International Journal of Hematology and Oncology 2005, Vol 15, Num 3 Page(s): 149-152
DAUNORUBİSİN’e BAĞLI BLUE-GRAY HİPERPİGMENTASYON: BİR OLGU SUNUMU

Orhan AYYILDIZ1, Dede ŞİT2, Murat SÖKER3, A. Kemal KADİROĞLU2, A. Haluk YEŞİLBAĞDAN2

1Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı
2Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı
3Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatri Anabilim Dalı, DİYARBAKIR

Keywords: Daunorubisin, Blue-gray pigmentasyon
Daunorubisin akut miyeloblastik lösemilerin (AML) tedavisinde yaygın kullanılan antineoplastik bir ilaçtır. AML remisyon-indüksiyon tedavisinde oldukça etkin olan bu ilacın kullanımını kısıtlayan yan etkilerinin yanında, nadir görülen yan etkileri de vardır. Bunlardan birisi de kozmetik olarak hastayı rahatsız eden, uzun süre devam edebilen Blue-gray pigmentasyondur. Bu nedenle, AML-M4 tanısı ile Daunorubisin başladığımız ve blue-gray hiperpigmentasyon gelişen, halen takip altında olan bir olguyu sunmayı uygun gördük.