International Journal of Hematology and Oncology 2001, Vol 11, Num 4 Page(s): 223-226
TÜBERKÜLOZ VE HİPOPLASTİK PANSİTOPENİ

NESLİHAN BASÇİL1, SERDAR TUNCER1, TANJU TÜTÜNCÜ1, İBRAHİM C. HAZNEDAROĞLU1

Hacettepe University, Faculty of Medicine, Department of Internal Medicine, ANKARA

Keywords: tüberküloz, hipoplastik pansitopeni
Tüberküloz değişik bulgularla karşımıza çıkabilse de, hipoplastik kemik iliği ve pansitopeni nadirdir. Bu gibi nadir rastlanan olgularda tüberküloz şüphesi varsa Polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) yöntemi ile basil DNA varlığı gösterilebilmektedir. Bu vakada 30 yaşında erkek hasta hafif ateş, halsizlik, artralji, kilo kaybı ve balgamlı öksürük şikayetleri ile hastanemize başvurdu. Yapılan tetkiklerinde anemi (Hb seviyesi 6.9 g/dl), lökopeni (beyaz küre sayısı 0.7 x109/It) ve trombositopeni (platelet sayısı 50x109/lt) tesbit edildi. Ateş, öksürük ve akciğer grafilerindeki kronik fibrotik görüntülerin varlığı ayırıcı tanıda miliyer tüberkülozu akla getirdi. Kemik iliğinde PCR yöntemi ile tüberküloz basili DNA'si tesbit edildi. Antitüberküloz tedavi başlandı fakat hasta hematolojik parametrelerde düzelme olmadan, Xanthomonas maltophilia sepsisi ile kaybedildi.