International Journal of Hematology and Oncology 2001, Vol 11, Num 2 Page(s): 067-069
MALİGN PROLİFERATİF TRİKİLEMMAL TÜMÖRLER

MUSTAFA U. KALAYCI1, CEYHAN UĞURLUOĞLU1, HÜSEYİN ERASLAN1, SÜLEYMAN ORAL1

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi İlk ve Acil Yardım Anabilim Dalı, KONYA

Keywords: trikilemmal tümör, malign proliferatif trikilemmal tümör.
Trikilemmal kistler özellikle saçlı deriden köken alan cilt lezyonlarıdır. Çok nadir olarak malign değişim gösterirler. Takip ettiğimiz 5 Malign Proliferatif Trikilemmal Tümör (MPTT) olgusu, retrospektif olarak değerlendirildi. Literatürde tarif edilenin aksine, daha genç bir yas gurubunda görülebildiği, lokal olarak agresif karakter göstermesine rağmen bölgesel ve uzak metastaz yapmadığı izlendi. Tedavide; kitlenin total eksizyonu, palpabl lenf nodu varlığında regional lenf diseksiyonu yapıldı. Eksizyona rağmen cerrahi sınırlarda tümör mevcut olan ve birkaç kez nüks eden olgularda adjuvan tedavi olarak radyoterapi (RT) ve kemoterapi (KT) uygulandı.