International Journal of Hematology and Oncology 2011, Vol 21, Num 2 Page(s): 092-100
Kronik Lenfositik Lösemi ve Kronik Myelositer Lösemi Vakalarında Çoklu İlaç Direnç 1, Akciğer Direnç Protein ve Meme Kanseri Direnç Protein Genlerinin Tanımlanması

Ozlem D. ISERI1*, Meltem D. KARS1, Pelin MUTLU1, Ferit AVCU2,3, Ali U. URAL2,3, Ufuk GUNDUZ1

1Middle East Technical University, Department of Biological Sciences, Ankara, TURKEY
2Institute of Transplantation and Gene Sciences, Baskent University, Ankara, TURKEY
3Gulhane Military Medical Academy, Department of Hematology, Ankara, TURKEY
4Gulhane Military Medical Academy, Research Center, Ankara, TURKEY

Keywords: KLL, KML, Çoklu ilaç dirençliliği, MDR, LRP, BCRP
Lösemi tedavisinde en önemli problemlerden birisi hastada zaten var olan veya kemoterapi sırasında gelişen, kemoterapötik ilaçlara karşı ilaç direncinin gelişmesidir. Çoklu ilaç dirençliliği genleri olan MDR1, BCRP, LRP gen ifadeleri 20 KLL ve 24 KML hastasında GT-PZR metoduyla belirlenmiştir. Çoklu ilaç dirençliliği genleri olan MDR1, BCRP, LRP gen ifadeleri 20 KLL ve 24 KML hastasında GT-PZR metoduyla belirlenmiştir. MDR1, BCRP ve LRP gen ifade düzeyleri KLL vakalarının sırasıyla %65, %20 ve %45’inde; KML vakalarının ise %54, %37 ve %25’inde bulunmuştur. KLL vakalarının %20’sinde ve KML vakalarının %33’ünde ise genlerin ifadeleri gözlenmemiştir. KLL hastalarının diğer %20’si ise incelenen genleri ifade etmişlerdir. KML hastalarının %17’si her üç geni ifade etmişler ve hastalardan ikisi akut lösemiye hızlı bir şekilde geçiş göstermişlerdir. MDR1 ve LRP gen ifadelerinin KLL ve KML için anlamlı olduğu anlaşılmaktadır. Ancak, gen ifadelerinin prognostik önemlerinin belirlenebilmesi açısından anlamlı bir sonuç çıkarılamamıştır.