International Journal of Hematology and Oncology 2002, Vol 12, Num 2 Page(s): 057-060
RETİKÜLOSİT SAYIMINDA MİKROSKOPİK, FLOW SİTOMETRİK VE COULTER STKS ANALİZÖR METODLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

A. VAHAP ASLAN1, GÜLCİHAN DEMİREL1, ZAFER GÜLBAŞ1

Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıklan Anabilim dalı, Hematoloji Bilim Dalı, ESKİŞEHİR

Keywords: retikülosit, mikroskopik, flow sitometri, coulter stks analizör
Mikroskopik (parlak krezil mavisi boyaması), flow sitometrik (thiazole orange tekniği) ve coulter STKS (VCS teknolojisi) retikülosit sayım metodlarını karşılaştırdık. Mikroskopik ve flow sitometrik (r=0.94), mikroskopik ve coulter STKS analizör (r=0.84). flow sitometrik ve coulter STKS analizör (r=0.83) retikülosit sayımları arasında iyi korelasyon mevcuttu. Varyasyon katsayısı; mikroskopik yöntem için %14.6,flow sitometrik yöntem için %9.7, coulter STKS metodu için %11.8 idi. Bulgularımız; flow sitometrik ve coulter STKS analizör retikülosit sayını metodlarının rutin retikülosit sayımında güvenli olarak kullanılabileceğini göstermiştir.