International Journal of Hematology and Oncology 2004, Vol 14, Num 3 Page(s): 168-171
ÇOCUKLUK ÇAĞI KANSERLERİNİN KARDEŞLER ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ: GENEL BİR BAKIŞ

LALE ALGIER1, ŞEYDA ÖKDEM1

Başkent Üniv. Sağlık Bilimleri Fak. Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri Bl, ANKARA

Keywords: çocukluk çağı kanserleri, kardeşler, uyum güçlükleri, hemşire
Çocukluk çağı kanseri tanısı ve tedavisi aileleri önemli derecede etkilemekle birlikte, literatür bu hastalık deneyiminin kanserli çocukların sağlıklı kardeşlerini daha çok etkilediğini göstermektedir. Kardeşler depresyon, öfke, anksiyete, suçluluk ve sosyal izolasyon duyguları gibi uyum güçlüklerine oldukça duyarlıdırlar. Bu makalede çocukluk çağı kanserlerinin sağlıklı çocuklara yönelik etkileri tartışılmıştır ve hastalık süreci boyunca kardeşlerin desteklenmesinde etkili olan hemşirelik girişimlerine dikkat çekilmiştir.