International Journal of Hematology and Oncology 2005, Vol 15, Num 2 Page(s): 094-099
KOLEDOK RABDOMYOSARKOMLU OLGU SUNUMU

Deniz TUĞCU1, Ferhan AKICI1, Arzu AKÇAY1, Zafer ŞALCIOĞLU1, Gönül AYDOĞAN1, Hülya ŞEN1, Serdar YEŞİNEL1, Zerrin ÖNAL2, Mahir GÜLCAN2, Gülay TİRELİ3, Murat ÖNAL3, Güngör TEKOĞUL4, Rana RAMAZANOĞLU5, Sergülen DERVİŞOĞLU5

1Bakırköy Doğumevi, Kadın-Doğum ve Çocuk Hastalıkları Eğitim Hastanesi Hematoloji-Onkoloji Servisi
2Bakırköy Doğumevi, Kadın-Doğum ve Çocuk Hastalıkları Eğitim Hastanesi Gastroenteroloji Servisi
3Bakırköy Doğumevi, Kadın-Doğum ve Çocuk Hastalıkları Eğitim Hastanesi Çocuk Cerrahi Servisi
4Bakırköy Doğumevi, Kadın-Doğum ve Çocuk Hastalıkları Eğitim Hastanesi Radyoloji Birimi
5İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Patoloji Ana Bilim Dalı, İSTANBUL

Keywords: Rabdomyosarkom, Bilier sistem, Çocukluk çağı
Koledok rabdomyosarkomu, çocukluk çağı safra yolu obstruksiyonlarının nadir nedenlerindendir. Yine de neoplastik bilyer obstruksiyon nedeniyle oluşan obstruktif sarılıkların en yaygın nedenidir. İki yıl 9 ay yaşında, kolestatik sarılık tablosuyla başvuran hastamızın yapılan incelemelerinde koledok kaynaklı kitle ve bu kitlenin histopatolojik incelemesi sonucunda da rabdomyosarkom tanısı kondu. Cerrahi olarak kitleye subtotal eksizyon, hepatikojejunostomi, Roux- Y anastamoz yapıldı. Vinkristin, aktinomisin D, kozmojenden oluşan kemoterapi ve lokal tedavi döneminde de radyoterapi uygulandı. Tedaviden sonraki izleminde 9. ayında gastrointestinal sistem kanaması ve peritonitis karsinomatosa tablosu saptanan hastada kemoterapi değiştirilerek, Ifosfamid ve Etoposidden oluşan 2. seçenek kemoterapi protokolüne devam edildi. Nadir olmakla birlikte, çocukluk çağı kolestatik sarılık etyolojisinde, safra yolları rabdomyosarkomu akla gelmelidir, multidisipliner tedavi yaklaşımı sonucunda da uzun süreli sağkalım amaçlanmıştır.