International Journal of Hematology and Oncology 2012, Vol 22, Num 4 Page(s): 275-281
Bir Rat renal hasar Modelinde Topikal Ankaferd Hemostat Uygulamasını Takiben Böbrek Dokusunda Gelişen Histopatolojik Değişkenlikler

Derya KARAKOC1, Eylem AKAR2, Salih AKSU3, Aysegul UNER4, Arif OZDEMIR1, Erhan HAMALOGLU1, Ahmet OZENC1, Ahmet DOGRUL1, Bibihanim MEMEDOVA1, Ibrahim C. HAZNEDAROGLU3

1Hacettepe University Faculty of Medicine, Department of General Surgery, Ankara, TURKEY
2Hacettepe University Faculty of Medicine, Department of Pathology, Ankara, TURKEY
3Hacettepe University Faculty of Medicine, Department of Hematology, Ankara, TURKEY
4Hacettepe University Faculty of Medicine, Department of Pathology, Ankara, TURKEY

Keywords: Ankaferd Blood Stopper, Renal hasar, Eritrosit Aggregasyonu, Siderofaj birikimi
Ankaferd Blood Stopper (ABS) yeni geliştirilmiş bir topikal hemostatik ajandir. ABS, ülkemizde klasik yöntemlerle durdurulamayan veya bu uygulamaların yetersiz kaldığı klinik kanamaların topikal kontrolünde kullanılmaktadır. ABS çok değişken hücresel etkilere sahip olup dokular ve kandaki pek çok hemostatik molekülü etkilemektedir. ABS tarafından geliştirilen özgül protein ağı, vital eritroid aggregasyona yol açarak tüm fizyolojik hemostatik süreci yönlendirmektedir.


Bu çalışmanın amacı, böbrek dokusu düzeyinde topikal ABS uygulamasının doğurduğu histopatolojik değişimleri ortaya koymaktır. Otuzaltı Wistar rat (70-80 gram) çalışmaya dahil edilmiştir. Hayvanlar, iki gruba ayrılarak değerlendirilmiştir “ABS-uygulanan grup” (ABS−G) ve “kontrol grubu” (C−G). Sonrasında da deney hayvanları üç alt gruba ayrılarak karşılaştırılmışlardır; “postoperatif (Postop.) 60. dakika”, “Postop. 48. saat”, ve “Postop. 15. gün”. Sonuçta her alt grupta analiz için altı rat olacak şekilde araştırma kurulmuş oldu. ABS−G grubu ratlarda standart renal hasar bölgelerine 2 ml. topikal ABS uygulandı. Kontrol grubundaki hayvanlarda da aynı renal lezyonun oluşturulmasını takiben 2 ml. salin topikal uygulandı. ABS uygulanan grupta histopatolojik incelemelerde 60 dakika sonrasında ortaya çıkan ve 15 gün boyunca devam eden renal lezyon bölgesinde belirgin eritrosit aggregasyonu ve siderofaj akümülasyonu tespit edildi. Bu bulgular renal doku düzeyinde daha önce kanda tanımlanmış ABS hemostatik mekanizmasının geçerliliğini göstermektedir. ABS, proteomik içeriğiyle dokuda da eritrosit aggregasyonuna ve siderofaj birikimine yol açarak fizyolojik hemostaza hizmet etmektedir. Sonraki deneysel çalışmalar ABS protein kütüphanesi içerisinde bulunan moleküllerin renal doku düzeyindeki etkilerinin araştırılması üzerine düzenlenmelidir.