International Journal of Hematology and Oncology 2001, Vol 11, Num 1 Page(s): 046-053
KANSER VE BAŞETME

PERİHAN GÜNER

Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dabi, ANKARA

Keywords: kanser, baş etme, hastalık sonucu, sağ kalım
Kanser tedavisi ile ilgili son yıllardaki gelişmelere rağmen, kanser, hala hasta ve aileler için en fazla korkulan hastalıklardan biridir. Çünkü hastalığın kendisine yüklenen olumsuz anlamlar ve uygulanan yoğun tedaviler sonucu hastalarda bir çok psikososyal sorunlar ortaya çıkmaktadır. Bu sorunlarla bas edebilmek için hastalar savaşma ruhu, çaresizlik/ umutsuzluk, anksiyeteli zihin meşguliyeti, inkar/kaçınma ve fatalizm gibi bazı baş etme biçimlerini kullanmaktadırlar. Yapılan araştırmalar sonucunda, bas etme biçimi ile hastalık sonucu arasında (daha uzun yasama) ilişki olduğu belirtilmektedir. Bu makalede kanser hastalarının kullandıkları baş etme biçimleri ile hastalığın sonucu arasındaki ilişki tartışılmıştır.