International Journal of Hematology and Oncology 2004, Vol 14, Num 1 Page(s): 033-040
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ONKOLOJİ HASTANESİ RUH SAĞLIĞI BİRİMİNE BAŞVURAN KANSER HASTALARININ ÖZELLİKLERİ VE SORUN ALANLARI

FATMA ÖZ1, SATI D ÜNAL1, ELÇİN B. AKDENİZ1, SATI C. DİL1

Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Psikiyatri Hemşireliği AD

Keywords: kanser, sorun alanları, sosyo-demografik özellikler
Bu çalışma, Hacettepe Üniversitesi Onkoloji Hastanesi Ruh Sağlığı Birimine 1998-2002 yılları arasında başvuran 102 kanser hastasının sosyodemografik özellikleri ile fiziksel, duygusal ve sosyal sorunlarını belirlemek amacıyla retrospektif tanımlayıcı olarak yapılmıştır. Veriler, hastalara ait özellikleri ve NANDA (North American Nursing Diagnosis Association) tanı listesinden yararlanılarak belirlenen sorun alanlarını içeren görüşme seans raporları incelenerek toplanmıştır. Araştırmada en sık rastlanan sorun anksiyete (%64.7) olup, bunu ikinci sırada etkisiz bireysel baş etme (%57.8) ve umutsuzluk (%57.8) takip etmektedir. Birime duygusal sorunlar nedeniyle başvurmuş ve tanısı meme kanseri olan hastalar, rol performanslarında değişimi diğer gruplara göre daha fazla yaşamaktadırlar. Sosyal etkileşimde bozulma ise sosyal desteği yetersiz algılayan hastalarda daha fazla ortaya çıkmaktadır (X2=9.17, p<0.01).