International Journal of Hematology and Oncology 2010, Vol 20, Num 3 Page(s): 190-200
İkincil Kanserler

Emre CECEN1, Zahit BOLAMAN2

1Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatrik Onkoloji Bilim Dalı, Aydin, TURKEY
2Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Hematoloji Bilim Dalı, Aydin, TURKEY

Keywords: İkincil kanser, İkinci primer kanser, Multipl birincil kanser, Geç etkiler
Kanser tedavisi almış veya kanser öyküsü olan bir hastada, histopatolojik olarak birincil tümörden farklı, yeni bir malign hastalık ortaya çıkmasına ikincil kanser denir. Son yıllarda erişkin ve çocukluk çağı kanserlerinin tanı ve tedavisindeki iyileşmeler nedeniyle toplumda kanserden sağ kalanların sıklığı artmaktadır. Yaşam süresi uzayan hasta sayısının artması ile, kanser tedavisine bağlı geç etkilerin belirlenmesi ve bunların tedavileri oldukça önemli hale gelmiştir. Sağ kalan hastalarda görülen en ciddi yan etkilerden birisi yeni-ikincil kanser gelişimidir. Hastanın genetik, immunolojik, hormonal özellikleri, birincil kanser nedeniyle uygulanan tedaviler, çevresel faktörler ve hastanın yaşam biçimi, ikincil kanser gelişme riskini etkileyen faktörlerdir. Tedavi ile ilişkili ikincil kanser gelişiminin daha iyi anlaşılabilmesi tedavi rejimlerinde sitotoksik ilaçların kullanımına rehberlik edebilir. İkincil primer kanser riskleri için etkin tarama yöntemleri ve koruyucu önlemler geliştirilmelidir.