Febril Nötropeni Hastalarında Sefoperazon-sulbaktam ve Amikasin Sülfat Birlikteliğinin Klinik Etkinliği
       Pamir ISIK1, Nese YARALI 1, Ali BAY2, Rukiye SAC1, Abdurrahman KARA1, Bahattin TUNC1
 • Lösemik Hematopoezde Kemik İliği Anjiotensin II Tip I Reseptör Gen ve Anjiotensin Dönüştürücü Enzim (ACE) İnsersiyon/Delesyon (I/D) Gen Polimorfizmleri
       Ibrahim AKALIN1, Ebru KOCA2, Halil G. KARABULUT1, Ibrahim C. HAZNEDAROGLU2, Deniz CETINER2, Mutlu HAYRAN3, Ibrahim K. ONAL4, Osman I. OZCEBE2, Ajlan TUKUN1
 • Gürültünün İnsan Eritrositlerindeki Oksidan ve Antioksidan Dengeye Etkileri
       Tevfik PINAR1, A. Kadir ATLI2, Hasan ALACAM3, Ismail KARABULUT4, Ismail SOGUKSULU2, Ahmet ATAS5, M. Bahadir OMAR6, Nisar A. AMIN6, Omer AKYOL7
 • Duktal Karsinoma İn Situ Olgularında Meme Koruyucu Cerrahi Sonrası Postoperatif Radyoterapi: Hacettepe Deneyimi
       Gokhan OZYIGIT1, Sukran ULGER1, Ferah YILDIZ1, Murat GURKAYNAK1
 • Akciğer Kanserli Hastalarda Sisplatin-Bazlı Tedaviden 24 Saat Sonra pAkt ve PTEN Ekspresyonları: Prospektif Pilot Çalışma
       Engin ULUKAYA1, Artay YAGCI2, Berrin ZIK3, Alper SEVIMLI4, Arzu Y. ORAL1, Ferda ARI5, Semra AKGOZ6, Sibel BAYER7, Ahmet URSAVAS8
 • Stomalı Hastalarda Beslenme: Diyet Tedavisine Pratik Bir Bakış
       Gamze AKBULUT
 • Hafif Tip von Willebrand Hastalığı ile Hafif Hemofili A Birlikteliği
       Mehmet AKIN1, Deniz Yilmaz KARAPINAR1, Can BALKAN1, Yilmaz AY1, Kaan KAVAKLI1
 • Effects of Grape seed Extract and Origanum Onites Essential Oil on Cisplatin-Induced Hepatotoxicity in Rats
       Aysun CETIN1, Umit ARSLANBAS1, Berkay SARAYMEN2, Ozlem CANOZ3, Ahmet OZTURK4, Osman SAGDIC5
 • Ankaferd Hemostat ile İn Vitro Myelom Monoklonal İmmünglobulin Agregasyonunun Belirgin Artışı
       Murat ALBAYRAK1, Salih AKSU2, Harika CELEBI1, Aynur ALBAYRAK3, Zeynep GINIS4, Server YAGCI5, Ozlem S. BALCIK6, Osman YOKUS7, Ibrahim C. HAZNEDAROGLU2
 • Memenin Lenfoepitelyama Benzeri Karsinomu: Olgu Sunumu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi
       Betul B. KUCUKZEYBEK1, Hakan POSTACI1, Alp OZGUZER1, Savas YAKAN2, Ali G. DENECLI2
 • Bronkoskopik Biyopsi Öncesi ve Sonrasında Uygulanan Bronkoalveoler Lavajın Periferik Akciğer Kanseri Tanısına Katkısı
       Dursun TATAR1, Ebru GUNES1, Ahmet E. ERBAYCU1, Nur YUCEL2, Huseyin HALILCOLAR1
 • Hemorajik Diyatez Varlığında Gelişen Kritik Kanamalarda Topikal Ankaferd Bloodstopper Uygulamaları
       Mehmet TURGUT1, Ferda TUTKUN2, Nükhet CELEBI2, Mehtap MUGLALI2, İbrahim C. HAZNEDAROGLU3, Hakan GOKER3
 • Post-operatif Adjuvan Radyoterapinin Stage IB Grade 2 Endometrium Kanseri Hasta Popülasyonunda Uzun Dönem Faydaları
       Mihriban KOCAK1, Makbule EREN1, Murat M. NAKI2, Atınç AKSU1, Hasniye CELIK2, Alper OZKAN1, Alparslan MAYADAGLI1, Orhan UNAL2
 • Kronik Lenfositik Lösemi ve Kronik Myelositer Lösemi Vakalarında Çoklu İlaç Direnç 1, Akciğer Direnç Protein ve Meme Kanseri Direnç Protein Genlerinin Tanımlanması
       Ozlem D. ISERI1*, Meltem D. KARS1, Pelin MUTLU1, Ferit AVCU2,3, Ali U. URAL2,3, Ufuk GUNDUZ1
 • Tekrarlamış Nazofarenks Karsinomlarının, CyberKnife Stereotaktik Radyoterapi Sistemi Kullanılarak İkincil Işınlanması: Ön Sonuçlar
       M. Faik CETINDAG1, Aysen DIZMAN1, Zafer OZDOGAN1, Suheyla A. ARSLAN1, Yıldız GUNEY1, Bilgin K. ARIBAS2, Kemal ARDA2, Gulin U. VURAL3, Dincer YEGEN4
 • Human Papilloma Virüsü Aşısının Geçmişi, Bugünü ve Geleceği
       Mustafa KARA1, Mehmet BALCI2, Neziha YILMAZ2
 • Sinir İletkenliğinde Ankaferd Blood Stopper’in Etkisi: Rat Siyatik Sinirinde Deneysel Çalışma
       Alper AKTAS1, Nuray ER1, Mehmet A. ONUR2, Gamze TAN2, Mutlu HAYRAN3
 • Akut Myeloblastik ve Lenfoblastik Lösemili Hastalarda Plazma Endostatin Düzeylerinin Değerlendirilmesi
       Simten DAGDAS1, Gulsum OZET1, Mesude YILMAZ1, Murat ALBAYRAK1, Funda CERAN1
 • Histopatolojik karakterler Bazal Hücreli Karsinoma ile Kıl Follikülünden Köken Alan Benign Deri Eki Tümörlerinin Ayırıcı Tanısında Yararlı Olamayabilir
       Ilker SENGUL1, Demet SENGUL2, Muzeyyen H. ASTARCI3, Huseyin USTUN3
 • İran-Mashhad’de Yenidoğanlarda Hematolojik Referans Değerlerinin Belirlenmesi
       Mohammad R. KERAMATI1, Ashraf MOHAMMADZADEH1, Ahmad S. FARHAT1, Ramin SADEGHI2
 • Ayak Bölgesinin Klasik Kaposi Sarkomunun Palyatif Radyoterapisi: Retrospektif Değerlendirme
       Muge AKMANSU1, Fatih GOKSEL2, O. Petek ERPOLAT1, Diclehan UNSAL1, Eray KARAHACIOGLU1, Huseyin BORA1
 • Servikal Kanser İçin Risk Faktörleri: Hastane Temelli Vaka-Kontrol Çalışmasının Sonuçları
       Nesrin REIS1, Nezihe K. BEJI2, Dilek KILIC3
 • Pakistanda Transfüzyona Bağımlı Beta Talassemi Olgularında Eritrosit Alloimmünizasyon Sıklığı
       Muhammad USMAN1, Saira MOIN1, Moinuddin Moinuddun1, Saeed AHMAD2, Rehana PERVEEN3, Muhammad A. AZMI4, Sadia USMAN1
 • t(12;21)(p13;q22) translokasyonu ve Near Tetraplodi Bulunan Çocukluk Çağı Akut Lenfoblastik Lösemili Bir Olgu Sunumu
       Mutlu KARKUCAK1, Tahsin YAKUT1, Birol BAYTAN2, Tuna GULTEN1, A. Meral GUNES2
 • Sıçan Modelinde Bleomisine Bağlı Pulmoner Fibroziste Sigara Dumanının Etkisi
       Emin MADEN1, Hatice TOY2, Turgut TEKE1, Celalettin KORKMAZ1, Halil KIYICI3, Oktay IMECIK1, Mehmet GOK1, Kurşat UZUN1
 • The Management of Chronic Myeloid Leukemia in the Era of Second Generation Tyrosine Kinase Inhibitors
       Ibrahim C. HAZNEDAROGLU1, Mustafa CETINER2, Osman ILHAN3
 • İmatinib Başarısızlığı Sonrası İkinci Nesil Tirozin Kinaz İnhibitörlerinin Kronik Miyeloid Lösemi'nin İkinci Basamak Tedavisi İçin Kullanılması
       Yahya BUYUKASIK
 • Kronik Myeloid Löseminin Uzun Dönem Tedavisi
       Akif Selim YAVUZ
 • İleri Faz Kronik Myeloid lösemi tedavisi ve Transplantasyon
       Zafer GULBAS
 • Türkiyede Kronik Myeloid Lösemi Tedavisinde Güncel Sorunlar
       Fatih DEMIRKAN
 • İzole Sürrenal Metastazlı Beş Akciğer Kanseri Olgusunda Adrenalektomi: Tek Merkez Deneyimi ve Literatürün Gözden Geçirilmesi
       Ilkay T. UNEK1, Mehmet Ali KOCDOR2, Ali Ibrahim SEVINC2, Ahmet ONEN3, Ozhan OZDOGAN4, Ilhan OZTOP1, Tulay CANDA5, Riza CETINGOZ6, Berna DEGIRMENCI4, Merih G. DURAK5, Duygu GUREL5, Aydanur KARGI5, Omer HARMANCIOGLU2, Ugur YILMAZ1
 • İlk Bulgusu Üst Gastrointestinal Sistem Kanaması Olan Burned-out Testis Tümörü
       Haldun KAR1, Erdinc KAMER1, Nese EKINCI2, Cengiz GIRGIN3, Mehmet A. ONAL1, Murat ERMETE2
 • Hipofize Metastaz Yapan Meme Kanseri: Olgu Sunumu
       Cigdem OZKAN1, Cagatay ARSLAN2, Mustafa K KILIC1, Mustafa ERMAN2, Kadri ALTUNDAG2
 • Kolestazla Başvuran Yenidoan İnfantta Hemofagositik Lenfohistiositoz: Olgu Sunumu
       Hasan KAHVECI1, Ibrahim CANER2, Ayhan TASTEKIN2, Mustafa BUYUKAVCI2
 • Hemofagositik Lenfohistiositoz Kliniği ile Prezente Chediak-Higashi Sendromu Olgusu
       Sinan AKBAYRAM1, Cihangir AKGUN1, Murat BASARANOGLU1, Avni KAYA1, Gunay BALTA2, Lokman USTYOL1, Osman YESILMEN1, Ibrahim DEGER1, Ahmet F. ONER3
 • Parkinson Hastalığı olan bir vakada 5-Florourasile Bağlı Gelişen Ensefalopati
       Taner KORKMAZ1, Selcuk SEBER1, Gul BASARAN1, P. Fulden YUMUK1, Faysal DANE1, Muharrem KOCAR1, Ferhat TELLI1, N. Serdar TURHAL1
 • Hematolojik Maligniteli Hastalarda Ateş Kaynağı Olarak Nozokomiyal Pandemik Grip (H1N1) Kümelenmesi
       Saban ESEN1, Mahmut DULGER1, İbrahim C. ACUNER2, Engin KELKITLI3, M. Hilmi ATAY3, Hakan LEBLEBICIOGLU1
 • Allojenik Nakil Yapılan Ph+ ALL Vakasında Tam Kimerizime Rağmen Ender Görülen Ekstramedüller Nüks ve Renal Relaps
       Songul SEREFHANOGLU1, Hakan GOKER1, Dilek E. BAYDAR2, Aysegul UNER2, Mustafa ARICI3, Ibrahım C. HAZNEDAROGLU1, Yahya BUYUKASIK1, Nılgun SAYINALP1, Salıh AKSU1, Osman I. OZCEBE1
 • Multipl Myelomda Konvansiyonel Sitogenetik ve FISH [del13q, del17p, t(11;14), t(4;14)] Bulguları ve Diğer Risk Faktörleri ile İlişkisi
       Ozlem S. BALCIK1, Murat ALBAYRAK2, Simten DAGDAS3, Nafiye HELVACI4, Osman YOKUS5, Funda CERAN3, Gulsum OZET3, Salih ERGOCEN6
 • Saccharomyches cerevisia ve Arpadan Elde Edilen Beta Glukanların Primer ve Sekonder Hümoral İmmün Cevaptaki Farklı Adjuvan Etkisi
       Kadriye USLU1, E. Umit BAGRIACIK2
 • HL-60 Akut Promyelositik Lösemi Hücre Kültürlerinde Thalidomide ve rhGM-CSF Kullanılmasının Karbonhidrat Metabolizmasına Etkileri
       Hakan BOYUNAGA1, Günnur DIKMEN1, A. Ugur URAL1, Abdullah MELEKOGLU1
 • Catastrophic Antiphospholipid Syndrome in a Patient with Immune Thrombocytopenic Purpura
       Seby JOHN1, Keith McCRAE2
 • Sistemik Lupus Eritematozuslu Erkek Bir Hastada Akkiz Koagulasyon Faktör İnhibitör Gelişimi
       Ozgur ERDEM1, Orhan AYYILDIZ2, Mehmet AYBAK3
 • Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanseri Evrelemesinde 18FDG PET/BT ile Saptanan Lenf Bezi Standart Tutulum Değeri ve Lenf Bezi / Primer Odak SUVmax Oranı Anlamlı mı?
       A. Kadri CIRAK1, Kenan C. CEYLAN2, Deniz AKPINAR2, Seyda O KAYA2, Hakan KOPARAL3
 • Spermatik Kord Liposarkomuna Eşlik Eden Prostat Kanseri
       Oscar MATZINGER1, Esengul KOCAK2, Mohamed EL HFID1, Papa M. GAYE1, Elyazid MOUHSINE3, David AZRIA4, Nicolas THEUMANN5, Louis GUILLOU6, Mahmut OZSAHIN1, Abderrahim ZOUHAIR1
 • Paraneoplastik Periferik Nöropatisi Olan Anti Yo Pozitif Over Karsinomu Olgusu
       Murat TERZI1, Hande TURKER1, Duran YAZICI1, Adem AKKURT1, Musa ONAR1
 • Multipl İntraosseoz Lipoma: Üç Olgu Sunumu
       A. Murat KALENDER1, Fuat OZKAN2, Hamide SAYAR3, Mustafa USLU4, Ahmet UN5
 • Pediatrik malign karaciğer tümörleri: tek merkez sonuçları
       Rejin KEBUDI1, H. Haldun EMIROGLU1, Omer GORGUN1, Ferhan AKICI2, Deniz TUGCU2, Inci AYAN1
 • Kanser Hastalarında Orofaringeal Kandida ve Bakteriyel Kolonizasyonun Özellikleri
       Filiz C. SENLER1, Sefik CAKMAKCI1, Ozay A. AKAN2, Ahmet DEMIRKAZIK1, Hakan AKBULUT1, Fikri ICLI1
 • SPTB Gen Defekti Olan Dört Kuşaklı Herediter Sferositozlu Bir Ailede Bağlantı Analizi
       Pelin TASDEMIR1, S. Sennur DEMIREL2
 • Düşük Doz α-Galaktozilseramid'in İntrevenöz Tekrarlanan Uygulaması BALB/c Farelerinde IFN-γ Üretimini Artırır
       Savaş KAYA
 • Retinoblastoma Tedavisinde Eksternal Radyoterapinin Rolü ve Radyoterapi Seçenekleri
       Berrin PEHLIVAN1, Erkan TOPKAN1, Cem ONAL1, Melek YAVUZ1
 • Hodgkin Lenfoma Kemoterapisi Sırasında Ortaya Çıkan Hepatit C Virusu ile İlişkili Karaciğer Disfonksiyonu
       Serpil EROL1, Ayten KADANALI1, Zulal OZKURT1, Ihami KIKI2, Mehmet PARLAK1
 • Böbrek Kanserinin Gelişiminde Arsenik ve Karsinojenik Mutasyonların Rolü
       Bekir TANRIOVER
 • Baş-Boyun Kanserli Hastalarının YART Tedavisinde Parotis Bezinin ve Derin Loblarının Korunması Gerekli mi?
