International Journal of Hematology and Oncology 2021, Vol 31, Num 4
10 record(s) found.
 • İNFÜZYONEL 5-FLUOROURASİL KEMOTERAPİSİ ALAN KOLON KANSERLİ HASTALARDA PLAZMA DOKU FAKTÖRÜ DÜZEYLERİ
       İLHAN ÖZTOP1, HALİL ATEŞ1, AHMET ALACACIOĞLU1, ARZU YAREN1, OKTAY TARHAN1, MEHMET ALAKAVUKLAR1, UĞUR YILMAZ1
 • TİP II DİABETES MELLİTUS'TA ORTALAMA TROMBOSİT HACMİ VE İN-VİTRO TROMBOSİT AGREGASYON TESTLERİNİN MİKROVASKÜLER KOMPLİKASYONLARLA İLİŞKİSİ
       SELAHATTİN AYDINLI1, GÜRAY SAYDAM1, FAHRİ ŞAHİN1, MEHMET TÜZÜN1, FİLİZ BÜYÜKKEÇECİ1
 • KALP PİLİ OLAN HASTALARDA RADYOTERAPİNİN TEHLİKELERİ: OLGU SUNUMU VE LİTERATÜR DERLEMESİ
       MEHMET UFUK ABACIOĞLU1, BAHAR DİRİCAN1, HAKKI CÜNEYT ULUTİN1, YÜCEL PAK1
 • RENAL TRANSPLANT ALİCİLARINDA SEMİNOMA: BİR OLGU SUNUMU
       ALPASLAN ERSOY1, KAMİL DİLEK1, MUSTAFA GÜLLÜLÜ1, MAHMUT YAVUZ1, ALİ TAŞ1, HÜLYA ÖZTÜRK1, BÜLENT OKTAY1, MUSTAFA YURTKURAN1
 • PEDİATRİK ONKOLOJİDE TÜMÜYLE CİLT ALTINA YERLEŞTİRİLEN SANTRAL VENÖZ KATETERLERİN KULLANIMI
       CANAN AKYÜZ1, NİLGÜN YARİŞ1, MEHMET EMİN ŞENOCAK 1, TEZER KUTLUK 1, MÜNEVVER BÜYÜKPAMUKÇU1
 • KANSERLİ ÇOCUKLARDA HÜCRE ADEZYON MOLEKÜLLERİNDEN İCAM-1 VE CD44'ÜN SERUM DÜZEYLERİ
       REJİN KEBUDİ1, İNCİ AYAN1, VİLDAN YASASEVER1, FERHAN AKICI1, ÖMER GÖRGÜN1
 • VASKÜLER PORT UYGULAMALARIMIZIN RETROSPEKTİF DEĞERLENDİRİLMESİ
       Ebru KELSAKA1, Fuat GÜLDOĞUŞ1
 • Radyoterapi ve İnme
       Mert SAYNAK1, Vuslat Y. ÇALOĞLU1, Ruşen C. ALAS1, Murat ÇALOĞLU1, Cem UZAL1
 • Beta Talasemili Hastalarda Sık Görülen Komplikasyonlar
       Ayhan YAMAN1, Pamir ISIK1, Nese YARALI1, Selmin KARADEMIR1, Semra CETINKAYA1, Ali BAY1, Serdar OZKASAP1, Abdurrahman KARA1, Bahattin TUNC1
 • Allojenik Kemik İliği Transplantasyonunun Enfeksiyon Dışı Erken Komplikasyonları
       Pinar A. ATILLA1, Erden ATILLA1, Selami K. TOPRAK1, Taner DEMIRER1
 •