International Journal of Hematology and Oncology 2013, Vol 23, Num 4 Page(s): 250-253
Radyoterapi Ünitelerinde Bilgisayarlı Tomografi Simülasyonuna Bağlı İkincil Kanser Riski Değerlendirmesi

Fatih BILTEKIN1, Demet YILDIZ1, Gokhan OZYIGIT1

Hacettepe University Faculty of Medicine, Department of Radiation Oncology, Ankara, TURKEY

Keywords: Bilgisayarlı tomografi, Simülasyon, Radyasyon, İkincil kanser riski
Günümüzde radyoterapi uygulamalarında üç boyutlu konformal radyoterapi (3B KRT), yoğunluk ayarlı radyoterapi (YART), adaptif radyoterapi (ART) ve stereotaktik radyocerrahi (SRC) gibi yeni tedavi modaliteleri ile birlikte bilgisayarlı tomografi (BT) simülasyonunun kullanımı da yaygın olarak artmaktadır. Artan sağkalım süresi ile birlikte de radyasyondan kaynaklı ikincil kanser riski önem kazanmaktadır. Özellikle de pediatrik hastalarda BT simülasyonundan kaynaklı dozu minimize etmek amacı ile çeşitli önlemlerin alınması gerekmektedir. Bizim çalışmamızda ise üç boyutlu kraniyospinal radyoterapi uygulanan pediatrik olgularda BT simülasyonundan kaynaklı çevre organların aldığı doz değerleri ve yaşam süresi boyunca düşük doz radyasyondan kaynaklı ikincil kanser riskinin değerlendirilmesi amacı ile Alderson Rando fantomda ölçümler alındı. Ölçümler sonucunda farklı ölçüm koşullarında (tüp voltajı, kesit kalınlığı gibi) kraniospinal radyoterapi uygulamaları için gerçekleştirilen BT simülasyonundan kaynaklı ikincil kanser riski 0.10% - 0.22% değerleri arasında bulundu.