       Eren CETIN1, Aysen S. OZTURK2, Haluk ORHUN2, Duygu BAYCAN2, Ali DOGAN3
 • JAK 2V617F Mutasyonu: BCR-ABL Negatif Myeloproliferatif Hastalıklardaki Sıklığı, Klinik ve Laboratuvar Bulgularla İlişkisi
       Gül ILHAN1, Sema KARAKUS1, Feride I. SAHIN1
 • Kemoterapiye Bağlı Kusmanın Kontrolünde Hidroksizinin Rolü: Randomize Klinik Çalışma
       Nilgün KURUCU1, Mursel DURMAZ1
 • Çocukluk Çağı Akut Lenfoblastik Lösemi’li Olgularda Moleküler Sitogenetik Bulgular
       Mutlu KARKUCAK1, Orhan GORUKMEZ1, Tahsin YAKUT1, Birol BAYTAN2, Ozlem GORUKMEZ1, A. Meral GUNES2
 • Kronik Myelositier Lösemide Birinci Basamak Tedavi Sırasında Oluşan Plevral Efüzyonun Yönetimi ve Etkin Moleküler İzlem
       Salih AKSU1, Ozlen BEKTAS1, Burak UZ1, Yahya BUYUKASIK1, Nilgun SAYINALP1, Osman OZCEBE1, Hakan GOKER1, Ibrahim C. HAZNEDAROGLU1
 • Kronik Myelositer Lösemi Tedavisinde Düşük Doz Dasatinib’in Klinik Etkinliği
       Salih AKSU1, Fahri SAHIN2, Burak UZ1, Selim A. YAVUZ3, Hilmi ATAY4, Engin KELKITLI4, Mehmet TURGUT4, Mustafa PEHLIVAN5, Meltem O. AKAY6, Emel GURKAN7, Muzaffer DEMIR8, Selda KAHRAMAN9, Fatih DEMIRKAN9, Semra PAYDAS7, Güray SAYDAM2, Ibrahim C. HAZNEDAROGLU1
 • Behçet Hastalığı ile İlişkili Anemide Prohepsidin ve Hepsidinin Rolü
       Mehmet DAGLI1, Sema YILMAZ2, Abdullah SIVRIKAYA3, Gulperi CELIK4
 • Arteriovenöz malformasyonların Manajmanında Stereotaktik Radyocerrahi: Tek Merkez Deneyimi
       Ferhat DINCOGLAN1, Omer SAGER1, Hakan GAMSIZ1, Selcuk DEMIRAL1, Bora UYSAL1, Serdar SURENKOK1, Sait SIRIN2, Kaan OYSUL1, Murat BEYZADEOGLU1
 • Fibröz Displaziden Geliflen Kemiğin Multifokal Malign Fibröz Histiyositomu
       Patrick BRÜCK1, Sebastian LINDEMAYR2, Angelika BÖHME3, Lothar BERGMANN4, Andreas KURTH5
 • Hepatosellüler Karsinoma Tedavisinde Yardımcı bir İlaç Olarak Asetilsalisilik Asit’in Rolü
       Hasan ALACAM1, Abdulkerim BEDIR1, Veli KILINC1, Osman SALIS1, Sedat GULTEN1
 • Non-Mastektomize Sol Meme Kanseri Radyoterapisinde Aktif Nefes Kontrolü-Orta Derin İnspirasyonda Nefes Tutma Kullanımının Rolü: Dozimetrik Bir Değerlendirme
       Omer SAGER1, Murat BEYZADEOGLU1, Ferrat DINCOGLAN1, Kaan OYSUL1, Yelda ELCIM KAHYA1, Hakan GAMSIZ1, Bora UYSAL1, Selçuk DEMIRAL1, Bahar DIRICAN1, Serdar SURENKOK1
 • Mide Kanserinde C-Erb-B2 (Her2/Neu) Ekspresyon Sıklığı ve Klinikopatolojik Parametrelerle İlişkisi
       Sukru YILDIRIM1, Ozgur DANDIN2, Muzaffer DURMUS3, Ugur KARAPINAR4, Murat ASLAN5, Mehmet GOKCE6, Fadime SAHIN6
 • Yumuşak Doku ve Kemik Sarkomlarında 18F-FDG PET/BT Klinik Deneyimi
       Elgin OZKAN1, Cigdem SOYDAL1, Mine ARAZ1, N. Ozlem KUCUK1
 • Kemoterapi Alan Jinekolojik Kanserli Hastaların Bakım Verici Ailelerinde Zorlanma ve Umutsuzluk
       Gul PINAR1, Tevfik PINAR1, Ali AYHAN1
 • Türkiyede malign Plevral Mezotelyomalarda EGFR Ekspresyonu ve Gen Kopya Sayısı
       Sevgen ONDER1, Gulnur GULER1, Salih EMRI2, Pınar FIRAT1
 • Hepatit B ve C Virüs Enfeksiyonu ve Kolanjiokarsinom: Türkiye'de Bir Vaka-Kontrol Çalışması
       Ibrahim K. ONAL1, Erkan PARLAK1, Murat KEKILLI1, Mevlut KURT1, Habibe ALIOGLU2, Selcuk DISIBEYAZ1, Abdurrahim SAYILIR1, Yavuz BEYAZIT1, Nurgul SASMAZ1
 • HIV/AIDS’li bir Olguda Medullar Tiroid Karsinomu
       Metin ISIK1, Asena GOKCAY2, Kadri ALTUNDAG2
 • Meme Non-Hodgkin Lenffomaları: Beş Olgu Sunumu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi
       Filiz VURAL1, Guray SAYDAM1, Fahri SAHIN1, Nur A. SOYER1, Mine HEKIMGIL2, Serkan OCAKCI1, Murat TOMBULOGLU1, Seckin CAGIRGAN1
 • Meslek ve Kanser
       Tevfik PINAR
 • A Case of Gastric Carcinoma with Breast Metastasis
       Cansu KULUCAN1, Rıza U. GURSU2, Cüneyt MUDERRISOGLU1, Nevra DURSUN3, Didem KARACETIN4
 • Terminal Dönem Hipoalbuminemik Kanser Hastalarında Albumin İnfüzyonu Yararlı Değildir: Eşleştirilmiş Bir Analiz
       Abdullah BUYUKCELIK1, Ahmet DEMIRKAZIK2, Bulent YALCIN3, Mutlu DOGAN2, Halil KAVGACI4, Sahin COBAN5, Fikri ICLI2
 • Foliküler lenfomalı ve Küçük Lenfositik lenfomalı Hastalarda Nötropenik Olmayan Enfeksiyon İnsidansı: Rituximab Tedavisinin Etkisi
       Rezwan ISLAM1, Mahbubur RAHMAN2, M. Anwarul Huq MIAN3, Hilmi EGE1, Douglas REDING4, Md Abdus SHAKOOR5, Hong LIANG6, Richard MERCIER4
 • Primer Santral Sinir Sistemi Lenfomalı Hastaların Özellikleri ve Sonuçları: Tek Bir Merkez Deneyimi ve Literatür Özeti
       Serdal KORKMAZ1, Mehmet SENCAN1, Unal OZUM2, Ozen KARADAG2
 • Postoperatif Kemoradyoterapi Uygulanan mide Kanserli Olgularda D1 ya da “D1’den fazla” Diseksiyon Uygulanmasının Prognoz Üzerinde Retrospektif Değerlendirilmesi
       Ugur SELEK*1, Faruk ZORLU1, Gokhan OZYIGIT1, Pervin HURMUZ1, Suayib YALCIN1, Mustafa CENGIZ1
 • Lenfoma ve Baş-boyun Kanserli Hastalarda HTLV I-II, HIV ve Anti-HCV Seropozitifliğinin Değerlendirilmesi
       Nuray BUYUKBERBER1, Tulay YALCINKAYA2, Ramazan YILDIZ3, Ugur COSKUN3, Mustafa BENEKLI3
 • Erken Glottik Karsinomada Radyoterapi: Sonuçları Etkileyen Faktörler
       Candan DEMIROZ1, Lutfi OZKAN1, Umit GURLEK1
 • Hipofiz Adenomlarında Stereotaktik Radyocerrahi: Tek Merkez Deneyimi
       Serdar SURENKOK1, Omer SAGER1, Ferrat DINCOGLAN1, Hakan GAMSIZ1, Selcuk DEMIRAL1, Bora UYSAL1, Sait SIRIN2, Kaan OYSUL1, Murat BEYZADEOGLU1
 • Topikal Ankaferd Hemostat’ın Güvenilirliğini Yansıtan Sağlıklı Gönüllülerde Yapılmış Plasebo Kontrollü, Randomize, Çift Kör, Çapraz Geçişli Faz-I Klinik Çalışma
       Ozlem S. BALCIK1, Mustafa KOROGLU1, Handan CIPIL1, Osman KAFTAN1, Senem MARAL1, Ayse GUREL1, Hakan GOKER2, Ibrahim C. HAZNEDAROGLU2, Ali KOSAR1
 • Bir Rat renal hasar Modelinde Topikal Ankaferd Hemostat Uygulamasını Takiben Böbrek Dokusunda Gelişen Histopatolojik Değişkenlikler
       Derya KARAKOC1, Eylem AKAR2, Salih AKSU3, Aysegul UNER4, Arif OZDEMIR1, Erhan HAMALOGLU1, Ahmet OZENC1, Ahmet DOGRUL1, Bibihanim MEMEDOVA1, Ibrahim C. HAZNEDAROGLU3
 • Nazofarenks kanserli Olgularda Rdyoterapiye Sekonder Gelişen Geç Yan Etkilerin Değerlendirilmesi
       Alpaslan MAYADAGLI1, Gokhan YAPRAK1, Yılmaz TEZCAN2
 • Hematopoietik Kök Hücre Transplantasyonu (HKHT)’nda Tıbbi Beslenme Tedavisi
       Gamze AKBULUT
 • Daha Önce Tedavi Edilmiş İleri Evre Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserli Hastalarda Erlotinibin Güvenlik ve Etkinliği
       Halit KARACA1, Caglayan GEREDELI2, M. Ali KAPLAN3, Umut DEMIRCI4, Suleyman ALICI5, Mehmet ARTAC2, Abdurrahman ISIKDOGAN3, Mustafa BENEKLI4, Ozan BALAKAN6, Erkan ARPACI7, Burcin BUDAKOGLU8, Dogan UNCU9, Tunc GULER2, Veli BERK1, Metin OZKAN1
 • Baş Boyun Kanserlerinde, Yaş Metastatik Lenf Nodu Büyüklüğünü Etkiliyor mu?
       Nilda SUSLU1, A. Sefik HOSAL1, Yesim G.G. TEZEL2, Bülent SOZERI1, İbrahim GULLU3, Anıl DOLGUN4
 • Karaciğer Metastazlı Nöroendokrin Tümörleri olan Hastalara Yapılan Yttrium-90 Mikroküre (Y-90) ile yapılan Radyoembolizasyon veya Transarteryel Kemoembolizasyon
       Fuat OZKAN1, Bora PEYNIRCIOGLU2, Barbaros E. CIL2, Nursel YURTTUTAN2, Suayib YALCIN3, Ferhun BALKANCI2
 • Modifiye-Ayakta Tedavi Tekniği ile Tüm Vücut Işınlaması: Yarı-iletken Diyotlarla İn-vivo Dozimetri
       Yigit CECEN1, Bora SINDIR1, M. Gamze AKSU1, Beyza S. OZDEMIR1, Aylin F. KORCUM1, Nina TUNCEL1, Melek N. YAVUZ1
 • Possible Relationship Between Tamoxifen Therapy and Vaginal Angiomyofibroblastoma
       M. Coskun SALMAN1, Isin UREYEN1, Ozlem TANAS2, Dilek E. BAYDAR2, Kunter YUCE1
 • A Case of Longitudinal Melanonychia Secondary to Hydroxyurea
       Kemal OZYURT1, Halit BAYKAN2, Perihan OZTURK1, Emin SILAY3
 • Rekürren Jinekolojik Kanser Tedavisinde Kurtarma Amaçlı Stereotaktik Vücut Radyocerrahisi
       Gozde YAZICI1, Mustafa CENGIZ1, Gokhan OZYIGIT1, Guler YAVAS2, Ali AYHAN3, Murat GURKAYNAK1, Ferah YILDIZ1
 • Geriatrik Popülasyonda Kanser Değerlendirmesi: Tek Merkez Deneyimi
       Fatma P. TURKOZ1, Saadet TOKLUOGLU1, Ayse G. DURNALI1, Arife ULAS1, Erkan ARPACI1, Tarkan YETISYIGIT1, Gokhan CELENKOGLU1, Necati ALKIS1
 • Kolorektal Kanser Tedavisinin Retrospektif Uzun Dönem Sonuçları ve Prognostik Faktörleri
       Bahar BALTALARLI1, Nese C. DEMIRKAN1, Ozgur YILDIRIM1, Uğur SUNGURTEKIN1
 • Filatelide Tıp, Pullarla Hematoloji ve Onkoloji
       Ahmet D. ATAMAN1, E. Elif VATANOGLU-LUTZ2
 • Key Decision Just After 3 Months Following TKI Initiation in CML: Better and not Difficult
       Ibrahim C. HAZNEDAROGLU
 • Metastatik Malign Melanomda Paradigma Değişimi
       Alper SEVINC
 • Antrasiklin Temelli Kemoterapi ile Birlikte Rituksimab Tedavisi Alan Diffüz Büyük B-Hücreli Lenfoma Olgularında Fascin Ekspresyonunun Klinik Önemi Var mı?
       Nazım E. KOCER1, Fatih KOSE2, Fazilet KAYASELCUK1, Ayberk BESEN3, Huseyin MERTSOYLU3, Ozgur OZYILKAN3, Ilhan TUNCER1
 • Sıçanlarda Radyasyonun İndüklediği Oksidatif Strese Karşı Arı Sütünün Koruyucu Rolü
       Yasemin B. CIHAN1, Ahmet OZTURK2, Suleyman S. GOKALP3
 • Nöroblastomlu Hastalarda Sfingozin 1-Fosfat Reseptör 4 Gen Ekspresyonunun Davranışı
       Sema YILMAZ1, Can ACIPAYAM2, Fatih ERBEY3, Gulay SEZGIN2, Ibrahim BAYRAM2, Yasemin TUCCAR4, Nihal INANDIKLIOGLU5, Atila TANYELI2
 • Baş Boyun Kanseri: Radyoterapi Sonrası Boyun Artrokinematik Parametreleri ve Yutma Fonksiyonundaki Değişiklikler
       Selen SEREL1, Numan DEMIR1, A. Ayşe KARADUMAN1, Mustafa CENGIZ2, Yavuz YAKUT1
 • Mide Karsinoid Tümörleri: Tanı ve Tedavide Karşılaşılan Problemler
       Osman YUKSEL1, Hande KOKSAL1, Ozgur EKINCI2, Murat AKIN1, Ersin OZDEMIR3, Zafer FERAHKOSE1
 • Türk Meme Kanserli Hastalarda Menopozal duruma Göre Prognostik Faktörler ve Moleküler Fenotiplerde Farklılıklar
       Hasan MUTLU1, Mustafa OZDOGAN2, Taner COLAK3, Zeki AKCA4, Abdullah BUYUKCELIK5
 • Meme Kanserli Kadınların Retrospektif Analizi: Batı Karadeniz Bölgesi Tek Merkez Onkoloji Klinik Verileri
       Huseyin ENGIN1, Faruk SAYLIK2, Cemil BILIR1
 • Malign ve Benign Plevral Hastalıkların Ayırıcı Tanısında 18-FDG PET/BT’nin Etkinliği
       Kenan C. CEYLAN1, Deniz AKPINAR1, Seyda O. KAYA1, Hakan KOPARAL2, Ali Kadri CIRAK3
 • Akut Myeloid Lösemili Hastalarda İmatinib Post-İndüksiyon Sonrası İmatinib Tedavisi: Vaka Serisinde Kısıtlı Etki
       Patrick BRUECK1, Oliver G. OTTMANN2, Elizabeth RAMOS-LOPEZ3, Dieter HOELZER4, Angelika BOEHME4, Mathias RUMMEL1
 • Kuzeydoğu İran da Hastane Laboratuvarına Gönderilen Hastalarda Hemoglobin Bozukluklarının Taranması
       M. Reza KERAMATI1, M. Hadi SADEGHIAN2, Hosein AYATOLLAHI2, Yousef YOUNES3
 • Küçük Hücreli Dışı Akciğer Karsinomlu Neoadjuvan Tedavi Alan ve Almayan Hastalarda Preoperatif PET-BT’nin Tanısal PerformansInIn karşılaştırılması: İndüksiyon Tedavisi Preoperatif PET-BT Sonuçlarını Etkiliyor mu?
       Soner GURSOY1, Ahmet UCVET1, Ahmet E. ERBAYCU2, Esra YAMANSAVCI1, Hakan KOPARAL3, Engin OZBILEK3, Seyda O. KAYA1
 • Kemoradyoterapi Uygulanan FIGO IIB Lokal İleri Servikal Kanserli Hastalarda P-AKT Ekspresyonunun Prediktif ve Prognostik Değeri
       Mihriban E KOCAK1, Nagehan O BARISIK2, Alpaslan MAYADAGLI1, Cengiz GEMICI1, Makbule EREN1, Murat NAKI3, Naciye OZSEKER1, Atinc AKSU1
 • Akciğer Kanserinin Histopatolojik Tipi Zamanla Değişiyor mu?
       Sevket OZKAYA1, Serhat FINDIK2, Atilla G. ATICI2, Bedri KANDEMIR3, Levent ERKAN2
 • Orbital Ekzenterasyonlar: Ankara Onkoloji Araştırma ve Eğitim Hastanesindeki Deneyimlerimiz
       Rahmi DUMAN1, Mehmet BALCI1, Reşat DUMAN2, Sibel OZDOGAN1
 • Ankaferd Hemostat’ın Fourier Transform Infrared (FTIR) Spektroskopik ve Kütle Spektrometrik Metabolomik İncelemesi
       Duygu O DEMIRALP1, Nasit IGCI1, Yusuf OZTURK2, Yavuz BEYAZIT3, Ibrahim C. HAZNEDAROGLU4
 • Rekürren Malign Gliomlarda Siklofosfamid ve Karboplatin Kombinasyonu
       Umut DEMIRCI1, Suleyman BUYUKBERBER2, Nuriye OZDEMIR3, Ugur COSKUN2, Halit KARACA4, Muge AKMANSU5, Emel YAMAN6, Meltem BAYKARA2, Deniz YAMAC2, Aytug UNER2, Mustafa BENEKLI2
 • CD34 Pozitif Periferik Kök Hücre Toplama Başarısında Standart ve Salvaj Kemoterapi Rejimlerinin Karşılaştırılması
       Ozlem S. BALCIK1, Cafer AKSOY2, Derya AKDENIZ3, Cigdem AKKAYA2, Birol GUVENC4, Suleyman DINÇER2,5
 • Beta Talasemili Hastalarda Sık Görülen Komplikasyonlar
       Ayhan YAMAN1, Pamir ISIK1, Nese YARALI1, Selmin KARADEMIR1, Semra CETINKAYA1, Ali BAY1, Serdar OZKASAP1, Abdurrahman KARA1, Bahattin TUNC1
 • Isolated Pulmonary Metastasis Presenting with an CEA Elevation Five Years After Radical Prostatectomy
       Yuksel URUN1, Gungor UTKAN1, Sibel PERCINEL2, Ayten K. CANGIR3, Mutlu DOGAN1, Fikri ICLI1
 • Paravertebral Extramedullary Tumors with Chronic Myelogenous Leukemia
       Tomohiro YAMAKAWA1, Mitsutoshi KUROSAWA1, Hiroaki SUZUKI2
 • A Rare Case of Castleman’s Disease of Plasma Cell Type Complicated with Membranoproliferative Glomerulonephritis
       Mehtap E. UYAR1, Emre TUTAL1, Zeynep BAL1, Eylem AKAR2, Sema KARAKUS3, Siren SEZER1
 • Tiroid Kanserinde Tirozin Kinaz İnhibitörleri: Axl/Gas6 Yolağı Gizli Bir Hedef Olabilir mi?
