International Journal of Hematology and Oncology 2012, Vol 22, Num 3 Page(s): 202-210
Meslek ve Kanser

Tevfik PINAR

Kirikkale University Faculty of Medicine, Kirikkale, TURKEY

Keywords: Mesleki kanser, Meslek, Önleme
Mesleki karser, işyerinde karsinojenik etkene maruziyet sonucu oluşan malign neoplazmdır. Endüstrileşmiş ülkelerde her üç kişiden birinde yaşamları boyunca kanser görülebileceği tahmin edilmektedir. Mesleki kanserlerin patolojileri ya da klinikleri mesleki maruziyete bağlı olmadan gelişen kanserlerden farklı değildir ve aynı şekilde tedavi edilirler. Ancak, mesleki kanserlerin tanısı halk sağlığı açısından çok önemlidir, çünkü bütün mesleki kanserler, diğer bütün mesleki hastalıklarda olduğu gibi, önlenebilirdir. Hekimler genellekle hastalarının mesleklerini sormayı ihmal ederler. Oysa, tam ve detaylı bir meslek anamnezi ve işyerinde maruz kalınan etkenlerin belirlenmesi, bize mesleki kanserin kolaylıkla erken tanısı hatta önlenmesi imkanını sağlar. Mesleki kanserlerin önlenmesinde en başarılı önlem, bilinen ya da şüphelenilen karsinojenin işyerinden tamamen uzaklaştırılmasıdır. İkame (Zararlı maddenin yerine daha az zararlı olanın kullanılması), üretim prosesinin değiştirilmesi, endüstriyel hijyen uygulamaları ve çalışanların eğitimi maruziyet düzeyini azaltabilir ve kanser gelişimini önleyebilir. Böylece, endüstriye zarar vermeden mesleki kanserler önlenebilir.