International Journal of Hematology and Oncology 2010, Vol 20, Num 2 (Special Issue) Page(s): 013-016
KML-Fibrotik Blastik Krizde Dasatinib’e Bağlı Tümör Lizis Sendromu ve İzleyen Hematolojik Remisyon

Ozlen BEKTAS1, Ibrahim C. HAZNEDAROGLU1, Yahya BUYUKASIK1, Nilgun SAYINALP1, Salih AKSU1, Hakan GOKER1, Osman I. OZCEBE1

Hacettepe University Faculty of Medicine, Department of Hematology, Ankara, TURKEY

Keywords: Tümör lizis sendromu, Dasatinib, KML, Apoptozis, Akut renal yetmezlik
Kronik myeloid lösemi (KML) hemen daima Philadelphia (Ph+) kromozomu olarak bilinen bir genetik defekt ile oluşturulan kronik bir myeloproliferatif hastalıktır. Ph+ kromozomu bir onkoprotein eksprese eden BCR/ABL füzyon geni ile ilişkilidir ve bunun kronik faz KML’nin başlatıcısı olduğu düşünülür. Tirozin kinaz inhibitörleri (TKI) hedefe yönelik terapötik ajanlardır ve KML’li hastaların önemli kısmında tam yanıt sağlarlar. KML blastik krizi (BK), TKI varlığına rağmen tedavisi güç bir durumdur. Dasatinib blastik faz KML’de en etkili TKI’dir. Ancak ileri KML’nin bu son aşamasında tümör yükü çok fazladır. Bu vakada BK-KML için uygulanan dasatinib tedavisi sonrası gelişen tumor lizis sendromu ve akut böbrek yetmezliği sunuldu. Dasatinib KML blastik krizinde etkilidir ve yüksek tumor yüküne sahip hastalarda ilk uygulama sırasında TKI etkisine bağlı gelişebilecek tumor lizis sendromu akılda bulundurulmalıdır.