       S. Mehlika ISILDAK1, Neslihan B. TUTUNCU1, Ozden ALTUNDAG2
 • Invaziv Fungal Enfeksiyonların Yönetimi: Ampirik Tedavide Dikkate Alınması Gerekenler
       Fatih DEMIRKAN1, Guray SAYDAM2, Bilgin ARDA3, M. Ali OZCAN1
 • Disseminated Fusarium Infection in an Acute Lymphoblastic Leukemia (ALL) Patient after Allogeneic Bone Marrow Transplantation
       Serife M. SOLMAZ1, Omur G. SEVINDIK1, Celal ACAR1, Inci ALACACIOGLU1, Ozden PISKIN1, Guner H. OZSAN1, Bulent UNDAR1, Fatih DEMIRKAN1, M. Ali OZCAN1
 • Management of IFI in Febrile Neutropenic Patients: A Case of Invasive Aspergillosis Treated with Liposomal Amphotericin B
       Omur G. SEVINDIK1, Serife M. SOLMAZ1, Celal ACAR1, Inci ALACACIOGLU1, Ozden PISKIN1, Güner H. OZSAN1, Bulent UNDAR1, Fatih DEMIRKAN1, M. Ali OZCAN1
 • Bayan Akademisyenlerin Meme Kanseri ve Tarama Testlerine ilişkin Sağlık İnançları ve Etkileyen Faktörler
       Nuriye B. DUMAN1, Lale ALGIER2, Gul PINAR3
 • Meme Kanserli Hastalarda HastalardaPARP1 Gen Ekspresyonu
       Mustafa ULASLI1, Serdar GURSES2, Beyhan CENGIZ3, Serdar OZTUZCU1, Ozan BALAKAN4, Ali SUNER4, Bulent GOGEBAKAN5, Mehri IGCI1, Ahmet BALIK6, Ahmet ARSLAN1, Celalettin CAMCI4
 • HER2-Pozitif Meme Kanseri Hastalarında Rac1 Ekspresyonunun Trastuzumab Direnci İle İlişkisi
       Umut VAROL1, Burcak KARACA1, Pusem PATIR2, Alper SENER3, Osman ZEKIOGLU3, Ulus A. SANLI1, Ruchan USLU1
 • Saikosaponin A ve Saikosaponin D ile MCF-7/Pac Hücre Hattında Paklitaksel Dirençliliğinin Engellenmesi
       Meltem D. KARS1, Gokhan KARS2, Ufuk GUNDUZ4
 • Türk Toplumunda GSTM1, GSTP1 ve GSTT1 Gen Polimorfizmlerinin Prostat Kanseri Riski Üzerine Etkileri
       Ufuk BERBER1, Ismail YILMAZ1, Omer YILMAZ2, Aptullah HAHOLU1, Zafer KUCUKODACI1, Ferhat ATES2, Dilaver DEMIREL1
 • Radyoterapi Ünitelerinde Bilgisayarlı Tomografi Simülasyonuna Bağlı İkincil Kanser Riski Değerlendirmesi
       Fatih BILTEKIN1, Demet YILDIZ1, Gokhan OZYIGIT1
 • kv Portal Görüntüleme ve kvCone Beam Bilgisayarlı Tomografi ile Planlanan Hedef Hacim Sınırlarının Belirlenmesi
       Gozde YAZICI1, Mete YEGINER1, Meltem ATAMEL2, Pervin HURMUZ1, Melis GULTEKIN1, Mustafa CENGIZ1, Ferah YILDIZ1, Gokhan OZYIGIT1
 • Kemik İliği Demir Boyası Demir Eksikliği Anemisinin Teşhisinden Çok Dışlanması İçin Güvenilir Bir Yöntemdir
       Ebru KOCA1, Deniz A. CETINER2, Yahya BUYUKASIK3, Aysegul UNER4, Nilgun SAYINALP3, Ibrahim C. HAZNEDAROGLU3, Hakan GOKER3, Salih AKSU3, Osman I. OZCEBE3
 • Miyeloid Lösemik Hücre Dizilerinde Renin-Anjiyotensin Sistem (RAS) Ekspresyonları
       Burak UZ1, Suzin C. TATONYAN2, Muge SAYITOGLU2, Yucel ERBILGIN2, Ozden HATIRNAZ NG2, Yahya BUYUKASIK1, Salih AKSU1, Nilgun SAYINALP1, Hakan GOKER1, Osman I. OZCEBE1, Ugur OZBEK2, Ibrahim C. HAZNEDAROGLU1
 • Mısırlı Orak Hücreli Anemili Olgularda GSTTM1 ve GSTT1 Polimorfizmi
       M. Aly RABAB1, M. Hasaneen BOTHINA2
 • Bilateral Seqential Acral Lentiginous Melanoma of the Sole
       Ozge KESKIN1, Ismail CELIK1, S. Ayse KARS1
 • Crescentic Glomerulonephritis During the Course of Squamous Cell Lung Cancer: an Uncommon Paraneoplastic Manifestation?
       Salih INAL1, Sibel GOKCAY1, Kürşad ONEC1, I. Isık GONUL2, Yasemin ERTEN1
 • A Rare Clinical Problem: Intestinal Pseudolymphoma in a Patient with Haemophilia A
       O. Bulent ZULFIKAR1, H. Haldun EMIROGLU1, Ensar YEKELER2, Rejin KEBUDI1
 • Kanser Hastalarında Tamamlayıcı/Alternatif Tedavi: Bir Anket Çalışması
       Gamze G. DOGU1, Aysegul KARGI2, Ozgur TANRIVERDI3, Arzu YAREN1, Gokcen DEMIRAY1, Burcu Y. TASKOYLU1, Ahmet ERGIN4
 • Kanın Depolanmasında Görülen Oksidatif Hasarda Melatoninin Koruyucu Etkileri
       Ilknur SENVER OZCELIK
 • Ratlarda Radyasyonun İndüklediği Akut Oral Mukozite Karşı Arı Sütünün Etkisi
       Yasemin B. CIHAN1, Kemal DENIZ2
 • Lymphoepithelial Carcinoma of the Lower Lip: Report of a Case
       Melis GULTEKIN1, Sezin Y. SARI1, Omer GUNHAN2, Sefik HOSAL3, Mustafa CENGIZ1, Murat GURKAYNAK1
 • Hemorajik Diyatezli Olgularda Dental Cerrahi Sırasında Ankaferd Blood Stopper’in Etkinliği
       Alper AKTAS1, Nuray ER1, Serkan KIRIS1, Osman T. KOSEOGLU1, Ibrahim C. HAZNEDAROGLU2
 • Ortalama Trombosit Hacmi Bronşektazili Çocuklarda Alevlenmeleri Öngörebilir mi?
       Pınar UYSAL1, Tuba TUNCEL1, Duygu O. ERGE1, Arzu B. HOCAOGLU1, Ozkan KARAMAN1, Nevin UZUNER1
 • Meme Tümöründe Kalsifiye Edici Nanopartiküllerin Varlığına Dair Bir Ön İnceleme
       Pınar OZKAL-BAYDIN1, Sedef J. GOCMEN2, Esra ERDEMLI3, Ibrahim G. TUNC4, Hasan B. SENER5, Berrak GUMUSKAYA5, Asuman SUNGUROGLU1
 • Akciğer Kanserinde Serum Alfa-1-Antitripsin ve Alfa-2-Makroglobulin Düzeyleri ile Tümor Histolojisi veya Yaygınlığı İlişkili mi?
       Mithat GASSALOGLU1, Isıl KARASU1, Ayşe OZSOZ1, Aydan CAKAN1, Gunes SENOL2, Ahmet E. ERBAYCU1
 • Türk Kanser Hastalarında Sosyodemografik Karakteristiklerin, Tıbbi Öykünün ve Tedavilerin Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisi
       Tayfur TOPTAS1, Ibrahim YILDIZ2, Melek YILDIZ3, Umut VAROL2, Ibrahim V. BAYOGLU2, Mustafa OZGUROGLU4
 • Türkiye’de İleri Evre Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserinde Sık Görülen EGFR, BRAF, KRAS Mutasyonlarının Tedaviye Yanıt ve Prognozla İlişkisi
       Mutlu DOGAN1, Ahmet DEMIRKAZIK1, Ajlan TUKUN2,3, Serpil D. SAK4, Koray CEYHAN4, Bulent YALCIN1, Hakan AKBULUT1, Fikri ICLI1
 • Meme Kanserinde Supraklavikuler Işınlama Sonrası Tiroid Fonksiyon Bozukluğu
       Serap AKYUREK1, Ibrahim BABALIOGLU2, Kenan KOSE3, Saban CAKIR GOKCE4
 • Ratlarda Oluşturulan Doksorubisin’e Bağlı Kardiyotoksisitede Klaritromisinin Koruyucu Etkisi
       Mustafa DOGAN1, Fatih FIRINCI1, Yasemin I. BALCI1, Dolunay GURSES1, Aziz POLAT1, Ozmert MA OZDEMIR1, Yasar ENLI2, Metin AKBULUT3, Barbaros SAHIN4
 • Primary MALToma of the Prostate
       Naciye OZSEKER1, Alpaslan MAYADAGLI1, Kemal EKICI1, Mihriban KOCAK1, Erman OZTURK2, Nagehan O. BARISIK3
 • Gastrointestinal Involvement in Langerhans Cell Histiocytosis: Computerized Tomography Findings
       Nihal OZDEMIR1, Ibrahim ADALETLI2, Tiraje CELKAN1
 • Macrolide Treatment for Primary Immune Thrombocytopenia
       Masashi OHE1, Satoshi HASHINO2
 • Çocukluk Çağı Kanserlerinden Sonra Gelişen Hepatik Fokal Noduler Hiperplazi: Türkiye’den İki Merkezin Deneyimi
       Deniz TUGCU1, Rejin KEBUDI2, Ferhan AKICI1, Ensar YEKELER3, Metin DEMIRKAYA4, Gonul AYDOGAN1, Zafer SALCIOGLU1, Arzu AKCAY1, Hulya S. SEN1, Omer GORGUN2
 • Malign Tümörlü Olgularda Düşük Profilli ve Standard Tip TİVEC kullanımının Karşılaştırmalı Çalışması: 4501 Olgunun Retrospektif Analizi
       Ilkay AKMANGIT1, Dogan DEDE1, Ergun DAGLIOGLU2, Bige SAYIN1, Ahmet PEKER3, Dogan UNCU4, Nurullah ZENGİN4
 • Apokrin Farklılaşma Gösteren Karsinomlar: Türk Hastalarda Özel Olmayan Tip İnvaziv Meme Karsinomu ile Klinikopatolojik Özelliklerinin Karşılaştırılması
       Halil KIYICI1, Gulnur GULER2, Kadri ALTUNDAG3
 • Febril Nötropenik Pediatrik Onkoloji Hastalarında Donör Granülosit Transfüzyonları
       Gulay SEZGIN1, Can ACIPAYAM1, Ferda T. TURHAN2, Ayse OZKAN1, Serhan KUPELI1, Ibrahim BAYRAM1, Birol GUVENC3, Atila TANYELI1
 • İleri Evre Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserinde Hematolojik Parametreler ve Sağkalım İlişkisi
       Arzu OGUZ1, Dilsen COLAK2, Ugur ERSOY2, Inanc G. IMAMOGLU2, Mustafa ALTINBAS2, Dilek UNAL3, Gokmen ZARARSIZ4
 • Simvastatin Gastrik Kanser Hücrelerini İnhibe Etti
       Yang CHENG-QIAN1, Wei XIN-JING2, Wei- XINBING3, Gao ZHUANG-LEI1, Zhao HONG-PENG1, Xu SONGDE4, Wang PEI-LIN1
 • Kraniofarinjiyom Tedavisinde Lineer Akseleratör Tabanlı Stereotaktik Radyocerrahinin Değerlendirilmesi
       Selcuk DEMIRAL1, Murat BEYZADEOGLU1, Omer SAGER1, Ferrat DINCOGLAN1, Hakan GAMSIZ1, Bora UYSAL1, Kaan OYSUL1, Esin GUNDEM1, Bahar DIRICAN1, Sait SIRIN2
 • Meme Radyoterapisi Sırasında Set-up Hatalarının Tanjansiyel Wedge ve Field-in-field Tekniklerindeki Doz Dağılımına Etkileri
       Aydan SONMEZ1, Cem ONAL1, Serhat SONMEZ1, Gungor ARSLAN1, Cem PARLAK1, Erkan TOPKAN1, Melek YAVUZ2
 • Chronic Neutrophilic Leukemia: A Rare Chronic Myeloproliferative Disorder
       Amar RANJAN1, Raja PRAMANIK1, Ritu GUPTA1, Pranay TANWAR1, Sachidanandjee BHARATI1, Mukurdipi RAY1, Rajkumar CHANDOKE1, Ashutosh KUMAR1
 • Clarification Letter Regarding the Gas Chromatography–Mass Spectrometry (GC-MS) Analyses of Ankaferd Hemostat, Published in UHOD 23: 171-177, 2013
       Ibrahim C. HAZNEDAROGLU1, Yavuz BEYAZIT1, Yusuf OZTURK1, Duygu O. DEMIRALP1, Nasit IGCI1
 • İyonizan Radyasyon İnsan Gingival Fibroblastlarında Sitokinleri, MMP-1, TIMP-1’i İndükler ve Tip I mRNA Ekspresyonunu Süprese Eder
       Guler YAVAS1, Cagdas YAVAS2, S. Buket BOZKURT3, Ozlem ATA4, Sema HAKKI5
 • Tamoksifen Kullanan Meme Kanserli Türk Hastalarda CYP2D6 Gen Polimorfizm Tiplerinin Tamoksifen Etkinliğine Etkinliklerinin Değerlendirilmesi
       Meral GUNALDI1, Melek ERKISI2, Cigdem AFSAR2, Vehbi ERCOLAK3, Berna DUMAN4, Semra PAYDAS2, Ismail KARA2, Berksoy SAHIN2, Abdullah TULI5, Ata SECILMIS6
 • Radyoterapi ile Eşzamanlı Trastuzumab Tedavisinden Sonra Verilen Hormonoterapinin Ciltte Gelişen Geç Toksisite Üzerine Etkisi
       Yasemin B. CIHAN1, Vedat ARSAV2
 • Lokal İleri Nazofarenks Kanserlerinde Neoadjuvan Dosetaksel/Cisplatin Kemoterapisi ve Konkomitan Kemoradyoterapi Uygulanan 49 Olgunun Retrospektif İncelenmesi
       Kemal EKICI1, Atınc AKSU2, Oztun TEMELLI1, Alpaslan MAYADAGLI2, Beyhan CEYLANER2, Naciye OZSEKER2, Zarni HTWAY3
 • Myelom Hastalarında Tanı Anında Demir Yüklenme Sıklığı ve Bunun Klinik Önemi
       Eylem ELIACIK1, Berfu KORUCU2, Seda BALABAN2, Ayse ISIK3, Ibrahim C. HAZNEDAROGLU1, Hakan GOKER3, Salih AKSU1, Nilgun SAYINALP1, Yahya BUYUKASIK1
 • Kronik Lenfositik Lösemili Hastalarda Bilinen Prognostik Belirteçlerin CD38 ZAP70 ve hTERT Ekspresyonları ile Beş Yıllık Takip Döneminde Karşılaştırılması
       Filiz VURAL1, Emin KARACA2, Nur SOYER1, Cumhur GUNDUZ3, Fahri SAHIN1, Buket KOSOVA3, Guray SAYDAM1, Seckin CAGIRGAN1, Murat TOMBULOGLU1, Ferda OZKINAY2, Ozgur COGULU2
 • Genç ve Orta Yaş Popülasyonda Aneminin Eşlik Etmediği Vitamin B12 Eksikliği
       Atilla KARA1, Eylem ELIACIK2, Yahya BUYUKASIK2, Osman I. OZCEBE2, Ibrahim HAZNEDAROGLU2, Salih AKSU2, Ozlen BEKTAS2, Hakan GOKER2, Nilgun SAYINALP2
 • Genç Onkologların Bakış Açısı ile Türkiye’deki Klinik Araştırmalar: Engeller ve Çözüm Önerileri
       Tulay AKMAN1, Ozgur TANRIVERDI2, Mehmet A. OZTURK3, Ibrahim PETEKKAYA4, Hakan BAKKAL5, Ozlem U. SONMEZ6, Nilufer AVCI7, Seyda ZENGIN8, Gorkem AKSU9, Gokhan OZYIGIT10, Huseyin ABALI11
 • Retinoblastom Tedavisinde Yeni Umutlar
       Semra A. TURHAN1, Osman CEKIC1
 • Primary Non Hodgkin’s Lymphoma of Cranial Dura Mater
       Geetha NARAYANAN1, Lakshmi HARIDAS1, Jaisankar PUTHUSSERI1
 • Hodgkin’s Disease in a Child with Psoriasis
       Aziz POLAT1, Eda KARADAGLI2, Yasemin I. BALCI1, M. Levent TASLI3, Ali KOCYIGIT4, Nilay SENTURK5
 • An Immune Thrombocytopenic Purpura-Like Picture Preceding Chronic Myelomonocytic Leukemia: A Case Series and Review of the Literature
       Murat ALBAYRAK1, Eylem ELIACIK2, Berfu KORUCU3, Ayse ISIK2, Gursel GUNES2, Salih AKSU2, Hakan GOKER2, Haluk DEMIROGLU2, Nilgun SAYINALP2, Ibrahim C. HAZNEDAROGLU2, Osman I. OZCEBE2, Yahya BUYUKASIK2
 • Case of Breast Carcinoma With Malignant Pleural Effusion Treated With Intrapleural Heated Cisplatin Mitomycin Chemotherapy After Pleurectomy
       Tulay AKMAN1, Semiha HAVAY2, Dogan KOCA3, Olcun U. UNAL4, Ahmet ONEN2, Ahmet U. YILMAZ5
 • Primary Squamous Cell Carcinoma of the Stomach: A Case Report
       Onder TONYALI1, Mustafa BENEKLI1, Tarkan KARAKAN2, Mustafa KEREM3, Ayse DURSUN4, Ugur COSKUN1, Suleyman BUYUKBERBER1
 • As a Rare Presentation of Waldenstrom’s Macroglobulinemia; Fever
       Mehmet OZEN1, Ibrahim C. HAZNEDAROGLU2
 • Clinical Perspectives About the Molecular Management of B-Lymphoproliferative Neoplasms
       Ibrahim C. HAZNEDAROGLU1, Nilgun SAYINALP1
 • İbrutinib: Molekülden İlaca
       Orhan AYYILDIZ1, Fatih DEMIRKAN2, Hakan GOKER3, Ibrahim C. HAZNEDAROGLU3, Osman ILHAN4, Leyla G. KAYNAR5, Evren OZDEMIR6, Guray SAYDAM7, Nilgun SAYINALP3, Fahri SAHIN7, Mehmet TURGUT8, Ali UNAL5, Filiz VURAL7
 • Evre IIIB-IV Küçük Hücre Dışı Akciğer Kanseri Hastalarında Eşlik Eden Komobiditelerin Sağkalım Üzerine Etkisi
       Mustafa DEMIRPENCE1, Tulay AKMAN2, Ilhan OZTOP3, Ilkay T. UNEK2, Tugba YAVUZSEN3, Ahmet U. YILMAZ4
 • Yinelemiş Yüksek Grade Gliomlarda Stereotaktik Radyoterapi Sonrası Sağkalım
       Gulcin ERTAS1, Ali R. UCER1, Yıldız Y. GUNEY1, Gulhan G. AVCI1, M. Bedri ALTUNDAG1, Hayati ABANUZ1, Atilla DEMIRKASIMOGLU1, Tamer CALIKOGLU1
 • 1988 FIGO Evrelemeseni Göre Evre II Endometrium Kanseri Olan Hastaların Analizi
       Isin UREYEN1, Taner TURAN1, Gunsu KIMYON1, Alper KARALOK1, Tolga TASCI1, Nurettin BORAN1, Gokhan TULUNAY1, M. Faruk KOSE2
 • Thalassemia Premarital Screening Program: Public View, What has been Done, What Needs to be Done?
