International Journal of Hematology and Oncology 2021, Vol 31, Num 1
1 record(s) found.
  • Cisplatin Ototoksisitesinde İntratimpanik Steroid Etkinliği: Elektrofizyolojik ve Ultrastruktürel bir Çalışma
         Abdullah TAS1, Erdogan BULUT2, Memduha TAS2, Recep YAGIZ1, Pınar TURAN4, Aydın HUSEYINOGLU5, Ahmet R. KARASALIHOGLU1
  •