International Journal of Hematology and Oncology 2009, Vol 19, Num 4 Page(s): 237-241
Spinal Anestezinin Eritrosit Sedimentasyon Hızına Etkisi

Eyüp HORASANLI1, Fatih BAKIR2, Oya KILCI1, Murat CIMENCAN1, Serhat OZCIFTCI1, Nermin GOGUS1

1Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, Ankara, TURKEY
2Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, III. Biokimya Kliniği, Ankara, TURKEY

Keywords: Eritrosit sedimentasyon hızı, Spinal anestezi
Bu çalışmanın amacı spinal anestezinin eritrosit sedimentasyon hızı üzerine etkisini araştırmaktır. Etik kurul izni ve bilgilendirilmiş hasta oluru alındıktan sonra, spinal anestezi ile ilioinguinal ve anorektal cerrahi planlanan 18–65 yaş arası, Amerikan Anestezistler Derneği (ASA) fiziksel durum sınıflaması, Klas I-II hastalar çalışmaya alındı. Cerrahi için yeterli anestezi düzeyi elde edilemeyen 6 hasta çalışma dışı bırakıldı. Geriye kalan 12 kadın, 42 erkek toplam 54 hasta ile araştırma tamamlandı.

Hastalardan spinal anestezi için girişim yapılmadan ve cerrahi için duyusal blok başlama zamanından sonra kan örneği alınıp en geç 2 saat içinde eritrosit sedimentasyon hızı, Westergren metoduna paralel otomatize Sed Rate Screener cihazı ile ölçüldü. Ortalama ESR değerleri; 1. kan örnekleri için 7.54 ± 6.35, 2. kan örnekleri için ise 7.37 ± 6.25 mm/saat bulundu. Ancak bu iki değer arasında anlamlı bir fark tespit edilemedi.

Sonuç olarak, bu anestezi tekniğinde kullanılan düşük miktardaki ilaç ve bunun kanda ulaşabildiği düşük konsantrasyon nedeniyle spinal anestezinin ESR de önemli bir değişikliğe yol açmadığını düşünüyoruz.