International Journal of Hematology and Oncology 2016, Vol 26, Num 4 Page(s): 215-219
Zoledronik Asidin Ratlarda Doku SDF-1 Ekspresyonu Üzerindeki Etkisi

Zafer ARIK1, Saadettin KILICKAP2, Ugur AKPULAT3, M. Ali NAHIT SENDUR4, Y. Cetin KOCAEFE3, Mustafa ERMAN2

1Zekai Tahir Burak Women’s Health Training and Research Hospital, Department of Medical Oncology, Ankara, TURKEY
2Hacettepe University, Institute of Cancer, Department of Medical Oncology, Ankara, TURKEY
3Hacettepe University Faculty of Medicine, Department of Medical Biology, Ankara, TURKEY
4Yildirim Beyazit University Department of Medical Oncology, Ankara, TURKEY

Keywords: Zoledronik asid, SDF-1, CXCR4, Akciğer, Karaciğer
Zoledronik asidin kanser hücre proliferasyonunu ve invazyonunu inhibe ettiği ve kanser hücrelerinde apoptozise neden olduğu gösterilmiştir. Stromal derived factor-1 (SDF-1) meme kanserinin sık metastaz yaptığı dokularda yüksek düzeyde eksprese edilen bir kemokindir. Bu çalışmanın amacı zoledronik asidin, ratların doku SDF-1 mRNA ekspresyonu üstündeki etkisini saptamaktır. Beşerli iki gruba ayrılan ratların bir grubuna zoledronik asit 0.1 mg/kg s.c olarak verildi. Diğer grup kontrol grubu olarak kabul edildi. 7 gün sonra her iki grupdaki ratlar sakrifiye edildi. Alınan dokulardaki SDF-1 mRNA ekspresyonu kantitatif RT-PCR ile ölçüldü. Kontrol grubu ratlarda akciğerden ölçülen SDF-1 mRNA’ların relatif ekspresyonlarının ortancası 0.80 (0.49-1.00) iken zoledronik asit grubunda 0.90 (0.61-1.42) olarak saptandı (p= 0.53). Kontrol grubu ratlarda karaciğerden ölçülen SDF-1 mRNA’ların relatif ekspresyonlarının ortancası 0.90 (0.39-1.00) iken zoledronik asit grubunda 0.93 (0.77-1.29) olarak saptandı (p= 0.35). Sonuç olarak, bu çalışma ile literatürde ilk kez zoledronik asidin doku SDF-1 m-RNA ekspresyonu üzerindeki etkisini inceledik. Tek doz zoledronik asidin ratlarda akciğer ve karaciğer SDF-1 ekspresyonunu değiştirmediğini saptadık.