International Journal of Hematology and Oncology 2004, Vol 14, Num 2 Page(s): 090-095
KANSERLİ HASTALARDA UZUN SÜRELİ KALICI SANTRAL VENÖZ KATETER KOMPLİKASYONLARI

İLHAN ÖZTOP1, TUĞBA YAVUZŞEN1, UĞUR YILMAZ1, CANER ÇAVDAR1, ARZU YAREN1, OKTAY TARHAN1, NEZİH MEYDAN1, SELMAN SÖKMEN1, TANER ÇAMSARI1, MEHMET ALAKAVUKLAR1

Dokuz Eylül Üniv. Onkoloji Enstitüsü

Keywords: solid tümör, santral venöz kateter, komplikasyon
Kanserli hastalarda kullanım sıklığı giderek artan santral venöz kateterlerin uygulaması ve komplikasyonlarına ilişkin sonuçlarımızı sunmak amaçlanmıştır. Solid tümörleri nedeniyle infüzyonel kemoterapi uygulanan 112 hastaya toplam 114 santral venöz kateter (SVK) (eksternal ve implantabl kateter) takıldı. Hastalar yaş, performans durumu, tümör tipi, evresi, komorbidite, aldıkları tedavi türü, kateter tipi, takılma şekli, süresi ve komplikasyonları (erken ve geç) bakımından değerlendirildi. Çoğunluğunu (82 hasta, %73.2) kolorektal tümörlü hastaların oluşturduğu 112 solid tümörlü hastaya 101 (%88.6) eksternal ve 13 (%11.4) implantabl olmak üzere toplam 114 SVK takıldı. Median kateter taşıma süresi 157.7±64.6 gün, toplam kateter izleme süresi 18342 gün idi. Kateterlerden 15 (%13.1)'inde komplikasyon gelişti. Bunların 13'ü eksternal SVK olup, 6 (%5.2)'sı erken, 9 (%7.9)'u da geç komplikasyon şeklindeydi. Hem erken hem de geç komplikasyonları n içinde en sık izleneni malfonksiyon idi. Total komplikasyon hızı 0.076/100 kateter günü idi. Solid tümörlü hastalarda SVK düşük komplikasyon oranına sahip, tedavi kolaylığı sağlayan venöz giriş sistemleridir.