International Journal of Hematology and Oncology 2012, Vol 22, Num 4 Page(s): 239-244
Lenfoma ve Baş-boyun Kanserli Hastalarda HTLV I-II, HIV ve Anti-HCV Seropozitifliğinin Değerlendirilmesi

Nuray BUYUKBERBER1, Tulay YALCINKAYA2, Ramazan YILDIZ3, Ugur COSKUN3, Mustafa BENEKLI3

1Gazi University Faculty of Medicine, Department of Medical Microbiology, Ankara, TURKEY
2Turkish National Institute of Health, Microbiology Reference Laboratory, Ankara, TURKEY
3Gazi University Faculty of Medicine, Department of Medical Oncology, Ankara, TURKEY

Keywords: HTLV, HIV, HCV, Lenfoma, Baş-boyun karsinomu
İnsan T-hücre lenfotropik virüs Tip I (HTLV-I), çoğunlukla adult T hücreli lösemi-lenfoma olmak üzere bronşioalveolar karsinoma gibi malign hastalıklarla ilişkisi ispatlanmış, dünyada yaygın, ilk insan retrovirüsüdür. Tip II (HTLV-II) patojen olduğu tam olarak kanıtlanmamakla birlikte HTLV-I ile genomik olarak homolojisi olan bir retrovirüstür. Hepatit C virüsü (HCV) akut-kronik hepatit, siroz ve karaciğer kanserinin majör sebebi olan RNA virüsüdür. İnsan immün yetmezlik virüsü (HIV syn. HTLV-III), AIDS hastalığının etken virüsüdür. Bu virüslerin malign hastalıkların oluşumu ve gelişimi ile ilgili çalışmalar tüm dünyada kısıtlı olup ülkemizde ise ayrıntılı bir çalışmaya rastlanmamıştır. Bu çalışmada lenfoma ve baş-boyun karsinomu tanısı almış hastalarda HTLV I-II, HIV ve HCV virüslerinin varlığını ve bu virüslerin bu kanserlerle ilişkisi değerlendirildi. Sonuç olarak 86 lenfoma hastasının ikisinde ve 80 baş-boyun kanserli hastanın da ikisinde HTLV I-II seropozitifliği tespit edildi. Bu ve diğer viral etkenlerin sebep olduğu malignitelerde yapılacak daha büyük çalışmalara ihtiyaç vardır.