International Journal of Hematology and Oncology 2011, Vol 21, Num 2 Page(s): 124-128
Lenfopenisi olan 10 aylık bir infantta Lenfomatoid Granülomatozis

Mehmet Akif OZDEMIR1, Yasemin A. TORUN1, Musa KARAKUKCU1, Olgun KONTAS2, Turkan PATIROGLU1, Ali YIKILMAZ3

1Erciyes University, Faculty of Medicine, Department of Pediatric Hematology, Kayseri, TURKEY
2Erciyes University, Faculty of Medicine, Department of Pathology, Kayseri, TURKEY
3Erciyes University, Faculty of Medicine, Department of Radiology, Kayseri, TURKEY

Keywords: İnfant, Lenfomatiod granülomatozis, Lenfopeni
Lenfomatoid Granülomatozis (LYG) öncelikle akciğer olmak üzere santral sinir sistemi, deri ve böbreği içine alan extrapulmoner bölgelerde de görülebilen agresiv, bir çok organı tutan bir hastalıktır. Orta yaş erkeklerde sıklıkla görülürken çocuklarda nadirdir. Bu yazıda akciğer, karaciğer ve deri tutulumu olan literatürdeki en küçük yaşta hasta olarak 10 aylık bir infant rapor edilmiştir.