International Journal of Hematology and Oncology 2012, Vol 22, Num 1 Page(s): 036-041
Düşük Doz α-Galaktozilseramid'in İntrevenöz Tekrarlanan Uygulaması BALB/c Farelerinde IFN-γ Üretimini Artırır

Savaş KAYA

Dicle University Faculty of medicine, Department of Immunolgy, Diyarbakır, TURKEY

Keywords: NKT hücreleri, Galaktozilseramit, anerji, Th1
Bu çalışmanın amacı, α-Galaktozilseramid (α-GalCer) dozu ile α-GalCer tarafından uyarılan immün sistem anerjisi arasındaki ilişkiyi resmetmektir. α-GalCer (bir glikolipid ve bir deniz süngerinden elde edilmiş genişçe çalışılmış bir immün modülatör) etkisini CD1d molekülü (MHC I'e benzeyen glikolipid antijenlere ba¤lanan molekül) üzerinde NKT hücrelerine (T hücre belirteci olan TCR ve NK hücre belirteci olan NK1.1'in her ikisine birden sahip olan bir lenfosit) sunulmasıyla gösterir. α-GalCer hakındaki birbiriyle çelişkili raporlar immun sistemin iki karşıt ekseni üzerine odaklanmıştır: kanser ve otoimmünite ( sırasıyla, Th1 tip immün cevabın işası ve aşırılığı). Bu çalışmada, bu ikilemi aydınlığa kavuşturmak için, α-GalCer dozu ve anerji arasınaki ilişki göz önüne alındı. BALB/c fare gruplarına tekrarla _-GalCer 'in birçok titresi intravenöz yolla enjekte edildi ve serum IFN-γ seviyesi fare IFN-γ ELISA ile ölçüldü. İkinci uygulamadan sonra gruplar arasında dramatik fark bulundu: Düşük doz α-GalCer IFN-γ'ı arttırdı; oysa, yüksek doz (literatürde belirtilen herzamanki doz) üretimini uyarmayı başaramdı. Bununla beraber, ilk uygulamadan sonra α-GalCer'in düşük konsantrasyonları serumda dikkate değer miktarda IFN-γ'ı başardı. Bu sonuçlar göteriyor ki; α-GalCer'in önemsiz miktarları NKT hücreleri tarafından tanınabiliyor ve düşük doz α-GalCer'in tekrar edilen in vivo uygulamaları immün sistemin Th1 yeteneklerini iyileştiriyor.