International Journal of Hematology and Oncology 2011, Vol 21, Num 1 Page(s): 048-051
Kardiyak MRI ile Uterin Leiomyosarkomunun Intrakardiyak Metastazının Daha İyi Görüntülenmesi ve Tedavi Stratejisinin Belirlenmesine Etkisi

Achim BARMEYER1, Nerbil KILIC2, Oliver ZANTIS1, Cagri DEMIR1, Kai MUELLERLEILE1, Gunnar LUND3, Bjoern NASHAN4, Volker DOERING5, Ralf KOESTER1, Ergin KILIC6, Thomas MEINERTZ1

1University Hospital Hamburg-Eppendorf, Department of Cardiology/Angiology, GERMANY
2University Hospital Hamburg-Eppendorf, II. Department of Internal Medicine, GERMANY
3University Hospital Hamburg-Eppendorf, Diagnostic and Interventional Radiology Department and Clinic, GERMANY
4University Hospital Hamburg-Eppendorf, Department of Hepatobiliary and Transplant Surgery, GERMANY
5University Hospital Hamburg-Eppendorf, Department of Cardiovascular Surgery, GERMANY
6University Hospital Hamburg-Eppendorf, Department of Pathology, Hamburg, GERMANY

Keywords: Kalpte uterin leiomyosarkom metastazı, kardiyak MRI, Kalp cerrahisi, Tümör tedavisi
Uterin leiomyosarkomu olan 41 yaşında bayanda CT analizinde kalbi dolduran büyük bir tümör saptanmıştır. Hasta ekokardiyografi ve kadiyak MRI ile yeniden değerlendirilmiştir. Elde edilen görüntüler yardımıyla tümör çıkarılmıştır.