       Yasemin I. BALCI1, Ahmet ERGIN2, Aziz POLAT1, Taner ATILGAN1, Utku UZUN2, Hasan KOYUNCU3
 • Ankaferd Hemostat (ABS)’nin Lenfoid Neoplastik Hücreler (B-CLL ve RAJI Tümör Hücre dizileri) Üzerine Akut in vitro Etkileri
       Ibrahim AKALIN1,2, Fatma V. OKUR2,3, Ibrahim C. HAZNEDAROGLU3, Nilgun SAYINALP3, Salih AKSU3, Yahya BUYUKASIK3, Hakan GOKER3
 • Radyoterapi Alan Meme Kanserli Hastalara Verilen Öfke Eğitiminin ve Telefon İzleminin Hastaların Benlik Saygısı, Öfke, Depresyon Düzeylerine Etkisi
       Birgul OZKAN1, Selahattin MENTES2, Ahmet OZTURK3, Serdar SOYUER4
 • Akciğer Kanseri Taraması; Literatürün Güncel Veriler Eşliğinde Detaylı İncelenmesi
       Yusuf ACIKGOZ1, Mehmet A.N. SENDUR2, Nuriye Y. OZDEMIR2, Sercan AKSOY3, Nurullah ZENGIN4
 • Paraaortic Lymph Node Dissection in Endometrial Cancer; Is It Necessary?
       Omer DIZDAR1, Arzu OGUZ1, Nadire KUCUKOZTAS1, Polat DURSUN2, Ozden ALTUNDAG1, Ali AYHAN2
 • Primary Neuroendocrine Carcinoma of The Breast
       Havva Y. CINKIR1, Umut DEMIRCI1, Kaan HELVACI1, Oznur BAL1, Ayse DEMIRCI1, Necati ALKIS1, Berna OKSUZOGLU1
 • Tertiary Cancer Center Experience: Pregnancy-Associated Breast Cancer
       Taha Y. KUZAN1, Emre KOCA1, Taner BABACAN1, Ibrahim H. TURKBEYLER2, Furkan SARICI1, Kadri ALTUNDAG1
 • Giant Hemophilic Pseudotumor of the Iliopsoas: Case Report
       Umit Y. MALKAN1, Gursel GUNES1, Eylem ELIACIK1, Ayse ISIK1, Salih AKSU1, Bulent ATILLA2, Yahya BUYUKASIK1
 • Akut Miyeloid Lösemili Hastalarda JAK2V617F Mutasyonu Sıklığı
       Halime OZCAM1, Melih AKTAN2
 • TGFβ1 Geni (+915G>C) Polimorfizmi ile Kronik Lenfositik Lösemi Arasındaki İlişki
       M. Yunus ALP1, Mustafa YILMAZ2, Alper H. CEBI3, Mevlit IKBAL3
 • Sisplatin ile Tedavi Edilen Kanser Hastalarında Bozulmuş Böbrek Fonksiyonunu Belirlemede Serum Cystatin C ve Kreatininin Etkinliği
       Houshang AMIRRASOOLI1, Morteza TABATABAEEFAR2, Bahar MOEANI3
 • Kronik Myeloid Lösemi Hücrelerinin Metotreksat ve Suberoylanilide Hidroksamikasitin Sinerjetik Etkisi ile Apoptoza Sürüklenmesi
       Ergul M. ALTUNDAG1,2, Ayse M. YILMAZ1,2, Ceyda COREK1,2, A. Suha YALCIN1,2, Yavuz TAGA1,2, Semra KOCTURK2,3
 • Metastatik Kolon Kanserli Hastalarda Tedaviye Yanıtı ve Sağkalımı Değerlendirmede Serum VEGF ve Başlangıç FGF Seviyelerinin Önemi
       Muge KESKIN1, Zeki USTUNER2, Murat DINCER3, Durmus ETIZ4, H. Eray CELIK5, Zafer GULBAS6
 • Hemofilik Hastalarda Hemofilik Artropatinin Kanama Sıklığı ve Şiddeti İle İlişkisi, Artropatinin Radyolojik Değerlendirmesi ve Sosyoekonomik Sonuçları
       Orhan ZENGIN1, Vahap OKAN2, Ayhan OZKUR3, Zeynel A. SAYINER1, Handan H. SAHIN2, Mehmet YILMAZ2, Mustafa PEHLIVAN2
 • Otolog Hematopoetik Kök Hücre Nakli Yapılan Hodgkin Lenfomalı Hastalara Ait Sonuçların Değerlendirilmesi: Tek Merkez Deneyimi
       Tugba TURGUT1, Eren GUNDUZ2, O. Meltem AKAY2, Hava U. TEKE2, Ozge BOLLUK3, Zafer GULBAS4
 • Akciğer Kanseri Hastalarında HE4 ve CYFRA 21-1’in Tanısal Etkinliği
       Erkan DIKMEN1, Adem GUNGOR2, Z. Gunnur DIKMEN3, Filiz AKBIYIK3
 • 65 Yaş ve Üzeri Kadınların Meme Kanseri Risk Düzeyleri ve Meme Kanserine Yönelik Farkındalıkları
       Nuriye B. DUMAN1, Gulay YILMAZEL2, Gul PINAR3, Lale BUYUKGONENC4
 • The Association of TLR4 and NOD2 Polymorphisms and Febrile Neutropenia in Children with Burkitt Lymphoma
       Nihal OZDEMIR1, Mehmet GUVEN2, Bahadır BATAR2, Safa BARIS3, Ozlem TUN2, Tiraje CELKAN1
 • Ligneous Cervicovaginitis Associated with Plasminogen Deficiency: A Rare Cause of Infertility
       Aysin AKDOGAN1, Gulnaz SAHIN1, Levent AKMAN2, Deniz SIMSEK2, Osman ZEKIOGLU3
 • Yeni Tanı Konulmuş Akut ve Kronik Lösemilerde Dolaşımdaki MikroRNA’lar
       Anil TOMBAK1, Aysegul GORUR2, Senay BALCI2, Naci TIFTIK1, Lulufer TAMER2
 • Lenfoma ve Solit Tümörlerde Dalağın Malign Lezyonları, Bir Görüntüleme Teknikleri Kıyaslama Çalışması
       Emel OZEN1, Mehmet OZEN2, Nazan CILEDAG1, Feyza KABAR1, Mehmet GUNDUZ2, Bilgin K. ARIBAS1
 • Definitif Radyoterapi ile Tedavi Edilen Prostat Kanserli Hastaların Klinik Risk Faktörlerinin ve Difüzyon Ağırlıklı Manyetik Rezonans Görüntüleri İlişkisi
       Gurcan ERBAY1, Cem ONAL2, Ozan C. GULER2, Elif KARADELI1, Zafer KOC1
 • Hematopoetik Kök Hücre Nakli Yapılan Çocuklarda Geç Yan Etkiler: Tek Merkez Deneyimi
       Oguzhan BABACAN1, Orhan GURSEL1, Mehmet SALDIR2, Ibrahim EKER1, Erman ATAS3, Erkan SARI4, Muzaffer Kursat FIDANCI5, Sebahattin VURUCU6, Turker TURKER7, Salih ALTUN8, Vural KESIK3, Avni ATAY1, Ahmet Emin KUREKCI1
 • Lokalize Prostat Kanserli Olgularda Üç Boyutlu Konformal Radyoterapi ve Total Androjen Blokajı
       Yurday OZDEMIR1,2, Fadil AKYOL1, Gokhan OZYIGIT1, Pervin HURMUZ1, Cem ONAL2, Ugur SELEK3, Erdem KARABULUT4
 • Türkiye’de Kemik Metastazı Tedavisine Yaklaşımda Hasta ve Hekim Tercihleri
       Francesca GATTA1, Juan Marcos GONZALEZ2, Gulnihal ERTUGRUL3, Yi QIAN4, A Brett HAUBER2, Joshua POSNER2, Berna OKSUZOGLU5, Jorge ARELLANO4
 • Tıp Bilimlerinde Yayınlanan Makalelerin İstatistiksel Hatalar Bakımından İncelenmesi
       Ilker ERCAN1, Pinar G. KARADENIZ1, Sengul CANGUR2, Guven OZKAYA1, Hakan DEMIRTAS3
 • A Case Report of Aggressive Metastatic Parachordoma
       Ali ALKAN1, Sevgi COLAK2, Yıldırım KARSLIOGLU3, Fikri ICLI1
 • The Synchronous Primary Carcinomas of the Rectum and Thymus
       Taner BABACAN1, Sait DAG2, Furkan SARICI1, Ismail DILLI2, Ibrahim H. TURKBEYLER3, Kadri ALTUNDAG1
 • Rectal Cancer With Metastasis to the Face
       Doğan YAZILITAS1, Mutlu DOGAN1, Ayse B. ILERI2, Nuriye OZDEMIR1, Nebi S. DEMIRCI1, Nurullah ZENGIN1
 • Kolon, Mide ve Akciğer Adenokarsinomlarında hBD-3 ve hCAP-18/LL-37 Antimikrobiyal Peptidlerin İmmunohistokimyasal Ekspresyonu
       Murat KILIC1, Serpil OGUZTUZUN2, Gulcin SIMSEK3, Ebru CAKIR4
 • Kondrosarkom Hücrelerinde Orfan ve gon-ADAMTS’ların Ekspresyonundaki Değişimler
       Bunyamin ISIK1, Haci K. ERDEMLI2, Ismail COMERTOGLU3, Sumeyya AKYOL4, Ridvan FIRAT5, Mehmet KAYA6, Omer AKYOL7, Kadir DEMIRCAN4
 • Kemoterapiye Bağlı Gelişen Oral Mukozitte Ankaferd Hemostatın (ABS) Güvenliği ve Etkinliği
       M. Hilmi ATAY1, Nevin A. ARSLAN1, Sude AKTIMUR1, Piltan BUYUKKAYA1, Engin KELKITLI1, Mehmet TURGUT1, Ibrahim HAZNEDAROGLU2
 • Endometrium ve Overin Eşzamanlı Primer Kanserleri: Tek Merkezin Sonuçları
       Mehmet A. NARIN1, Alper KARALOK2, Derman BASARAN2, Isin UREYEN2, Osman TURKMEN2, Taner TURAN2, Gokhan TULUNAY2
 • Palyatif Torasik Radyoterapi Uygulanan Küçük Hücreli Dişi Akciğer Kanseri Hastalarinda Adaptif Tedavinin Dozimetrik Değerlendirmesi
       Evrim DUMAN1, Yigit CECEN2, Bora SINDIR2, Beyza OZDEMIR2, Mustafa YILDIRIM3, Sare CECEN1, Berrin PEHLIVAN4, Melek Nur YAVUZ2
 • Semptomatik Hava Yolu Lezyonu Olan Hastalarda Bronkoskopik Tedavi Argon Plazma Koagülasyonu /Elektrokoter
       Aydan MERTOGLU1, Ahmet E. ERBAYCU1, Salih Z. GUCLU1, Ayse OZSOZ1, Rifat OZACAR1
 • Jinekolojik Kanserli Bireylerin Cinsel Yaşama İlişkin Sorun Alanları: Türkiye’den Kalitatif Bir Çalışma
       Gul PINAR1, Tevfik PINAR2, Ayse AKALIN1, Tulay SAYDAM3, Ali AYHAN3
 • Akut Miyeloid Lösemide Protein Ekspresyon Profillerinin Potansiyeli: Ön Çalışma
       Amer ALMAIMAN1,2, Rasedee ABDULLAH1, Ahmad B. bin ABDUL1, Zeenathul N. ALLAUDDIN1, Ayodele A. ALAIYA2, Eltayeb EM. EID3, Zakia SHINWARI2, Ghada Al JUHANI4, Walid RASHEED4, Nasir BAKSHI5, Tareq OWAIDAH5, Syed O. AHMED2, Mahmoud ALJURF4
 • Pediatrik Akut Miyeloid Lösemi Prognozunu Anlamada Yeni Görüşler: Karşılaştırmalı Çalışma
       Nihal S. IBRAHIM1, Huda MARZOUK2, Noha Y. IBRAHIM3
 • Talasemi İntermediada IVSI-I Mutasyon Kalıtımı, 158 (C-T) Xmn-I Polimorfizmini Sağlar
       Shakila ASHRAF1, Moinuddin MOINUDDIN2
 • Steroide Dirençli Akut Graft Versus Host Hastalığının Tedavisinde Antilenfosit / Timosit Globulin: Bir Merkezdeki 20 Yıllık Deneyim
       Mehmet OZEN1, Sinem C. BOZDAG1, Guzin CAKMAK2, Pervin TOPCUOGLU1, Ayse H. EROGLU2, Mehmet GUNDUZ1, Onder ARSLAN1, Taner DEMIRER1, Hamdi AKAN1, Osman ILHAN1, Meral BEKSAC1, Gunhan GURMAN1, Muhit OZCAN1
 • Türkiye’deki Radyoterapi Donanımının Mevcut Durumu ve Radyoterapi Uygulaması için Gereken Sürenin İncelenmesi: Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği Çalışması
       Fadime AKMAN1, Cem ONAL2, Serra KAMER3, Fulya AGAOGLU4, Yıldız GUNEY5, Ayse HICSONMEZ6, Mehmet KOC7, Didem C. OKSUZ8, Gokhan OZYIGIT9, Serdar OZKOK10
 • Opere Edilmiş Büyük Hücreli Akciğer Karsinomunda Uzun Dönem Sağkalımı Etkileyen Faktörler
       Soner GURSOY1, Ozan USLUER1, Ahmet UCVET1, Serkan YAZGAN1, Banu YOLDAS1, Tarik YAGCI1
 • Metastatik Pankreatik Adenokanserinde Güncel Tedavi Seçenekleri
       Mehmet AN SENDUR1, Ozan YAZICI2, Nuriye Y. OZDEMIR1, Sercan AKSOY3
 • Jenerik İmatinib Mesilat KML’nin Klinik Yönetiminde Orijinal Glivec Kadar Etkilidir
       Umit Y. MALKAN1, Salih AKSU1, Sude H. AKTIMUR2, Hilmi ATAY2, Ozlen BEKTAS3, Yahya BUYUKASIK1, Haluk DEMIROGLU1, Eylem ELIACIK1, Mert ESME4, Abdullah HACIHANEFIOGLU5, Gursel GUNES1, Hakan GÖKER1, Sema KARAKUS6, Saadettin KILICKAP7, Ebru KOCA6, Osman I. OZCEBE1, Nilgun SAYINALP1, Pınar TARKUN5, Mehmet TURGUT2, Ibrahim C. HAZNEDAROGLU1*
 • Ekstremite Koruyucu Cerrahi ve Radyoterapi Uygulanan Ayak Yerleşimli Yumuşak Doku Sarkomlarında Uzun Dönem Takip Souçları
       Didem C. OKSUZ1, Sefika A. ERGEN1, Sevim OZDEMIR1, Nuri KAYDIHAN1, Murat HIZ2, Sedat KOCA2, Fazilet O. DINCBAS1
 • Anadolu’da Yayılış Gösteren Macrovipera lebetina obtusa (Dwigubski, 1832) Zehrinin K562 İnsan Kronik Myeloid Lösemi Hücreleri Üzerinde in vitro Sitotoksik ve Apoptotik
       Faruk SUZERGOZ1, Nasit IGCI2, Cemal CAVUS1, Mehmet Z. YILDIZ3, Mehmet B. COSKUN1, Bayram GOCMEN4
 • Akut Miyeloblastik Lösemide CD87 Ekspresyonunun Klinik Önemi
       Funda CERAN1, Gulsum OZET1, Simten DAGDAS1, Mesude FALAY1, Murat ALBAYRAK2, Osman YOKUS3, Ozlem S. BALCIK1
 • Relaps/Refrakter Lenfomalı Olgularda ESHAP ve DHAP Kurtarma Rejimlerinin Toksisite Açısından Retrospektif Analizi
       Ozan SALIM1, Tayfur TOPTAS2, Derya K. SALIM3, Orhan K. YUCEL1, Burak DEVECI4, Ihsan KARADOGAN4, Levent UNDAR1
 • Radyoterapiye Bağlı Kardiyak Hasarlanmada Strain Görüntüleme, Troponin-I ve Beyin Natriüretik Peptid Seviyelerinin Ölçümü
       Kemal EKICI1, Beytullah CAKAL2, Onur BAYDAR3, Alpaslan MAYADAGLI4, Sinem DENIZ CAKAL2, Oguz KARACA2, M. Onur OMAYGENC2
 • When Can We Rely on the Inhibitor Negativity?
