International Journal of Hematology and Oncology 2002, Vol 12, Num 2 Page(s): 061-066
HÜCRE İÇİ P53 SEVİYESİNİN EPİDERMAL BÜYÜME FAKTÖRÜ TARAFINDAN KONTROLÜ

HAKAN AKÇA1, ATİLA YANİKOĞLU1, OSMAN NİDAİ ÖZEŞ1

Akdeniz Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü, ANTALYA

Keywords: egf, p53, tnf-alfa, jnk kinaz
Kanser gelişimine karşı koruma özelliği olan tümör baskılayıcı p53 proteini birçok malignanside inaktif durumdadır. Hücrenin yaşamını devam ettirebilmesi için p53 proteinin belirli bir düzeyde tutulması gerekir. Çünkü hücre döngüsünü G1 de kontrol eden p53 hücrede kanserleşmeye gidecek herhangi bir bozukluk olduğunda hücrenin bölünmesini engelleyerek onun ölmesi için gerekli düzenlemeleri yapar. Bu yüzden hücre içi p53 seviyesinin düzenlenmesi o hücrenin ölüm yaşam kararını verir. Bu çalışma, insan servikal karsinoma hücre dizisi ME180'de Epidermal Büyüme Faktörü (EGF) ön muamelesinin c-Jun N-terminal kinazlar (JNK kinazlar) ile p53 ilişkisini artırmak suretiyle hücre içi p53 seviyesini azaltarak, bu hücreleri Tümör Nekrosis Faktör-alfa (TNF-alfa) aracılı sitotoksisiteden koruduğunu göstermektedir.