International Journal of Hematology and Oncology 2007, Vol 17, Num 3 Page(s): 167-172
Renal Hücreli Karsinom, Tiroid ve Parotis Bezi Metastazı: Bir Olgu Sunumu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi

Yüksel KÜÇÜKZEYBEK1, Gürbüz GÖRÜMLÜ1, Ercüment CENGİZ1, Burçak KARACA1, Çiğdem ERTEN1, M. Kemal GÜL1, Yeşim ERTAN2, Bülent KARABULUT1

1Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Medikal Onkoloji Bilim Dalı, İZMİR
2Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı, İZMİR

Keywords: Renal hücreli karsinom, Tiroid bezi metastazı, Parotis bezi metastazı, Von hippel Lindau hastalığı
Renal hücreli karsinom bütün kanserlerin % 2 sini oluşturur. Renal hücreli karsinom tanılı olgularda beklenmedik organ ve doku metastazları saptanabilmektedir. Von Hippel Lindau hastalığı tanısı olanlarda renal hücreli karsinom tanısı konulabilmektedir. Literaütür değerlendirildiğinde, tiroid ve parotis metastazı birlikteliği saptanmamıştır. Bu olgu sunumunda, klinik olarak Von Hippel Lindau hastalığı tanısı düşünülen bilateral renal hücreli karsinom tanısı alan ve tiroid ve parotis bezi metastazı birlikteliği olan olgu sunulmuştur.