       Basak KOC1, Bulent ZULFIKAR1
 • Dasatinib-Induced Severe Hemorrhagic Colitis in Chronic Myeloid Leukemia
       Murat KEKILLI1, Alpaslan TANOGLU2, Merih K. CAKAR3, Guven GUNEY4, Ibrahim C. HAZNEDAROGLU5
 • Erlotinib Response in a Non-Small Cell Lung Cancer Patient with EGFR Exon 20 Mutation
       Levent KORKMAZ1, Mehmet ARTAC1, Mustafa KARAAGAC1, Zehra ER1, Melih C. BORUBAN1, Necdet POYRAZ2, Bugra KAYA3, Lema TAVLI4, Kemal ODEV2
 • Dosetaxel Induced Pericardial Effusion in Two Gastric Cancer Patients
       Dogan YAZILITAS1, Arzu OGUZ2, Dilsen COLAK2, Goksen I. IMAMOGLU1, Ugur ERSOY3, Mustafa ALTINBAS1
 • Targeted Therapies are New Hope for Patients with Spinal Radionecrosis
       Cemil HOCAZADE1, Nuriye Y. OZDEMIR2, Ozan YAZICI1, Zeynep N. OZTEKIN3, Nurullah ZENGIN1
 • Eritrosit Dağılım Genişliği (RDW) ve Nötrofil/Lenfosit Oranının (NLR) Rezeksiyon Uygulanan Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserli Hastalarda Uzun Dönem Sağkalıma Etkisi
       Serkan UYSAL1, Tuba SAHINOGLU2, Ulas KUMBASAR3, Metin DEMIRCIN4, Ilhan PASAOGLU4, Rıza DOGAN4
 • Akut Löseminin Prognozu ve Transplantasyonla İlişkili Komplikasyonlarına Demir Yükselmesinin Etkisi
       Umit Y. MALKAN1, Gursel GUNES1, Eylem ELIACIK1, Ibrahim C. HAZNEDAROGLU1, Okan YAYAR1, Sezgin ETGUL1, Tuncay ASLAN1, Seda AYDIN1, Hakan GOKER1, Haluk DEMIROGLU1, Nilgun SAYINALP1, Osman I. OZCEBE1, Salih AKSU1, Yahya BUYUKASIK1
 • Kronik Lenfositik Löseminin Moleküler Yönetimi: Kemoterapiden Bağımsız Bir Yaklaşıma Doğru
       Nilgun SAYINALP1, Ibrahim C. HAZNEDAROGLU1
 • Skuamöz Hücreli Vulva Kanserinde Tümör ve Lenf Nodu Özelliklerinin Hastalıksız Sağkalıma Etkisi
       Derya A. CIRIK1, Alper KARALOK1, Isin UREYEN1, Osman TURKMEN1, Tolga TASCI1, M. Ali NARIN1, Mehmet F. KOSE2, Nurettin BORAN1, Taner TURAN1, Gokhan TULUNAY1
 • Çocuklarda Langerhans Hücreli Histiyositoz: Türkiye’den Tek Merkez Deneyimi
       Huseyin TOKGOZ1, Umran CALISKAN1
 • Meme Kanserinde MicroRNAs, Transkripsiyon Faktörleri, Hedef Genler ve Host Genlerin Ağ Analizi
       Zhuoyan HUANG1,2, Zhiwen XU1,2, Kunhao WANG1,2, Ning WANG1
 • B-Hücreli Lenfoproliferatif Hastalıkların Dönüm Noktası İdelalisib
       Salih AKSU1, Orhan AYYILDIZ2, Sezgin ETGUL1, Hakan GOKER1, Gursel GUNES1, Ibrahim C. HAZNEDAROGLU1, Osman ILHAN3, Leyla G. KAYNAR4, Umit Y. MALKAN1, Evren OZDEMIR5, Guray SAYDAM6, Nilgun SAYINALP1, Fahri SAHIN6, Mehmet TURGUT7, Ali UNAL4
 • Primer Over Kanseri Olarak Prezente Olan Over Metastatik İntestinal Kanser Hastalarında Sitoredüktif Cerrahi
       Zafer ARIK1, Murat OZ1, Omer DIZDAR2, M. Emre YILDIRIM1, Emre OZGU1, S. Gokay TERZIOGLU3, Tayfun GUNGOR1
 • İleri Evre Mide Kanserli Hastaların Birinci Basamak Tedavisinde Cisplatin ve Kapesitabin Kombinasyonunun Etkinlik ve Toksisitesi: Çok Merkezli Anadolu Tıbbi Onkoloji Derneği Çalışması
       Aydın CILTAS1, Suleyman BUYUKBERBER1, Turkan O. TOPCU2, Mehmet KUCUKONER3, Ummugul UYETURK4, Sener CIHAN5, Mehmet A. SENDUR6, Burcin BUDAKOGLU7, Umut KEFELI8, Ramazan YILDIZ1, Gamze GOKSEL9, Veli BERK10, Ozan BALAKAN11, Berna OKSUZOGLU7, Dogan UNCU6, Ugur COSKUN1, Feyyaz OZDEMIR2, Mustafa BENEKLI1
 • Yetmişbeş Yaş ve Üzeri Non-Hdgkin Lenfoma Hastalarında Antrasiklin Bazlı Kemoterapiler
       Furkan SARICI1, Neyran KERTMEN1, Alma C. ASLAN1, Vildan TASDEMIR1, Taner BABACAN1, Saadettin KILICKAP1, Evren OZDEMIR1, Ibrahim BARISTA1, Alev TURKER1, Ayse KARS1
 • Prostat kanseri Radyoterapisi Sırasında Fraksiyonlar Arası Seminal Vezikül Hareketleri ve Doz Değişimlerinin IGRT ile Değerlendirilmesi
       S. Arzu ERGEN1, Didem C. OKSUZ1, Basak IKTUEREN2, Songul K. CAVDAR2, Alev BAKIR3, Sedat KOCA4, Fazilet O. DINCBAS1
 • Agmatin Eksikliğinin Akciğer Kanseriyle İlişkisi
       Serkan KAPANCIK1, V. Kenan CELIK1, Saadettin KILICKAP2, Turgut KACAN3, Sercan KAPANCIK1
 • AML (HL-60) Hücre Hattında Kalsiyum Kanal Blokeri Verapamilin, Hücre Döngüsü ve Apoptosiz Üzerine Etkisi
       Gülper NACARKAHYA1, Mehmet OZASLAN2, Mehmet YILMAZ3, I. Didem KARAGOZ2, Ibrahim H. KILIC2, Ebru TEMIZ1, Beyhan CENGIZ4
 • Tedavi Öncesi Yüksek D-Dimer Düzeylerinin Venöz Tromboembolisi Olmayan Non-Metastatik Meme Kanserli Hastalardaki Prognostik Önemi
       Turgut KACAN1, Birsen YUCEL2, Seher BAHAR2, Gurol CELASUN2, Mehmet M. SEKER3, Nalan BABACAN4, Aykut BAHCECI5, Selen B. KACAN6, Saadettin KILICKAP7
 • Allojeneik Hematopoietik Kök Hücre Nakli Sonrasinda Fertilite: Üçüncü Basamak Hastanenin 23 Yıllık Veri Derlemesi
       Pinar ATACA ATILLA1, Erden ATILLA1, Elif EDIBOGLU2, Sinem C. BOZDAG1, Selami K. TOPRAK1, Onder ARSLAN1, Muhit OZCAN1, Gunhan GURMAN1, Pervin TOPCUOGLU1
 • Myeloproliferatif Hastalıklarda Jak1/Jak2 İnhibitörü Ruksolitinib’in Dalak Boyutu ve Hastalık Semptomları Üzerindeki Etkisi
       Sude H. AKTIMUR1, Umit Y. MALKAN2, Damla N. EYUPOGLU2, Ibrahim C. HAZNEDAROGLU2, Engin KELKITLI1, Hilmi M. ATAY1, Gursel GUNES2, Sezgin ETGUL2, Tuncay ASLAN2, Hakan GOKER2, Nilgun SAYINALP2, Salih AKSU2, Osman I. OZCEBE2, Yahya BUYUKASIK2, Mehmet TURGUT1
 • Primer Kemik Ve Yumuşak Doku Tümörlü Olgularımızın Klinik Ve Demografik Özellikleri
       Zeynep ORUC1, Muhammet A. KAPLAN1, Halis YERLIKAYA1, M. Ali CELIK2, Idris ORUC3, Zuhat URAKCI1, Mehmet KUCUKONER1, Abdurrahman ISIKDOGAN1
 • Kemoterapi Alan Kanser Hastalarının Aşı Davranışları
       Serkan AKIN1, Omer DIZDAR2, Lale OZISIK3, Mine D. TANRIOVER3, Songul KAMISLI2, Mustafa ERMAN2, Mutlu HAYRAN2
 • Synchronous Testicular and Orbital Involvement in a Child with Burkitt’s Lymphoma
       M. Furkan KORKMAZ1, Murat ELLI2, Ayhan DAGDEMIR2, Meltem C. BILGICI3, Davut ALBAYRAK4
 • Bilateral Sixth Nerve Palsies Possibly Associated with Arsenic Trioxide in Acute Promyelocytic Leukaemia
       Pusem PATIR1, Merve OYTUN2, Ahmet A. OZLUK2, Guray SAYDAM1, Ayhan DONMEZ1, Murat TOMBULOGLU1
 • Burkitt Lymphoma Leading to Isolated Conjunctival Relapse
       Aysenur BAHADIR1, Erol ERDURAN1, Umit COBANOGLU2, Gokce P. REIS3
 • Meme Kanserinde Yüksek Doz Kemoterapi ve Otolog Kök Hücre Transplantasyonu: Hala bir Ümit Var mı?
       Taner DEMIRER
 • Diferansiyasyon İndükleyici Faktör-1, Miyelom Hücrelerinde c-Myc ve VEGF Ekspresyonunu Baskılar
       Rajni KUMARI1, Rehan KHAN1, Alpana SHARMA1
 • Beyin Metastazı Olan Küçük Hücre Dışı Akciğer Kanser Hastalarında Sağkalımı Etkileyen Faktörler
       Hakan HARPUTLUOGLU1, Nihal KAPLAN1, Mustafa DIKILITAS1, Yavuz YAGAR2
 • Karaciğer Metastazlı Meme Kanseri Hastalarında Prognostik Faktörler: Moleküler Alt Tip Ve Lokal Karaciğer Tedavisinin Etkisi
       Ozturk ATES1, Deniz Can GUVEN2, Taner BABACAN1, Veli SUNAR1, Furkan SARICI1, Sercan AKSOY1, Ali R SEVER3, Yavuz OZISIK1, Kadri ALTUNDAG1
 • Monoklonal Antikor ve CAR-T-Cell Uygulamasına Odaklı B-akut Lenfoblastik Lösemi İmmünoterapisi
       Seyedeh M. MOHAMMADI1, Daryosh M. NEJAD2, Hojjatollah N. CHAROUDEH1
 • Allojenik Kemik İliği Transplantasyonunun Enfeksiyon Dışı Erken Komplikasyonları
       Pinar A. ATILLA1, Erden ATILLA1, Selami K. TOPRAK1, Taner DEMIRER1
 • Zoledronik Asidin Ratlarda Doku SDF-1 Ekspresyonu Üzerindeki Etkisi
       Zafer ARIK1, Saadettin KILICKAP2, Ugur AKPULAT3, M. Ali NAHIT SENDUR4, Y. Cetin KOCAEFE3, Mustafa ERMAN2
 • Thrombocytopenia Should not be Barrier for Lymph-node Biopsy
       Lili WU1, Lanping DIAO1, Lihong LIU1, Guangyu MA1, Chen HUANG1, Yingzhen YAO1, Xiaolin WU1, Guimin ZHAO1
 • Evaluation of Efficacy and Safety of Ponatinib as Third-line Treatment in Patients with the Diagnosis of Chronic Phase Chronic Myeloid Leukemia
       Pusem PATIR1, Nur SOYER1, Filiz VURAL1, Guray SAYDAM1
 • Akut Lösemi Hastalarında APC Tümör Baskılayıcı Geninin Artmış Hipermetilasyonu
       Ozden HATIRNAZNG1, Sinem FIRTINA1, Yucel ERBILGIN1, Ugur OZBEK2, Muge SAYITOGLU1
 • Bosna Hersek’te İlk-basamak Jenerik ve İlk-basamak Preparat Imatinib ile Tedavi Edilmiş CML Hastalarının Üç Yıllık Takbi
       Erna ISLAMAGIC1, Sabira KURTOVIC2, Mirza KOZARIC3, Emina S. HADZIMESIC2, Azra HASIC1, Lejla MEHINOVIC1, Amina KURTOVIC-KOZARIC4
 • Kolorektal Kanser Riski ile Hipoksiyle İndüklenen Faktör-1 Alfa (HIF-1α) ve von Hippel-Lindau (VHL)
       H. Saygin DEMIREL1, Pelin TASDEMIR2, Sumeyra CETINKAYA1, Ilknur CINAR1, Tevfik KUCUKKARTALLAR3, Gul DURSUN1
 • Lösemi Hastalarında PON1 L55M Polimorfizmi ile PON1 Enzim Aktivitesi Arasındaki İlişki
       Nazan ERAS1, Anil TOMBAK2, Naci TIFTIK2, Serap YALIN3, Mehmet BERKOZ4, Seval KUL5, Etem AKBAS6
 • Mide Kanserinde Kemoradyoterapinin Pankreas Hacmi ve Pankreas Enzimleri Üzerine Etkisi
       Mustafa KANDAZ1, O. Cem GULER1, Adnan YONEY1
 • Suudi Populasyonunda Sigara içenlerde PTEN gen mutasyonu Moleküler Taraması ve Tütün Kullanımı ile Kanser Arasındaki Bağlantının Değerlendirilmesi
       Fawaz D. ALSHAMMARI
 • Over Kanserli Hastalarda Sağkalımı Etkileyen Prognostik Faktörler: Bir Üniversite Hastanesinin 5 Yıllık Deneyimi
       Gül PINAR1, Tevfik PINAR2, Ayşe DURUKAN1, Ali AYHAN3
 • İleri Evre Kolorektal Kanserli Hastalarda Alevlenme Fenomeni: Önceden Belirlenmiş Sayida Verilen Bevasizumabin Kesilmesi Sağkalimi Olumsuz Etkilemeyebilir
       A. Ali BESEN1, Fatih KOSE1, Ahmet T. SUMBUL1, Nuriye OZDEMIR2, Ozgur OZYILKAN1, Nurullah ZENGIN2, Huseyin ABALI3
 • ALK-Pozitif Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserinde Crizotinib Direnci Sonrası Tedavi
       Seher N. KAZAZ1, Ilhan OZTOP2
 • Adding Chemotherapy After Neoadjuvant Chemoradiation in Locally Advanced Rectal Cancer; Promising or not?
       Mehmet A.N SENDUR1, Burak BILGIN1, Sercan AKSOY2, Bülent AKINCI1, Nuriye OZDEMIR1, Didem S. DEDE1, Bülent YALCIN1, Nurullah ZENGIN1
 • Philadelphia-Positive B-Acute Lymphoblastic Leukemia: Does it Differ from Philadelphia-Negative One in Egyptian Populations?
       Raafat Abdel-MALEK1, Somaya El-DEEB3, Hebatallah KASSEM2, Fatma Abdel NASSER4, Neemat KASSEM2
 • Akut Myeloid Lösemili Erişkin Hastalarda Prognostik Faktörler, Sağkalım Analizi ve Sitogenetik Sonuçlar: Tek Merkez Sonuçları
       Hava U. TEKE1, Nur O DAVUTOGLU2, Eren GUNDUZ1, Neslihan ANDIC1, Cengiz BAL3, Beyhan DURAK ARAS4
 • Monoklonal Gammopati Varlığında Bence-Jones Proteinüri Testinin Akılcı Kullanımı İçin Serum ve İdrar Serbest Hafif Zincir Cut-off Tespiti
       Guido D’ANGELO1, Claudio VILLA1, Maria Antonietta ALBERTI1, Isabella SPERDUTI2, Annarita SFERRAZZO1, Silvia VILLA1
 • Plazma Hücreli Neoplazmında Cytokeratin’in Anormal Ekspresyonu
       Hiroaki SUZUKI1, Katsushige YAMASHIRO1, Mitsutoshi KUROSAWA2
 • Akrabadişi Allojeneik Kök Hücre Naklinde Hla-Dpb1 Tayininin Önemi: Türkiye’den İki Merkezin Sonuçları
       Bulent KANTARCIOGLU1, Huseyin S. BEKOZ1, Ipek Y. HINDILERDEN2, Demet KIVANC1, Yeliz D. OGRET3, Sevgi K. BESISIK2, Fatma S. OGUZ3, Deniz SARGIN1
 • Kronik Lenfositik Lösemide Risk Faktörü Olarak Endotelyal Nitrik Oksit Sentaz Gen Varyantlari
       Mustafa PEHLIVAN1, Ayse G. TOMATIR2, Ayşe F. NURSAL3, Handan H. SAHIN1, Sacide PEHLIVAN4
 • Meme Kanserli Hastalarda Yaşam Tarzı Müdahalelerinin Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisi
       Haleh GHAVAMI1, Neriman AKYOLCU1
 • Mide Kanserli Hastalarda Semptomatik ve Asemptomatik Venöz Tromboembolizmin Prognostik Etkisi
       Yakup BOZKAYA1, Nuriye OZDEMIR1, N. Serkan DEMIRCI1, Gökmen U. ERDEM1, Ozan YAZICI1, Süheyla ARSLAN2, Nurullah ZENGIN1
 • Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanseri’nde ERCC1’in Prognostic Rolü ve 18F-FDG Tutulumu ile Korelasyonu
       Tuba SAHINOGLU1, Serkan UYSAL2, Ulas KUMBASAR3, Sevgen C. ONDER4, Riza DOGAN3, Ilhan PASAOGLU3, Metin DEMIRCIN3
 • Serum Solubl TWEAK Konsantrasyonu Hepatoselüler Kanser Hastalarında Azalmıştır ve Düşük Kan sTWEAK Düzeyleri Kötü Sağkalımla İlişkilidir
       Mehmet ASIL1, Ramazan DERTLI1
 • Meme Kanserinde Serum Chemerin Düzeyi
       Serkan AKIN1, Safak AKIN2, Emre GEDIK3, Elif HAZNEDAROGLU3, Ayse L. DOGAN3, Mustafa K. ALTUNDAG4
 • Two Malignant Mesothelioma Cases with Brain Metastasis
       Zeynep ORUC1, Muhammet A. KAPLAN1, Idris ORUC2, Zuhat URAKCI1, Halis YERLIKAYA1, Mehmet KUCUKONER1, Abdurrahman ISIKDOGAN1
 • Radyoterapi Alan Hastalarda EORTC QLQ-OES18 Anketinin Validasyonu
       Sezin Y. SARI1, Gozde YAZICI1, Deniz YUCE2, Mustafa CENGIZ1, Gokhan OZYIGIT1
 • Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserli Hastaların Tedavisinde Hibrid Volümetrik Ark Radyoterapi, Yoğunluk Ayarlı Radyoterapi Ve Volumetrik Yoğunluk Ayarlı Ark Radyoterapisinin Avantajlarını Birleştirerek, Hızlı, Konformal ve Homojen bir Tedaviyi Düşük Doz Banyosundan Sakınarak Yapabilmektedir: Dozimetrik Çalışma
       Yucel SAGLAM1,2, Yasemin BOLUKBASI3, Vildan ALPAN2, Erkan TOPKAN4, Steve KIRSNER5, Matthew BALLO6, Joe Y. CHANG7, Ayhan BINGOLBALI1, Ugur SELEK2,7
 • Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserinin Tanı ve Takip Aşamasında HE4 Proteininin Etkinliğinin Değerlendirilmesi
       Ulas KUMBASAR1, Zeliha G. DIKMEN2, Yigit YILMAZ3, Burcu ANCIN3, Erkan DIKMEN3, Rıza DOGAN1
 • Metastatik Özofagogastrik Adenokarsinomlarda Modifiye Doz Dosetaksel-Sisplatin-5-Fluorourasil Kombinasyon Tedavisi: Sonuçlara Etkisi
       Tulay EREN1, Nuriye OZDEMIR2, Ozan YAZICI3, Goksen I. IMAMOGLU1, Dogan YAZILITAS1, Süheyla A. ARSLAN4, Nurullah ZENGIN2
 • Küçük Hücre Dışı Akciğer Kanserinde Otofajinin Rolü
       Ozlem N. SEVER1, Gokhan DEMIR1
 • A Macrophage at Work
       Basil M. KAHWASH1, Samir KAHWASH2, Geok C. TAN2
 • Mimicking Dermatopathic Lymphadenitis: An Entity of Lymphoma
       Xiao-lin WU1, Lan-ping DIAO1, Zheng-xiang YANG1, Ruijuan MA1, Qingna GUO1, Li-li WU1
 • Skuamoz Hücreli Akciğer Kanserinde Survivin Ekspresyonu ve Prognostik Korelasyonu
       Burcu Y. TASKOYLU1, Gamze G. DOGU2, Aydın DEMIRAY3, Hakan AKCA3, Ferda BIR4, A. Gokcen DEMIRAY1, Arzu YAREN2, Ahmet ERGIN6
 • Solit Organ Malignitesi Nedeniyle Kemoterapi Planlanan Kronik Hepatit B Enfeksiyonlu Hastalarin Takibi
       H. Aytac ERDEM1, Husnu PULLUKCU2, Meltem TASBAKAN2, Oguz R. SIPAHI2, Sercan ULUSOY2, Ruchan SERTOZ3, Ruchan USLU4, Tansu YAMAZHAN2
 • Nötrofil /Lenfosit Oranı (NLR), Trombosit /Lenfosit Oranı (PLR) ve Ortalama Trombosit Hacmi’nin (MPV) Erken Evre Kolorektal Adenokarsinomlu Hastaların Prognozunda İnflamatuar Biomarker Olarak Kullanımı
       A. Murat BUYRUK1, Seher Nazli KAZAZ2, Ilhan OZTOP2, Huseyin S. SEMIZ2, Utku OFLAZOGLU3, Isil SOMALI2
 • Güney Hindistanda Meme Kanseri Hastalarında Bir Polimorfizm Lenfotoksin Alfa +252 A>G Analizi
       Karuvaje THRIVENI1, Anisha RAJU1, Girija RAMASWAMY1, S. Krishna MURTHY2, Rekha V. KUMAR3
 • Kuzeydoğu İran Bölgesindeki Akut Myeloid Lösemili Hastalarda BAALC Gen Ekspresyonunun Kontrol Grubu ile Karşılaştırmasının Değerlendirilmesi
       Hossein AYATOLLAHI1, Hossein RAHIMI2, Amir H. JAFARIAN1, Abolghasem ALLAHYARI3, Mohammad H. SADEGHIAN3, Mohammad R. KERAMATI1, Maryam SHEIKHI1,5, Nafiseh AMINI1, Mojgan AMIRPOUR4, Sepideh SHAKERI1, Seyyedeh F. SHAMS1, Afsane BAHRAMI5
 • Torakal Yerleşimli Özefagus Tümörlerinde Hangi Radyoterapi Tekniği Daha İyi: YART ya da VMAT?
