International Journal of Hematology and Oncology 2020, Vol 30, Num 2 Page(s): 081-086
Rh Kan Grubu ve COVID-19 Duyarlılığı Arasındaki İlişki

Esref ARAC1, Ihsan SOLMAZ1, Hasan AKKOC2, Suleyman DONMEZDIL3, Zulkuf KARAHAN4, Safak KAYA5, Yılmaz MERTSOY6, Mehmet Serdar YILDIRIM1, Nazim EKIN1, Songul ARAC1, Cengiz DEMIR1

1University of Health Sciences, Diyarbakır Gazi Yasargil Training and Research Hospital, Department of Internal Medicine, Diyarbakır, TURKEY
2Dicle University, Faculty of Medicine, Department of Pharmacology, Diyarbakır, TURKEY
3University of Health Sciences, Diyarbakır Gazi Yasargil Training and Research Hospital, Department of PsychiatryDiyarbakır, TURKEY
4University of Health Sciences, Diyarbakır Gazi Yasargil Training and Research Hospital, Department of CardiologyDiyarbakır, TURKEY
5University of Health Sciences, Diyarbakır Gazi Yasargil Training and Research Hospital, Department of Infectious Diseases and Clinical MicrobiologyDiyarbakır, TURKEY
6University of Health Sciences, Diyarbakır Gazi Yasargil Training and Research Hospital, Department of Orthopedics and Traumatology, Diyarbakır, TURKEY

Keywords: Covid-19, ABO, Rh, Kan grubu
Çalışmamızda ABO ve Rh kan grubu sistemleri ile COVİD-19’a yatkınlık olup olmadığı araştırılması hedeflenmiştir. Bu çalışma 16 Mart- 20 Mayıs arasında hastanemize Covid-19 pandemisi nedeni ile başvuran hastaların Hastane Bilgi Yönetim Sisteminden elde edilen verileriyle yapılmış retrospektif bir araştırmadır. Çalışmamıza PCR testi pozitif 227 hasta ile BT bulguları Covid-19 lehine olan 165 olası hasta olmak üzere toplam 392 hasta dâhil edilmiştir. Kontrol grubu olarak ilimizde 2019 yılında 127091 kişi ile yapılan kan grubu çalışmasındaki veriler kullanılmıştır. Çalışmamızda Covid-19 tanılı hastalarda A kan grubunda artış görülmüş, O başta olmak üzere B ve AB kan gruplarında azalma tespit edilmiştir. Ancak yapılan istatistiksel analizde Covid-19 hastalar ile sağlıklı bireyler arasında ABO kan grubu sistemi açısından anlamlı fark görülmemiştir. Rh kan grubu sistemi açısından incelendiğinde Covid-19 tanılı hastalarda Rh pozitifliğinin istatistiksel olarak anlamlı düzeyde çok daha yüksek olduğu tespit edilmiştir (p= 0.000). Çalışmamız Rh(–) kan grubunun koruyucu, Rh(+) kan grubunun yatkınlık oluşturduğunu belirgin olarak ortaya koyduğunu düşünmekteyiz. Ülkemizdeki Covid-19 ile kan grubu arasındaki ilişkiyi ortaya koyan ilk ve dünya literatüründe Covid-19 ile Rh(+)’liği arasında ilişkiyi ortaya koyan tek çalışma olduğundan değerli olduğunu düşünmekteyiz.