International Journal of Hematology and Oncology 2001, Vol 11, Num 2 Page(s): 088-090
YÜKSEK DOZ METİLPREDNİZOLON İLE TEDAVİ EDİLEN ONYALAİ OLGUSU

AHMET SOYSAL1, FATMA GÜMRÜK1

Hacettepe University Faculty of Medicine, Department of Pediatric Hematology, ANKARA

Keywords: onyalai, metilprednizolon
Onyalai, baslıca Afrikalı zenci popülasyonunda görülen kazanılmış kanama hastalığıdır. Bu sunumda 3 yaşında beyaz Türk kız çocuğuna Onyalai tanısı koyularak yüksek doz metilprednizolon ile tedavi edilmiştir.