       A. Emre KARAOGUZ1, Zümre A. ALICIKUS1, Dogukan AKCAY1, Hülya ELLIDOKUZ2, Kadir AKGUNGOR3
 • Akciğer Kanserli Hastalarda İzlem Sürecindeki Değişikliklerin Yaşam Kalitesine Etkisinin EQ-5D Ölçeği ve Takip Sonuçları ile Değerlendirilmesi (AKAYAK-1 Çok Merkezli Proje)
       Ahmet E. ERBAYCU1, Tuncay GOKSEL2, Erhan ESER3, Kader K. GURSUL1, Burcu BASARIK2, Aysen OZ4, Pınar CELIK4, Ebru C. EDIZ5, Osman HATIPOGLU5, Bedriye A. YAYLA6, Sevin BASER6, Hakan BAYDUR3
 • Pralatrexate-Induced Toxic Epidermal Necrolysis
       Esra T. DEMIRSOY1, Pinar TARKUN1, Ozgur MEHTAP1, Elif B. ATESOGLU1, Ayfer GEDUK1, Evren O. DEMIRSOY2, Abdullah HACIHANEFIOGLU1
 • Chronic Myeloid Leukemia After Chemoradiotherapy in a Patient with Non-Small Cell Lung Cancer
       Sinan DEMIRCIOGLU1, Levent KORKMAZ2, Seda YILMAZ1, Ozlen BEKTAS1, Ozcan CENELI1, Mehmet ARTAC2
 • Metforminin Kanserdeki Muhtemel Rolü: Aldatmaca mı Yoksa Gerçek bir Umut mu?
       Asli NAR
 • Malign Peritoneal Mezotelyoma Hastalarında Sitoredüktif Cerrahi ve Hipertermik İntraperitoneal Kemoterapi (HIPEC) Etkinliği: Tersiyer Bir Merkez Deneyimi
       Bulent AKSEL1, Hanifi SAHIN2, Mustafa E. SARI2
 • Lokal İleri Serviks Kanserinde Definitif Tedavi: Tek Bir Enstitüden Retrospektif Bir Analiz
       Sumerya DURU BIRGI1, Melis GULTEKIN2, Deniz YUCE3, Ferah YILDIZ2
 • Erişkin Hastalarda GBM Tedavisinin Sonuçları: Doğu Karadeniz Bölgesi’ndeki Tek Bir Kurum Tecrübesi
       Mustafa KANDAZ1, Zumrut BAHAT1, Ozan C. GULER1, Emine CANYILMAZ1, Ugur YAZAR2, Adnan YONEY1
 • İnsan Gastrik Tümörü ve Tümör Olmayan Dokulardaki CYP ve GST İzozimlerinin Ekspresyonları
       Gulcin G. SIMSEK1, Serpil OGUZTUZUN2, Busra BOZER4, Murat KILIC3, Arzu K. KOCDOGAN5, Pınar KAYGIN2, Nurdan GURBUZ2, Hakan BULUS6
 • Lökosit Diapeziyle İlişkili LFA-1 ve JAM-A Genlerindeki Yaygın Haplotiplerin Meme Kanseri Riskinde İnteraktif Etkileri
       Bengu TOKAT1, Tulin OZTURK2, M. Fatih SEYHAN1, Zerrin CALAY2, Sennur ILVAN2, Mete B. TUZUNER1, Oguz OZTURK1, Hulya YILMAZ-AYDOGAN1
 • Tirozin Kinaz İnhibitörleri ile Tedavi Edilen Onkoloji Hastalarında Klinik Eczacılık Uygulamaları
       Kamer TECEN-YUCEL1, Aygin BAYRAKTAR-EKINCIOGLU1, Saadettin KILICKAP2, Mustafa ERMAN2
 • Human Telomerase Reverse Transcriptase (hTERT) Expression and Telomerase Activity in Acute and Chronic Lymphocytic Leukemia Patients
       Dalia G. AMIN1, Shahira K. ANIS1, Sarah YOUNAN1, Rasha adel Al GAMAL1
 • Association of CD14 -159 Gene Polymorphism with Characteristics and Outcome of Diffuse Large B-cell Lymphomas
       Lavinika ATANASKOVIC1, Olivera TARABAR1, Zvonko MAGIC2, Dragana STAMATOVIC1, Andjelina ZIVANOVIC1, Slobodan MARJANOVIC1, Bojana CIKOTA-ALEKSIC2
 • Early Predictors of Suboptimal Response to CML Therapy Could Help in Determining Treatment Strategy
       Mohammed M.A. EID1, Marwa M.A. Abd El HAFEEZ1, Hend N. ELLITHY2, Heba M.Z. ELABDIN3, Ghada M. EZZAT1
 • Akciğer Kanseri İlişkili Santral Hava Yolu Tıkanıklığı: Radyoterapiden Kim Daha Fazla Fayda Görür?
       Yurday OZDEMIR1, Berna A. YILDIRIM1, Erkan TOPKAN1
 • Başlangıç 18F-FDG PET/CT Temelli Yüksek Metabolik Tümör Volümü (MTV) ve Toplam Lezyon Glikoliz Değerleri Yeni Tanı Konulmuş Kanser Hastalarında Metabolik Bozuklukları Gösterebilir
       Aysun CETIN1, Ummuhan ABDULREZZAK2, Semih YILMAZ1,7, Gokmen ZARARSIZ3, Soner AKKURT4, Mahmut UCAR5, Leylagül KAYNAR5, Esra YILDIZHAN5, Esra E. TURAK5, Ersin OZASLAN5, Kursat GUNDOGAN6, Mevlude INANC5, Mustafa KULA2, Mustafa CETIN5
 • Silencing of TIM-3 Expression by miR-326 Affects Apoptosis and Proliferation of Human HL-60 Leukemia Cell Line
       Maryam MOHAMMAD-GANJI1, Mazdak GANJALIKHANI-HAKEMI1, Vida HOMAYOUNI2, Abbas REZAEI1, Hossein KHANAHMAD3
 • Focus on Myelodysplastic Syndromes Reviewed
       Guido D’ANGELO
 • Field-in-Field Technique Improves the Dosimetric Outcome of Treatment Plans Compared with the Three-Dimensional Conformal Radiation Therapy for Esophageal Cancer Radiotherapy
       Behnam GHADIMI1, Nasrollah JABBARI2, Laya KARIMKHANI3, Kamal MOSTAFANEZHAD3
 • Association of Two Angiogenic Genes Polymorphism with Clinical Course and Prognosis of Non-Hodgkin Lymphoma in Egyptian Patients
       Dina EL DAHSHAN1, Shaymaa SHOLKAMY1, Enass AZZAB1, Mohamed EL WAKIL2, Amr EL SAYED3
 • Cisplatin Ototoksisitesinde İntratimpanik Steroid Etkinliği: Elektrofizyolojik ve Ultrastruktürel bir Çalışma
       Abdullah TAS1, Erdogan BULUT2, Memduha TAS2, Recep YAGIZ1, Pınar TURAN4, Aydın HUSEYINOGLU5, Ahmet R. KARASALIHOGLU1
 • KLL Hastalarında LATS2 Tumör Baskılayıcı Protein Düzeylerinde Çarpıcı Azalma: LATS2 Düzeylerinin Klinik Özellikler ve İmmunfenotipik Profile Değerlendirilmesi
       Esra SERT1,2, Ender COSKUNPINAR1,3, Mustafa N. YENEREL2, Melih AKTAN2, Derya OZTURK3, Oguz OZTURK1, Hulya YILMAZ-AYDOGAN1
 • Heinz Body Hemolytic Anemia: A Step by Step Illustration
       Basil M. KAHWASH1, Geok Chin TAN2,3, Samir B. KAHWASH2
 • MATRA Aracılı miR-150’nin Transfeksiyonu ile İnsan Akut Myeloid Lösemi Hücrelerinde Resveratrol’ün MDM2,RUNX3,RB Gen Ekspresyonları ve Apoptoz Üzerine Etkisi
       Tugce B. OKCANOGLU1, Sunde Y. SUSLUER2, Cagla KAYABASI2, Besra O. YELKEN2, Guray SAYDAM3, Cigir B. AVCI2, Cumhur GUNDUZ2
 • Clinical Features and Treatment Results of Children with High-Risk Neuroblastoma Undergone to Autologous Stem Cell Transplantation
       Erman ATAS1, M. Tezer KUTLUK2, Canan AKYUZ2
 • Vertebral Osteomyelitis that Developed During Chemotherapy for Lung Cancer
       Masahiro YAMASAKI1, Masaya TANIWAKI1, Naoko MATSUMOTO1, Noboru HATTORI2
 • Prevalence and Effect Evaluation of FLT3 and NPM1 Mutations in Acute Myeloid Leukemia Patients in Eastern Algeria
       Ouarda Sariyah AYACHI1, Mohamed Larbi REZGOUN1,2, Muge SAYITOGLU3, Didem ALTINDIREK3, Yucel ERBILGIN3, Noureddine ABADI2, Dalila SATTA1,2
 • Correlation of BCRP Expression to NPM1 Mutations in Acute Myeloid Leukemia
       Tayebeh SOHRABI1, Hossein AYATOLLAHI2, Mohsen ROKNI1, Samaneh HOUSHMAND1, Zahra ZAFARI1, Mohammad H. SADEGHIAN2, Mohammad R. KERAMATI2
 • Cytoplasmic Nucleolin Expression in Chronic Lymphocytic Leukemia
       Zeynep A. YEGIN1, Mehmet S. PEPELER1, Handan KAYHAN1, Hakan KOSEBIYIKOGLU1, Sanem GOKCEN1, Lale A. KAYNAR1, Munci YAGCI1
 • Pulmoner Metastazektomi Uygulanan Hastalarda Glasgow Prognostik Skoru’nun Prognostic Önemi
       Ulas KUMBASAR1, Melih OZERCAN1, Sevilay KARAHAN2, Erkan DIKMEN1, Metin DEMIRCIN1, Riza DOGAN1
 • Up-Regulation of the miR-92a and miR-181a in Patients with Acute Myeloid Leukemia and their Inhibition with Locked Nucleic acid (LNA)-antimiRNA; Introducing c-Kit as a New Target Gene
       Mahdiyar IRAVANI SAADI1, Nargess ARANDI1, Ramin YAGHOBI2, Negar AZARPIRA2, Bita GERAMIZADEH2, Mani RAMZI1
 • Radyoterapi Tedavisi ile Eşzamanlı Lapatinib Kullanımı Akciğer Toksisitesini Artırır mı? Wistar-Albino Sıçanları ile Deneysel bir Çalışma
       Ozlem YETMEN DOGAN1, Elif GUZEL2, Ilker COBAN3, Oner SUZER4, Nuran BESE5
 • Plasma Hücreli Tümörlerde Radyoterapinin Ağrı Kesici ve Rekalsifikasyon Etkisi
       Fatma SERT1, Serra KAMER1, Guray SAYDAM2, Yavuz ANACAK1
 • Rituksimab Çağında Diffüz Büyük B Hücreli Lenfoma Hastalarında Bulky Kitlenin Tedavi Yanıtı ve Genel Sağkalıma Etkisi
       Rafet EREN1, Muzaffer Ece HAKAN2, Ceyda ASLAN3, Mehmet Hilmi DOGU3, Sermin ALTINDAL3, Osman YOKUS3, Elif SUYANI3
 • Meme Radyoterapisinde Tomoterapi ile Yüzey Dozu ve Konturlama İlişkisi
       Suheyla Aytac ARSLAN1, Gonca Altinisik INAN2, Ipek Pınar ARAL2, Selcan CELIK2, Havva KARABUGA2, H. Furkan OZTURK2
 • Tüm Beyin Radyoterapisi Esnasında Hipokampüs ve Hipotalamo-Hipofizer Aksın Korunabilirliği: Dozimetrik Çalışma
       Yurday OZDEMIR1, Ibrahim ACIBUCI1, Erkan TOPKAN1
 • Role of Sentinel Lymph Node Biopsy in Papillary Thyroid Carcinoma in Vietnam
       Le Van QUANG1, Nguyen Van HIEU1, Nguyen Xuan HAU1, Nguyen Van HUNG1
 • Pediatrik Kemoterapi Protokolü (BFM) Erişkin Akut Lenfoblastik Lenfomada Genel Sağkalımda Üstündür
       Ayse Muge KARCIOGLU1, Mufide OKAY2, Yahya BUYUKASIK2, Umit Yavuz MALKAN3, Nilgun SAYINALP2, Haluk DEMIROGLU2, Hakan GOKER2, Salih AKSU2, Osman Ilhami OZCEBE2, Ibrahim Celalettin HAZNEDAROGLU2
 • Langerhan Hücreli Histiositozis: Düşük Doz Radyoterapi ile Mükemmel Lokal Kontrol
       Serra Arun KAMER1, Esra Korkmaz KIRAKLI2, Nazan CETINGUL3, Mehmet KANTAR3, Guray SAYDAM4, Yavuz ANACAK1
 • Progesteron Reseptör Durumu Meningiomlar İçin En Önemli Prognostik Faktör Olabilir
       Abdurrahman CETIN1, Sahin LACIN2, Nilgun SOGUTCU3
 • Treatment Outcome and Prognostic Factors in Children with Medulloblastoma: A Retrospective Study of 53 Children in a Developing Country, Egypt
       Nesreen ALI1, Ahmed MOUSTAFA1, Reem EMAD2, Emad EBEID3
 • İmmün Kompleksler Myeloproliferatif Hastalıklarda B12 Vitamin Eksikliğinin Holotranskobalamin Testini Etkileyebilir
       Demet CEKDEMIR1, Fatma Behice Serinkan CINEMRE2, Birsen AYDEMIR3, Nilgun DILAVEROGLU2, Yasin Ertug CEKDEMIR4, Mehmet GUNDUZ5, Hakan CINEMRE6
 • Esansiyel Trombositozun Klinik Seyrini Oluşturan Fibrozis Gelişimi, Lösemik Dönüşüm ve Sekonder Malignitelerin Değerlendirilmesi
       Rafiye CIFTCILER1, Salih AKSU1, Umit Yavuz MALKAN2, Yahya BUYUKASIK1, Ibrahim Celalettin HAZNEDAROGLU1
 • Angiotensin Converting Enzyme Insertion/Deletion Gene Polymorphisms in Sudanese Patients with Chronic Lymphocytic Leukaemia
       Aisha M. ADAM1, Ibrahim Khidir IBRAHIM1,2, Elshazli Widaa ALI1, Rosline HASSAN2
 • Cleaning up “Auer” Act in The Aftermath of Acute Promyelocytic Leukemia Treatment
       Alex FELDMAN1, Ayla KAZEMI2, Samir B. KAHWASH1
 • ACK1/TNK2 Tirozin Kinaz Expresyonun Mide Kanserindeki Rolü
       Ozlem ERCELEP1, Sevinc KESER2, Melike OZCELIK1, Merve BASAR2
 • Türk Populasyonunda CYP2E1 ve ALDH2 Polimorfizmleri ile Skuamoz Hücreli Baş ve Boyun Kanseri İlişkisi
       Metin Deniz KARAKOC1, Selim KORTUNAY2, Cuneyt Orhan KARA3, Bulent TOPUZ3
 • Betulinik Asit ve Sisplatin Nöroblastom Hücrelerinde N-MYC Durumlarına Göre Metastaz iİişkili Genleri İnhibe Eder
       Serdar BAYRAK1, Zekiye ALTUN2, Dilek INCE3, Safiye AKTAS2, Nur OLGUN3
 • Tedavi Öncesi İnflamatuar İndeksler İle Birinci Basamak Platin Temelli Kemoterapi Yanıtı Ve Küçük Hücreli Akciğer Kanseri Hastaların Pronozu Arasındaki İlişki
       Mevlude INANC1, Oktay BOZKURT1, Ayse OCAK DURAN2, Metin OZKAN1, Mustafa ALTINBAS3
 • Evre IIIA Endometrioid Tip Endometrial Kanserin Onkolojik Sonuçları: Retrospektif, Çok Merkezli Çalışma
       Hanifi SAHIN1, Ibrahim YALCIN2, Mustafa Erkan SARI2, Eda Adeviye SAHIN1, Koray ASLAN2, Ozgur AGLAMIS3, Varol GULSEREN4, Kemal GUNGORDUK5, Mehmet Mutlu MEYDANLI2, Ali AYHAN6
 • Lokal İleri Evre Rektum Kanserinde Hibrid Ark
       Yucel SAGLAM1,2, Yasemin BOLUKBASI3,4, Vildan ALPAN2, Duygu SEZEN3, Ayhan BINGOLBALI1, Ugur SELEK3,4
 • Yüksek Dereceli Gliomlarda IDH-1, PTEN ve EGFR Ekspresyonunun Prognostik Önemi
       Meryem AKTAN1, Sidika FINDIK2, Gul KANYILMAZ1, Berrin Benli YAVUZ1, Mehmet KOC1
 • Heterotopik Ossifikasyon Profilaksisi için Radyoterapi Sonuçları: Türkiye’nin Doğu Karadeniz Bölgesinden Tek Merkez Deneyimi
       Mustafa KANDAZ1, Ozlem AYNACI2, Emine CANYILMAZ1, Osman AYNACI3, Adnan YONEY1
 • Ibrutinib Therapy for Chronic Lymphocytic Leukemia Complicated with Secondary Serous Adenocarcinoma of the Peritoneum
       Bartosz PULA1, Krzysztof JAMROZIAK1
 • KLL’li Hastalarda CD25 Ekspresyonu Otoimmünite ile İlişkilidir
       Hacer Berna AFACAN OZTURK1, Abdulkerim YILDIZ1, Murat ALBAYRAK1, Cigdem PALA1, Senem MARAL1, Mesude FALAY2
 • Erken Evre Akciğer Kanserli Hastalarda SBRT Sonrası SUVmax Değişiminin Prognostik Önemi Varmı?
