International Journal of Hematology and Oncology 2020, Vol 30, Num 1
9 record(s) found.
 • ADJUVANT KEMOTERAPİ UYGULANMIŞ MEME KANSERLİ HASTALARDA PROGNOSTİK FAKTÖRLER
       BÜLENT ALKAN1, BÜLENT KARABULUT1, ULUS A. ŞANLI1, VELİDDİN C. SEZGİN1, RÜÇHAN USLU1, NECMETTİN ÖZDEMİR1, ERDEM GÖKER1
 • HEPATOSELÜLER KANSER TANISI KONMUŞ HASTALARDA P53 MUTASYONU SIKLIĞI VE KLİNİKOPATOLOJİK KORELASYON
       RÜÇHAN USLU1, CEM CENGİZ1, ULUS ALİ ŞANLİ1, V. CANFEZA SEZGİN1, GÜRAY SAYDAM1, BÜLENT KARABULUT1, FUNDA YILMAZ1, GÜL YÜCE1, TANKUT İLTER1, SERDAR BEDİİ OMAY1, ERDEM GÖKER1
 • Inoperabl Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserinde Lökositoz, Trombositoz ve Serum Vasküler Endotelyal Büyüme Faktörü (VEGF) Seviyesinin Prognostik Önemi: Vaka-Kontrol Çalışması
       Ahmet DEMIRKAZIK1, Mehmet ASIK2, Bulent YALCIN1, Mutlu DOGAN1, Abdullah BUYUKCELIK1, Orhan SENCAN1, Gungor UTKAN1, Hakan AKBULUT1, Fikri ICLI1
 • Türkiyede malign Plevral Mezotelyomalarda EGFR Ekspresyonu ve Gen Kopya Sayısı
       Sevgen ONDER1, Gulnur GULER1, Salih EMRI2, Pınar FIRAT1
 • Türkiye’de İleri Evre Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserinde Sık Görülen EGFR, BRAF, KRAS Mutasyonlarının Tedaviye Yanıt ve Prognozla İlişkisi
       Mutlu DOGAN1, Ahmet DEMIRKAZIK1, Ajlan TUKUN2,3, Serpil D. SAK4, Koray CEYHAN4, Bulent YALCIN1, Hakan AKBULUT1, Fikri ICLI1
 • Simvastatin Gastrik Kanser Hücrelerini İnhibe Etti
       Yang CHENG-QIAN1, Wei XIN-JING2, Wei- XINBING3, Gao ZHUANG-LEI1, Zhao HONG-PENG1, Xu SONGDE4, Wang PEI-LIN1
 • Metastatik Kolon Kanserli Hastalarda Tedaviye Yanıtı ve Sağkalımı Değerlendirmede Serum VEGF ve Başlangıç FGF Seviyelerinin Önemi
       Muge KESKIN1, Zeki USTUNER2, Murat DINCER3, Durmus ETIZ4, H. Eray CELIK5, Zafer GULBAS6
 • Diferansiyasyon İndükleyici Faktör-1, Miyelom Hücrelerinde c-Myc ve VEGF Ekspresyonunu Baskılar
       Rajni KUMARI1, Rehan KHAN1, Alpana SHARMA1
 • Yüksek Dereceli Gliomlarda IDH-1, PTEN ve EGFR Ekspresyonunun Prognostik Önemi
       Meryem AKTAN1, Sidika FINDIK2, Gul KANYILMAZ1, Berrin Benli YAVUZ1, Mehmet KOC1
 •