International Journal of Hematology and Oncology 2000, Vol 10, Num 4 Page(s): 222-224
TESTİSTE PRİMER MALİGN LENFOMA: İKİ OLGU NEDENİYLE

ABDİ SAĞCAN1, ULUS ALİ ŞANLİ 1, BANU ÇİÇEK BİLKAY1

Atakalp Kalp Hastanesi

Keywords: testiküler lenfoma
Testisin primer malign lenfoması oldukça nadirdir. Preoperatuvar dönemde diğer tümörlerden ayrımı güçtür. Tanı histopatolojik olarak konulur. En sık görülen şekli diffüz büyük hücreli formudur. Orşiektomi sonrası adjuvant radyoterapi ve/veya kemoterapi uygulanmaktadır. Prognozu diğer testis tümörlerinden kötü olup, ilk 1 yıl içinde yayılım bulgusunun olmaması iyi prognoz işareti olarak kabul edilir. Özellikle bir olgumuzun atipik yayılım göstermesi, son derece nadir görülen tümör grubu olmaları nedeniyle iki olgu sunuldu ve literatür gözden geçirildi.