       Gokhan YAPRAK1, Alaattin OZEN2, Fuzuli TUGRUL3, Sule OZUGUR4, Naciye ISIK1
 • Prostat Kanserinde Hasta Özellikleri Ve Hormonal Tedaviye Yanıtın Süresi, Docetaksel Sonrası Abirateron Tedavisinin Sonuçlarını Öngörüyor mu?
       Goksen INANC IMAMOGLU1, Tulay EREN1, Nuriye YILDIRIM OZDEMIR2, Cengiz KARACIN1, Sertac CIMEN3, Ebru CILBIR1, Dogan YAZILITAS1
 • Rektum Kanserinde Neoadjuvan Radyoterapi Uygulamasında SIB (Simultaneous Integrated Boost) tekniği kullanarak Yoğunluk Ayarlı Radyoterapi (YART), Volumetrik Modulated Ark Terapi (VMAT) ve Helikal Tomoterapi (HT) yöntemlerinin Dozimetrik ve Integral Doz Açısından Karşılaştırılması
       Oztun TEMELLI1, Mehmet DEMIRTAS1, Berat Tugrul UGURLU1, Harika Gozukara BAG2
 • Çocukluk Çağı Akut Lenfoblastik Lösemilerinde Lamin Protein Gen Ekspresyonu
       Ayse OZKAN1, Ibrahim BAYRAM1, Gulay SEZGIN1, Can ACIPAYAM1, Serhan KUPELI1, Atila TANYELI1
 • Gestasyonel Trofoblastik Neoplazi Hastalarının Retrospektif Analizi: Tek-Merkez Deneyimi
       Veli SUNAR1, Vakkas KORKMAZ2, Zafer ARIK3, Bulent OZDAL2, Yaprak ENGIN USTUN4
 • Neoadjuvan Kemoterapi, Lokal İleri Nazofaringeal Karsinomalı Hastalarda Sağkalımı İyileştirir
       Hamit BASARAN1, Mustafa CENGIZ1, Gozde YAZICI1, Nilda SUSULU2, Sercan AKSOY3, Ali Sefik HOSAL2, Ibrahim H. GULLU3, Gokhan OZYIGIT1
 • Meme Kanserinde 3 Boyutlu Konformal ve Yoğunluk Ayarlı Radyoterapi Planlama Tekniklerinin Dozimetrik Olarak Karşılaştırılması
       Beyza SIRIN OZDEMIR1, Orkun KIRECCI2
 • Kemik İliğine Metastaz Yapan Non-Hematolojik Malignansiler: Üçüncü Basamak Bir Merkezden Kayıt Tabanlı Tanımlayıcı Çalışma
       Pelin AYTAN1, Nazım Emrah KOCER2, Mahmut YERAL1, Cigdem GEREKLIOGLU1, Mutlu KASAR1, Nur Hilal BUYUKKURT1, Suheyl ASMA1, Hakan OZDOGU3, Can BOGA1
 • Endometrial Adenokarsinoma Hücre Proliferasyonunda Rho/Rho-Kinaz Yolağının Rolü
       Rukiye Nalan TIFTIK1, Ismail UN1, Derya YETKIN1, Kansu BUYUKAFSAR2
 • Deregulated Expression of SIRT3/FOXO3a/SOD2 Axis is Associated with Poor Survival in HNC Patients
       Malik Waqar AHMED1, Azhar MEHMOOD1, Shazma GUL1, Anum KHURSHEED1, Faisal RAHMAN2, Mahmood Akhtar KAYANI1, Ishrat MAHJABEEN1
 • Quality of Life in Endometrial Cancer Survivors: A 10-year Experience from a Cancer Center in Slovakia
       Erik LAJTMAN
 • Multipl Myelomalı Hastalarda Kemokin Reseptör-4 Ekspresyonunun Ga-68 Pentiksafor PET/BT ile Değerlendirilmesi
       Elgin OZKAN1, Cigdem SOYDAL1, Ugur SAHIN2, Meral BEKSAC2, Cemaleddin OZTURK2, Sinem Civriz BOZDAG2, Pervin TOPCUOGLU2, Saskia KROPF3, Hans-Jürgen WESTER4, Ozlem Nuriye KUCUK1
 • Serviks Kanserinde BT ve MR Görüntü Eşliğinde Uygulanan Adaptif Brakiterapi de Hedef Volüm Tanımı ve Dozimetrik Parametrelerin (D90 HR-CTV, D2cc OAR) Fraksiyonlar Arası Değişikliklerinin Karşılaştırılması
       Hazim Orhan KIZILKAYA1, Ayse Kutluhan DOGAN1, Zedef DAG2, Halime Can TURAN3, Donay Unluer AKSAN4, Nazmiye Deniz ARSLAN2
 • Lokal İleri Mide Kanserinde Modifiye Dosetaksel, Sisplatin ve Fluorourasil Kombinasyonunun Etkinliği: Gerçek Yaşam Sonuçlarının Değerlendirilmesi
       Tulay EREN1, Cengiz KARACIN1, Gokhan UCAR2, Yakup ERGUN2, Ozan YAZICI3, Goksen Inanc IMAMOGLU1, Birol BOSTANCI4, Nuriye OZDEMIR3
 • Kanser Araştırmalarına Sosyal Medya ve Akademik Dünya İlgilerinin Karşılaştırılması: Altmetrik Skor Analizi
       Emir CELIK1, Mehmet DOKUR2, Betul BORKU UYSAL3, Nilay SENGUL SAMANCI1, Fuat Hulusi DEMIRELLI1
 • Ankaferd Hemostat’ın Malign Melanom Hücrelerinde Etoposit Direncine Etkisi
       Mehdi GHASEMI1, Mufide OKAY2, Umit Yavuz MALKAN3, Seyhan TURK4, Javaid JABBAR5, Helin HOCAOGLU6, Ibrahim Celalettin HAZNEDAROGLU2
 • Vulva Skuamöz Hücreli Kanserinde Prognostik Faktörler: Retrospektif Çok Merkezli Bir Çalışma
       Oguzhan KURU1, Utku AKGOR2, Ilker CAKIR1, Ozgur TOSUN3, Ilkbal Temel YUKSEL4, Volkan ULKER4, Mutlu MEYDANLI5, Muzaffer SANCI1, Mehmet GOKCU1, Samet TOPUZ3, Ferah YILDIZ6, Mehmet SAKINCI7, Mehmet Coskun SALMAN2, Nejat OZGUL2, Kunter YUCE2, Ali AYHAN8
 • Opere Evre I-Iii Meme Kanseri Hastalarında Metabolik Sendrom Sıklığı ve Belirleyicileri
       Furkan SARICI1, Veli SUNAR2, Sercan AKSOY2
 • Papiller Tiroid Kanserinde Anahtar Genlerin Transkriptom Analizi ile Saptanması
       Deniz SUNNETCI AKKOYUNLU1, Elif Busra ISIK2, Ilhan TARKUN3, Naci CINE1, Nuh Zafer CANTURK4, Nisa DEVRIM UZKUL2, Elmas Tuna ISKENDEROGLU2, Seda EREN KESKIN1, Hakan SAVLI1
 • Lokal Kemik İliği Renin Anjiotensin Sistem ve COVID-19
       Rafiye CIFTCILER1, Ali Erdinc CIFTCILER2, Ibrahim Celalettin HAZNEDAROGLU1
 • Yüksek Tümör Yükü Olan Lenfoma Olgularında Tümör Lizis Sendromunun Önlenmesi için Ön Faz Tedavinin Etkinliği: Kesitsel bir Çalışma
       Ali OGUL1, Semra PAYDAS2, Mahmut BUYUKSIMSEK1, Abdullah Evren YETISIR3
 • All-Trans Retinoik Asit ile İndüklenen Akut Promiyelositik Lösemi Hücrelerinde NOL7’nin Rolü
       Zeliha EMRENCE1, Melda SARIMAN1, Neslihan ABACI1, Suzan CINAR2, Burcu SALMAN1, Nezahat Ece BIBEROGLU1, Aris CAKIRIS1, Gunnur DENIZ2, Sema Sirma EKMEKCI1
 • Çocukluk Çağı Lösemilerinin Mikrorna Profili ve Tedavi İle Değişimi
       Funda AKPINAR1, Aziz POLAT2, Yasemin Isik BALCI3, Hakan AKCA4, Hande SENOL5, Onur TOKGUN4
 • Rh Kan Grubu ve COVID-19 Duyarlılığı Arasındaki İlişki
       Esref ARAC1, Ihsan SOLMAZ1, Hasan AKKOC2, Suleyman DONMEZDIL3, Zulkuf KARAHAN4, Safak KAYA5, Yılmaz MERTSOY6, Mehmet Serdar YILDIRIM1, Nazim EKIN1, Songul ARAC1, Cengiz DEMIR1
 • Hepatoselüler Kanserli Hastalarda Farklı Tedavi Yöntemlerinin Hastalık Seyri ve Sağkalım Üzerine Etkileri
       Sahin LACIN1, Yusuf KARAKAS2, Omer DIZDAR2, Saadettin KILICKAP2, Manal M. HASSAN3, Lianchun XIAO4, Ahmed O. KASEB5, Suayib YALCIN2
 • Azacytidine for Concurrent Acute Monocytic Leukemia and Multiple Myeloma in an Elderly Patient
       Unal ATAS1, Gokhan TAZEGUL2, Orhan Kemal YUCEL1, Turgay ULAS3, Ozan SALIM1, Levent UNDAR1
 • Erken Evre Malign Melanom Hastalarında Hematolojik Parametrelerin Prognostik Önemi
       Huseyin Salih SEMIZ1, Seher Nazlı KAZAZ2, Necla DEMIR3, Zeynep Gulsum GUC4, Tugba YAVUZSEN5, Hulya ELLIDOKUZ5, Ilhan OZTOP5, Isil SOMALI5
 • Düşük Grade’li Endometrioid Tip Endometrium Kanseri Myometrial İnvazyonlarında MELF Paterninin Klinik Önemi
       Nejat OZGUL1, Fatma Oz ATALAY2, Gokhan BOYRAZ1, Alp USUBUTUN2, Utku AKGOR1, Murat GULTEKIN1, Mehmet Coskun SALMAN1
 • Chemo-Immunotherapy with Atezolizumab in Extensive-Stage Small-Cell Lung Cancer; Single-Center Experience
       Ahmet Bilgehan SAHIN1, Erdem CUBUKCU1, Birol OCAK1, Adem DELIGONUL1, Turgut KACAN2, Sibel Oyucu ORHAN1, Turkkan EVRENSEL1
 • Perioperative Docetaxel, Oxaliplatin, Fluorouracil, and Leucovorin (FLOT) in Patients with Gastric or Esophagogastric Junction Adenocarcinoma; Real-Life Experience
       Fatih YILDIZ1, Emrah ERASLAN1, Aysegul ILHAN1, Hacer DEMIR2, Nazan DEMIR3, Erkan ERDUR4, Ozgen Ahmet YILDIRIM4, Huseyin KANMAZ5, Ferit ASLAN6, Gulnihal TUFAN1, Ayse DURNALI1, Berna OKSUZOGLU1, Umut DEMIRCI7
 • The Assessment of the Relationship Between ABO Blood Groups and Covid-19 Infection
       Sude Hatun AKTIMUR1, Ahmet SEN2, Bahadir YAZICIOGLU3, Ahmet Kursad GUNES4, Serhat GENC5
 • Do Volume-Based and Metabolic 18F FDG PET/CT Parameters Identify Groups at Risk for Poor Prognosis in Patients with Newly Diagnosed Metastatic and Non-Metastatic Non-Small Cell Lung Cancer?
       Osman KUPIK1, Mehmet BOZKURT2, Sertac ASA3, Gulnihan EREN4, Hasan Gundogdu5, Medeni ARPA6
 • Intravenous Chemotherapy Adherence of Cancer Patients in Time of Covid-19 Crisis
       Ismail BEYPINAR1, Muslih URUN1
 • Dickkopf-1 Expression as a Predicting Factor for Bone Metastasis in Breast Cancer
       Faruly Wijaya S. LIMBA1, Erwin Danil YULIAN1, Diani KARTINI1, Bob ANDINATA2, Hartono TJAHJADI3, Dhanasari VIDIAWATI4
 • Invasive Fungal Infections in Children with Acute Lymphoblastic Leukemia: Experience from a Reference University Hospital in Cappadocia
       Ebru YILMAZ1, Arda ERDOGMUS1,2, Alper OZCAN1, Sureyya Burcu GORKEM3, Ozgur CEYLAN4,5, Kemal DENIZ6, Ekrem UNAL1,7, Mustafa Altay ATALAY2, Musa KARAKUKCU1, Ayse Nedret KOC2, Turkan PATIROGLU1
 • Does Consolidation Chemotherapy improve Patient Survival in Locally Advanced Non-Small-Cell Lung Cancer?
       Fatma Bugdayci BASAL1, Ferit ASLAN1, Guliz ZENGIN1, Irem BILGETEKIN1, Berna OKSUZOGLU1, Umut DEMIRCI1
 • Gemcitabine, Oxaliplatin and Paclitaxel (GemPOx) in Patients with Relapsed or Refractory Germ Cell Tumors After High Dose Chemotherapy, A Retrospective Single-Center Experience
       Ramazan ACAR1, Ismail ERTURK1, Halil KIZILOZ2, Sezgin OKCELIK2, Birol YILDIZ1, Musa Baris AYKAN1, Gul Sema Yıldıran KESKIN1, Galip BUYUKTURAN3, Serkan AKIN4, Nuri KARADURMUS1
 • The Effect of Tumor Sideness and Mutational Status on First Line Treatment Response and Survival in The Patients with Metastatic Colorectal Cancer
       Kadir ESER1, Emel SEZER2, Banu OZTURK3, Arif Hakan ONDER3, Vehbi ERCOLAK2, Zeynep ORUC4, Ali INAL1
 • Single Center Experience on Screening Oncology Patients for Covid-19 Before Anti-Cancer Treatment
       Esat NAMAL1, Nur DINC1, Sezer SAGLAM1, Ali Vefa OZTURK2, Safiye Koculu DEMIR3, Asiye YIR3, Esin CEVIK3, Soheyl SABET4, Bedriye Koyuncu SOKMEN4, Nagihan Inan GURCAN4, Yaman TOKAT5, Cavlan CIFTCI6
 • Efficacy of the Combination of Venetoclax and Azacitidine in Elderly of Frail Relapsed/ Refractory Patients with Acute Myeloid Leukemia, First Multi-Institutional Real World Experience from Turkey
       Sude Hatun AKTIMUR1, Ahmet Kursad GUNES2, Osman AKIDAN3, Ayse KARATAS4, Mehmet TURGUT5
 • Conditioning with TLI/ATG in Hematopoietic Stem Cell Transplantation from Haploidentical Donors with Post-transplant Cyclophosphamide in Children in a Single Center During 2015-2017
       Catalina María Acevedo-HENAO1,2, Nelson Romero-ROSAS2, Estefania BELTRAN3, Eliana MANZI2,3, Alexis Antonio Franco MORENO2,4, Mayra ESTACIO3, Guillermo Potdevin STEIN1,3, Diego Medina VALENCIA2,4
 • Breast Cancer Among Patients Below Age 40: Clinicopathological Features and Survival Results
       Berrin Benli YAVUZ1, Meryem AKTAN1, Gul KANYILMAZ1
 • The Role of Diffusion MRI in Rectum Cancer Staging and Evaluation of Neoadjuvan Treatment Efficiency
       Mustafa YILDIRIM1, Mustafa KOC2
 • Extranodal NK/T-Cell Lymphoma, Nasal Type Overlapping Aggressive NK-Cell Leukemia in Course of Progression
       Ivan PETKOVIĆ1,2, Slavica STOJNEV1,3, Aleksandar POPOVIĆ2, Miljan KRSTIĆ1,3, Ivica PEJČIĆ1,2
 • The Effect of the Operator Learning Curve on Diagnostic Accuracy for Lung Cancer with Endobronchial Ultrasound Guided Transbronchial Needle Aspiration (EBUS-TBNA): A Single-Center Observational Study
       Rusen UZUN1, Fatih UZER2
 • Does Intravesical Prostatic Protrusion Affect Oncological Outcomes and Toxicity in Prostate Cancer Patients Receiving Definitive Radiotherapy?
