International Journal of Hematology and Oncology 2014, Vol 24, Num 3 Page(s): 195-201
Genç Onkologların Bakış Açısı ile Türkiye’deki Klinik Araştırmalar: Engeller ve Çözüm Önerileri

Tulay AKMAN1, Ozgur TANRIVERDI2, Mehmet A. OZTURK3, Ibrahim PETEKKAYA4, Hakan BAKKAL5, Ozlem U. SONMEZ6, Nilufer AVCI7, Seyda ZENGIN8, Gorkem AKSU9, Gokhan OZYIGIT10, Huseyin ABALI11

1Tepecik Training and Research Hospital, Department of Medical Oncology, Izmir-TURKEY
2Sitki Kocman University Faculty of Medicine, Department of Medical Oncology, Mugla-TURKEY
3State Hospital, Department of Medical Oncology, Hatay-TURKEY
4Avukat Cengiz Gokcek Training and Research Hospital, Department of Medical Oncology, Gaziantep-TURKEY
5Bulent Ecevit University Faculty of Medicine, Department of Radiation Oncology, Zonguldak-TURKEY
6Yeditepe University Faculty of Medicine, Department of Medical Oncology, Istanbul-TURKEY
7State Hospital, Department of Medical Oncology, Balikesir-TURKEY
8Akdeniz University Faculty of Medicine, Department of Medical Oncology, Antalya-TURKEY
9Kocaeli University Faculty of Medicine, Department of Radiation Oncology, Kocaeli-TURKEY
10Hacettepe University Faculty of Medicine, Department of Radiation Oncology, Ankara-TURKEY
11Baskent University Faculty of Medicine, Department of Medical Oncology, Adana-TURKEY

Keywords: Onkoloji, Klinik araştırmalar, Türkiye
Günümüzde onkoloji alanında her geçen gün deneysel ve klinik araştırmaların sonucu olarak yeni bir gelişme olmaktadır. Kişi başına düşen yayın sayısına bakıldığında, Türkiye diğer gelişmiş Avrupa ülkelerinden epeyce geride yer almaktadır. Örneğin tüm dünyada kanser alanında yapılmış olan yayınların sayısı 2,134,964 iken, Türkiye’dekilerin sayısının toplamı 15.576’dır ve toplam yayın sayısı nüfus oranları ile karşılaştırıldığında diğer gelişmiş Avrupa ülkelerine göre epeyce geride kalmaktadır. Türkiye’de klinik çalışmaların önündeki en önemli engellerin finansal sorunlar, çalışma şartlarının zorlukları, iş yoğunluğu nedeniyle zaman kısıtlılığı, deneyimli-eğitimli insan gücü eksikliği, bilimsel çalışmanın tüm aşamalarında yardımcı olacak bir ekibin eksikliği, proje hazırlama ve etik kurul izin sürecinde yaşanan sıkıntılar, motivasyon eksikliği olduğu düşünülebilir. Biz genç onkologlar olarak bu yazımızda; dünya genelinde ülkemizin bilimsel ve klinik araştırmalardaki yerini, bilimsel araştırmaların yapılamamasının nedenlerini, ülkemizde yapılmakta olan yayınların çeşit ve kalitesini, bizim ülkemize ait varolan gerçekleri ve bunlara yönelik getirilebilecek çözüm önerilerini tartışmayı amaçladık.