International Journal of Hematology and Oncology 2022, Vol 32, Num 3
9 record(s) found.
 • SİSTEMİK TUTULUM İLE GİDEN LANGERHANS HÜCRELİ HİSTİOSİTOZİSLİ VAKA SUNUMU
       YAVUZ KÖKSAL1, ABDÜLGANİ GÜLYÜZ1, ÜMRAN ÇALIŞKAN1, İSMAİL REİSLİ1, CANAN UÇAR1
 • TÜRKİYENİN DOĞUSUNDA YAŞAYAN KADIN VE ERKEKLERDE ABO VE RH KAN GRUPLARININ SIKLIĞI
       İmdat DİLEK1, Cengiz DEMİR1, Ali BAY2, Hayrettin AKDENİZ3, Ahmet F. ÖNER2
 • Diyarbakır İlinde Saptanan ABO ve Rh Kan Grupları Dağılımı
       Hakan TEMİZ1, Abdullah ALTINTAŞ2, Kadri GÜL3
 • Denizli İlinde ABO ve Rh Kan Gruplarının Sıklığı
       Yasemin I. BALCI1, Gultekin OVET2, Ibrahim E. COVUT2, Ferzan GONCU2, Meziyet YILMAZ2
 • HL-60 Akut Promyelositik Lösemi Hücre Kültürlerinde Thalidomide ve rhGM-CSF Kullanılmasının Karbonhidrat Metabolizmasına Etkileri
       Hakan BOYUNAGA1, Günnur DIKMEN1, A. Ugur URAL1, Abdullah MELEKOGLU1
 • Çocuklarda Langerhans Hücreli Histiyositoz: Türkiye’den Tek Merkez Deneyimi
       Huseyin TOKGOZ1, Umran CALISKAN1
 • Langerhan Hücreli Histiositozis: Düşük Doz Radyoterapi ile Mükemmel Lokal Kontrol
       Serra Arun KAMER1, Esra Korkmaz KIRAKLI2, Nazan CETINGUL3, Mehmet KANTAR3, Guray SAYDAM4, Yavuz ANACAK1
 • Endometrial Adenokarsinoma Hücre Proliferasyonunda Rho/Rho-Kinaz Yolağının Rolü
       Rukiye Nalan TIFTIK1, Ismail UN1, Derya YETKIN1, Kansu BUYUKAFSAR2
 • Opere Evre I-Iii Meme Kanseri Hastalarında Metabolik Sendrom Sıklığı ve Belirleyicileri
       Furkan SARICI1, Veli SUNAR2, Sercan AKSOY2
 •