International Journal of Hematology and Oncology 2007, Vol 17, Num 4 Page(s): 241-246
Mukozit Yönetiminde Kanıta Dayalı Uygulamalar

Medine Ç. YILMAZ

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tülay Aktaş Onkoloji ve Kemik İliği Transplantasyon Merkezi Kök Hücre Nakil Ünitesi, İZMİR

Keywords: Mukozit, Kanıta dayalı rehberler, Kanser, Ağız bakımı, Hemşirelik
Mukozit, kemoterapi ve radyoterapinin toksik bir etkisidir. Total parenteral beslenme ve opioid analjezik kullanım gereksinimini, hastanede yatış süresini, infeksiyon riskini artırır ve hastanın yaşam kalitesini olumsuz etkiler. Uluslar arası birçok disiplinden oluşan Kanserde Destek Bakım Çok Uluslu Birliği (Multinational Association of Supportive Cancer Care in Cancer) ve Uluslararası Oral Onkoloji Birliği (International Society of Oral Oncology) uzmanları mukozitin önlenmesi, değerlendirilmesi ve tedavisinde klinik uygulama rehberleri geliştirmişlerdir. Bu derlemenin amacı mukozit yönetiminde kanıta dayalı klinik uygulama rehberlerini incelemektir. Hemşireler mukozit yönetiminde kanıta dayalı klinik uygulama rehberlerini uygulama ve değerlendirmede önemli bir role sahiptirler.