International Journal of Hematology and Oncology 2008, Vol 18, Num 2 Page(s): 107-111
Alışılmadık Sebebi Bilinmeyen Ateş Olgusu: Kikuchi-Fujimoto Hastalığı

Yekta TÜZÜN1, Kadim BAYAN1, Abdullah ALTINTAŞ2, Timuçin ÇİL3, Şerif YILMAZ1, Mehmet DURSUN1

1Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji Bilim Dalı, DİYARBAKIR
2Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Hematoloji Bilim Dalı, DİYARBAKIR
3Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Medikal Onkoloji Bilim Dalı, DİYARBAKIR

Keywords: Kikuchi hastalığı, Histiositik nekrotizan lenfadenit, Sebebi bilinmeyen ateş
Histiyositik nekrotizan lenfadenit olarak da isimlendirilen ve kendini sınırlayıcı özelliğe sahip Kikuchi-Fujimoto hastalığı (KFH) çoğunlukla Asyalı genç kadınlarda görülür. KFH’nın etyolojisi bilinmemektedir. Hastalar özellikle servikal bölgede lenfadenopati, ateş, lökopeni ve yüksek eritrosit sedimantasyon hızı ile başvururlar. Hastalık bazen malign lenfoma olarak yanlış tanı alır. Hastalığın tanısı tutulan lenf nodunun histopatolojik incelemesi ile doğrulanır. Burada sebebi bilinmeyen ateş ile gelen ve Kikuchi hastalığı tanısı konan genç bayan hasta sunulmuştur. Sebebi bilinmeyen ateş ve lenfadenopati ile gelen hastaların ayırıcı tanısında KFH’nın da düşünülmesi gerektiğini öneriyoruz.