       Pervin HURMUZ1, Caglayan Selenge Beduk ESEN1, Emre UNAL2, Musturay KARACAALTINCABA2, Gokhan OZYIGIT1, Husnu Fadil AKYOL1
 • V600E and Non-V600E BRAF Mutations in Colorectal Cancer: Clinicopathologic Correlations in a Single Institution
       Cem SIMSEK1, Sahin LACIN2, Esin ECE2, Suayib YALCIN2
 • The Prognostic Importance of Microsatellite Instability Status in Turkish Stage II and III Gastric Cancer Patients who Received Adjuvant Chemotherapy
       Serdar ARICI1, Selma Sengiz ERHAN2, Caglayan GEREDELI1, Muhammed Mustafa ATCI1, Saban SECMELER1, Ruhper CEKIN1, Abdullah SAKIN3, Sener CIHAN1
 • Downregulation of Forkhead Transcription Factor (FOXO3a) Contributes to Tumorigenesis of Acute Myeloid Leukemia and Chronic Myeloid Leukemia
       Demet Akdeniz ODEMIS1, Hulya YAZICI1, Orkun GURBUZ1, Seref Bugra TUNCER1, Ozge Sukruoglu ERDOGAN1, Seda Kilic ERCIYAS1, Betul CELIK1, Mukaddes AVSAR1, Gozde Kuru TURKCAN1, Nejat DALAY1
 • Relationship Between PET/CT Response and Survival in Patients with Non-Small-Cell Lung Cancer Treated with Definitive Chemoradiotherapy
       Sureyya SARIHAN1, Gokce Belge BILGIN2, Deniz SIGIRLI3
 • Clinical Outcomes of CML Patients After Delayed Start of Nilotinib Treatment
       Erna ISLAMAGIC1, Azra HASIC1, Sabira KURTOVIC2, Damir SULJEVIC1, Mirza KOZARIC3, Izet EMINOVIC1, Amina KURTOVIC-KOZARIC4
 • Investigation of the Effect of Tumor Location in Patients with Stage III Colon Cancer Receiving Adjuvant Oxaliplatine-Based Adjuvant Chemotherapy
       Semiha URVAY1, Hacer DEMIR2, Ali GOKYER3, Ilhan HACIBEKIROGLU4, Ahmet KUCUKARDA3, Emre CAKIR4, Ismail BEYPINAR5, Necla DEMIR6, Burak CIVELEK1, Ersin OZASLAN1
 • Interferon-Gene Family Alterations Following the SARS-Cov Infection in Association with Iron Metabolism and Lymphoid Biology
       Umit Yavuz MALKAN1, Seyhan TURK2, Can TURK3, Elif Sena TEMIRCI4, Idil KOKER4, Ibrahim Celalettin HAZNEDAROGLU5
 • Reticulocyte Hemoglobin Equivalent (RET-He) as Measurement of Bone Marrow Iron Storage
       Shinta Oktya WARDHANI1, Amaylia OEHADIAN2
 • Efficacy and Safety of Ixabepilone Monotherapy and Ixabepilone-Capecitabine Combination in Patients with Heavily Pretreated Metastatic Breast Cancer
       Furkan SARICI1, Sercan AKSOY2
 • Factors Affecting Survival in Retroperitoneal Sarcomas Treated with Upfront Surgery: A Real-World Study by Turkish Oncology Group
       Baran AKAGUNDUZ1, Tugba Akin TELLI2, Hasan Cagri YILDIRIM3, Sema Sezgin GOKSU4, Nazan DEMIR5, Emre HAFIZOGLU6, Muhammet OZER7, Gokcen Tugba CEVIK8, Abdullah SAKIN9, Sabin Goktas AYDIN10, Nilay Sengul SAMANCI11, Neslihan OZYURT12, Muhammed Mustafa ATCI13, Murat AYHAN14, Merve TURAN14, Nisanur SARIYAR2, Cengiz KARACIN15, Saadettin KILICKAP3, Semra PAYDAS16, Mutlu DOGAN17
 • A 5-Year Multicenter Clinical Experience in Local and Locally Advanced Nasopharyngeal Carcinoma from A Non-Endemic Region: A Retrospective Cohort Study
       Ferit ASLAN1, Aysegul ILHAN2, Fatih YILDIZ2, Havva YESIL CINKIR3, Ayca ANT4, Burcin BUDAKOGLU1, BERNA OKSUZOGLU2
 • Clinical, Laboratory and Radiologic Course and Prognosis of COVID-19 in Cancer Patients and Comparison with General Population: A Single-Center Experience
       Erkan ERDUR1, Ozgen Ahmet YILDIRIM1, Kerem POYRAZ1, Canan CAN3, Halil KOMEK3
 • Radiological Evaluation of Radiation-Related Left Lung Damage Following Gastric Cancer Radiotherapy
       Beyza SIRIN OZDEMIR1, Emine Elif OZKAN2, Huseyin AYDIN3
 • The Effect of Radiotherapy on the Excretion and Concentration Functions of the Salivary Glands
       Sedef GOKHAN ACIKGOZ1, Ayse Esra ARSLAN2, Irfan PEKSOY3, Ceylan Sercan OZYURT1
 • The Effect of Age on the Quality of Life in Head and Neck Cancer Patients Treated with Radiotherapy
       Ebru ATASEVER AKKAS1, Birsen YUCEL2
 • WHO 2016 Prefibrotic Myelofibrosis in the Patients with WHO 2008 Essential Thrombocythemia
       Sude Hatun AKTIMUR1, Deniz BAYCELEBI2, Ahmet Kursad GUNES3, Levent YILDIZ2, Mehmet TURGUT4
 • Anxiety, Insomnia and Pandemic Awareness of Cancer Patients Receiving Chemotherapy During the COVID-19 Pandemic Period
       Selin AKTURK ESEN1, Yusuf ACIKGOZ1, Mustafa YILDIRIM1, Gokhan UCAR1, Yakup ERGUN1, Merve DIRIKOC1, Oznur BAL1, Efnan ALGIN1, Irfan ESEN2, Dogan UNCU1
 • Pre-Radiotherapy 18F FDG PET/CT Predicts High-Risk Subvolumes for Residual Disease in Patients with Non-Small Cell Lung Cancer
       Gulnihan EREN1, Osman KUPIK2
 • Investigation of the Association Between TET2 Expression and Response to CAPE
       Burcu YUCEL1, Muhammed Ali FURAL2, Bircan SONMEZ3, Ozlen BEKTAS4, Mehmet SONMEZ4
 • Survival Outcomes of Patients in Advanced Non-Clear Renal Cell Carcinoma Treated with Pazopanib: A Retrospective Single Institution Experience
       Oktay Halit AKTEPE1, Mustafa ERMAN2
 • Clinical Course of Covid-19 in Hematological Disorders
       Memis Hilmi ATAY1, Muhammed OKUYUCU2, Yusuf Taha GULLU3, Nazmiye Tibel TUNA3, Heval Can BILEK4, Esra TANYEL4, Özlem TERZI5, Mehmet TURGUT1
 • Neoadjuvant Radiotherapy in Rectal Cancer: A Single Center Experience
       Pervin HURMUZ1, Burak TILKI1, Mustafa CENGIZ1, Ferah YILDIZ1, Gokhan OZYIGIT1, Timucin EROL3, Ali KONAN3, Faruk ZORLU1, Suayib YALCIN2, Fadil AKYOL1
 • Determination of Tumor Size and Hounsfield Unit/Electron Density Values in Three Different CT Scans for Lung SBRT Planning
       Ayse OKUMUS1, Ismail Faruk DURMUS2
 • Targeting Heat Shock Protein 27 (HspB1) in Glioblastoma Cells with the Combination of Resveratrol and Temozolomide
       Elif MERTOGLU1, Evren ONAY UCAR1
 • The Importance of Tyrosine Kinase-Like Orphan Receptor 1 (ROR-1) in Chronic Lymphocytic Leukemia
       Hacer Berna Afacan OZTURK1, Murat ALBAYRAK1, Abdulkerim YILDIZ1, Senem MARAL1, Pinar AKYOL1, Merih Reis ARAS1, Mesude FALAY2
 • Interleukin-8 in Febrile Neutropenic Children with Cancers: Its Diagnostic Value for Bacteremia/ Sepsis is Superior to that of Interleukin-6, Mannose Binding Lectin, Procalcitonin and C-Reactive Protein
       Arzu AKCAY1, Leyla AGAOGLU2, Hakan EKMEKCI3, Ozlem Balci EKMEKCI3, Ebru SARIBEYOGLU4, Didem ATAY1, Deniz TUGCU5, Zeynep KARAKAS5, Aysegul UNUVAR5, Sema ANAK6, Gulyuz OZTURK1, Omer DEVECIOGLU7
 • Dysregulation of MS4A3 and PRDX5 Gene Expression in Multiple Myeloma Patients
       Ilknur SUER1, Aynur ADAY2, Melda SARIMAN3, Mesut AYER4, Ipek Yonal HINDILERDEN2, Sema Sirma EKMEKCI5, Neslihan ABACI5, Sukru PALANDUZ1, Kıvanc CEFLE1, Sukru OZTURK1
 • Evaluation of the Patients with Hematological Malignancies along with Synchronous or Metachronous Solid Tumors
       Burak DEVECI1, Akin YILDIZ2, Saim YILMAZ3, Baris OZCAN4, Aysegul KARGI5, Rabin SABA6, Zeliha SAHIN2, Mustafa OZDOGAN7
 • Comparison of Efficacies of Dose Dense Paclitaxel Plus Carboplatin and Conventional Paclitaxel Plus Carboplatin in the Treatment of Epithelial Ovarian Cancer
       Veli SUNAR1, Vakkas KORKMAZ2, Koray ASLAN3, Caner KOSE4, Furkan SARICI5, Zafer ARIK6, Mehmet Mutlu MEYDANLI7
 • Clinicopathological and Prognostic Significance of MSI Status and PD-L1 Expression in Turkish Patients with Gastric Cancer
       Seyma BAHSI1, Ibrahim YILDIZ2, Sibel ERDAMAR3, Suha GOKSEL3, Nurdan TOZUN1, Erman AYTAC4, Gokhan DEMIR2, Ozlem ER2, Bilgi BACA4, Tayfun KARAHASANOGLU4, Ismail HAMZAOGLU4, Leyla OZER2, Mustafa BOZKURT2, Cihan URAS4, Ibrahim Vedat BAYOGLU2, Onur DULGEROGLU4, Umit INCE3
 • Stereotactic Radiosurgery and Fractionated Stereotactic Radiosurgery in Patients with Recurrent Glial Tumors
       Gulnihan EREN1, Faruk ZORLU2, Gozde YAZICI2, Mustafa CENGIZ2
 • Improving Survival Besides the High Early Mortality Rate in Acute Promyelocytic Leukemia
       Umit Yavuz MALKAN1, Ebru KOCA2, Yahya BUYUKASIK1
 • Pretransplant Serum Fibrinogen Level may be a Predictive Marker on Chronic Graft-Versus-Host Disease (cGVHD) in Patients Having Undergone Allogeneic Hematopoietic Stem Cell Transplantation (allo-HSCT)
       Neslihan MANDACI SANLI1, Muzaffer KEKLIK1, Ali UNAL1
 • Impact of K-ras Mutation and C-myc Overexpression on the Prognosis of Diffuse Large B-Cell Lymphomas
       Sule KETENCI ERTAS1, Ali UNAL2, Hilal AKALIN3, Munevver BARAN4, Ozlem CANOZ4, Olgun KONTAS4, Yusuf OZKUL5, Muzaffer KEKLIK2, Serdar SIVGIN6, Bulent ESER7, Leylagul KAYNAR2, Mustafa CETIN8
 • National Multi-Center Observational Retrospective Study to Understand Treatment Patterns and Outcomes for Stage III Non-Small Cell Lung Cancer Patients in Turkey: Turkish Society for Radiation Oncology Study, STONE Trial
       Cem ONAL1, Ayse NUR DEMIRAL2, Banu ATALAR3, Deniz YALMAN4, Nergiz DAGOGLU5, Pervin HURMUZ6, Petek ERPOLAT7, Serap AKYUREK8, Sule KARABULUT GUL9, Tanju BERBER10, Ozan CEM GULER1, Cenk UMAY2, Fatma SERT4, Eray KARAHACIOGLU7, Sumerya DURU BIRGI8, Gokhan YAPRAK9, Esra KAYTAN SAGLAM5
 • Diagnostic Performance of the CUT Score in Assessing the Malignancy Risk of Thyroid Nodules
       Nese Ersoz GULCELIK1, Burcu CANDEMIR1, Coskun MERIC1, Safak AKIN2, Cem HAYMANA2, Ibrahim DEMIRCI2, Bagdagul Yuksel GULER1, Mithat ESER1, Yusuf Alper SONMEZ1
 • New Perspectives on the Recurrent BRCA Mutations and Clinical Variability
       Ibrahim SAHIN1, Hanife SAAT1, Sercan AKSOY2
 • Evaluation of the Prognostic Role of Absolute Monocyte Count, Lymphocyte Monocyte Ratio and Neutrophil Lymphocyte Ratio in Hodgkin Lymphoma: Single Center Experience
       Yasemin BOLUKBASI1,2, Duygu SEZEN1, Sukran SENYUREK1, Serdar ORNEK3, Ugur SELEK1,2, Burhan FERHANOGLU4
 • Comparison of Treatment Results and Prognostic Factors of Elderly and Young Patients Receiving Neoadjuvant Chemoradiotherapy in Rectal Cancer
       Berrin INANC1, Ozlem MERMUT1
 • Hematopoietic Adverse Events Associated with BNT162b2 mRNA Covid-19 Vaccine
       Batuhan ERDOGDU1, Olgu Erkin CINAR1, Umit Yavuz MALKAN1, Salih AKSU1, Haluk DEMIROGLU1, Yahya BUYUKASIK1, Hakan GOKER1, Nilgun SAYINALP1, Ibrahim Celalettin HAZNEDAROGLU1
 • Non-Invasive Liver Fibrosis Scores can Predict Hepatic Metastasis in Colorectal Cancers
       Serdar KARAKAYA1, Ibrahim KARADAG2, Ozturk ATES2
 • The Effect of Metformin on SIK1 and SIK2 in MCF-7 Cell as an Anticancer Agent
       Eser CAKMAK1, Abdulkerim BEDIR2, Ozgur Korhan TUNCEL1
 • Calreticulin Mutations in Philadelphia Chromosome Negative Myeloproliferative Neoplasms
       Gonca GULBAY1, Harika Gozukara BAG2, Elif YESILADA3, Mehmet Ali ERKURT4
 • The Prognostic Significance of Genetic Polymorphisms of Deoxycytidine Kinase and Cytidine Deaminase on the outcome of Adult Acute Myeloid Leukemia Patients with Cytarabine Based Chemotherapy
       Eman O. RASEKH1, Eman A. AMIN1, Marianne E. YASSA2, Dalia IBRAHEEM3, Dalia G. AMIN2
 • Real-World Data of Nivolumab and Pembrolizumab in Platinum Refractory Advanced Non-Small Cell Lung Cancer: Potential Practical Predictors of Treatment
       Omer DIKER1,2, Polat OLGUN1,2
 • Identification of Mitochondrial DNA Gene Mutations in a Turkish Head and Neck Squamous Cancer Patient Group
       Pelin MUTLU1, Murad MUTLU2, Serap YALCIN AZARKAN3, Kemal KESEROGLU2, Omer BAYIR2, Guleser SAYLAM2, Mehmet Hakan KORKMAZ4
 • Ocular Adnexal Lymphoma: Epidemiology and Clinical Characteristics
       Bilge BATU OTO1, Oguzhan KILICARSLAN1, Ahmet Murat SARICI1
 • Prognostic Significance of Serum Human Epididymis Protein 4 Level in Patients with Locally Advanced Non-Small Cell Lung Cancer who Underwent Definitive Chemo-Radiotherapy
       Guler YAVAS1, Sumerya Duru BIRGI2, Ali UNLU3, Cagdas YAVAS1, Mursel DUZOVA4, Serap AKYUREK2
 • A Dosimetric Comparison of 7 Field IMRT, 9 Field IMRT, VMAT and 3-D Conformal Radiotherapy for the Treatment of Localized Intermediate Risk Prostate Cancer
       Kemal EKICI1, Mehmet KULOGLU1, Aysun Ozsoy ATA2, Ozcan ATAHAN3, Osman TIRYAKIOGLU1
 • Prognostic Role of Lymphovascular Invasion and Perineural Invasion in Breast Cancer Treated with Neoadjuvant Chemotherapy
       Eyyup CAVDAR1, Yakup IRIAGAC1, Kubilay KARABOYUN1, Okan AVCI1, Meltem OZNUR2, Erdogan Selcuk SEBER1
 • The Influence of Hormone Therapy on the Development of Pulmonary Fibrosis after Radiotherapy in Patients with Breast Cancer
       Berrin BENLI YAVUZ1, Necdet POYRAZ2, Gul KANYILMAZ1, Meryem AKTAN1, Ismail H. TUNCEZ3, Mehmet KOC1
 • The Role of Systemic Immune-Inflammation Indices, Dosimetric and Surgical Parameters in the Prediction of Breast Fibrosis after Whole Breast Radiotherapy
       Zumrut Arda KAYMAK1, Emine Elif OZKAN1, Ibrahim COBANBAS1
 • Neoadjuvant Chemoradiotherapy in Rectal Cancer: A single Institution Experience from Turkey
       Yasemin SENGUN1, Melek Gamze AKSU1, Rahmi Atil AKSOY1, Mine GENC1, Sema SEZGIN GOKSU2, Muhittin YAPRAK3, Aylin Fidan KORCUM1
 • Evaluation of Dose Distribution Due to Change in Bowel Position in Patients Treated with SBRT for a Target Lesion Neighboring the Intestine
       Gonca ALTINISIK INAN1, Ipek Pinar ARAL1, Feyza Yasar DASGIN2, Tarik KARGIOGLU2, Huseyin Furkan OZTURK1, Suheyla AYTAC ARSLAN3, Yilmaz TEZCAN1
 • Results of Screening Oncology Patients for COVID-19 Before Radiotherapy: Single Center Experience
       Mehmet KIZILKAYA1, Mine GENC1, Melek Gamze AKSU2, Timur KOCA1, Aylin Fidan KORCUM1
 • 18F FDG PET/CT after Neoadjuvant Chemotherapy and Pathological Responses are Predictive Factors for Disease-Free Survival and Overall Survival in Patients with Locally Advanced Breast Cancer: A Prospective Study
       Osman KUPIK1, Murat TUNCEL2, Sercan AKSOY3, Pinar O. KIRATLI2, Meltem G. AKPINAR4, Kadri ALTUNDAG5, Figen B. DEMIRKAZIK4, Belkis ERBAS2
 • 7th National Blood and Bone Marrow Transplantation Congress
       
 •