International Journal of Hematology and Oncology 2007, Vol 17, Num 4 Page(s): 228-232
Churg Strauss Sendromu ve Ayırıcı Tanısı: İki Olgu Sunumu

Abdullah ALTINTAŞ1, Timuçin ÇİL1, Orhan AYYILDIZ1, Dede ŞİT2, Ekrem MÜFTÜOĞLU1

1Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları, Hematoloji-Onkoloji Bilim Dalı, DİYARBAKIR
2Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları, Nefroloji Ana Bilim Dalı, DİYARBAKIR

Keywords: Churg-Strauss Sendromu, Hipereozinofilik Sendrom, Eozinofili
Churg Strauss sendromu (CSS) küçük ve orta çaplı damarların nekrotizan, eozinofilden zengin granülomatoz inflamasyonudur. Özellikle Hipereozinofilik sendromla ayırıcı tanısının yapılması gerekmektedir. Bu makalede kliniğimize eozinofili ve eozinofili ile ilişkili organ hasarları ile başvuran iki olgu sunumu yaptık. Faydalı olacağını umduğumuzdan özellikle klinik olarak benzer olan CSS ile Hipereozinofilik sendromun klinik özelliklerini ve ayırıcı tanılarını literatür taraması eşliğinde irdeledik.