International Journal of Hematology and Oncology 2013, Vol 23, Num 4 Page(s): 254-259
kv Portal Görüntüleme ve kvCone Beam Bilgisayarlı Tomografi ile Planlanan Hedef Hacim Sınırlarının Belirlenmesi

Gozde YAZICI1, Mete YEGINER1, Meltem ATAMEL2, Pervin HURMUZ1, Melis GULTEKIN1, Mustafa CENGIZ1, Ferah YILDIZ1, Gokhan OZYIGIT1

1Hacettepe University Faculty of Medicine, Department of Radiation Oncology, Ankara
2Near East University Faculty of Medicine, Department of Radiation Oncology, Mersin, TURKEY

Keywords: Planlanan hedef hacim marjı, Set-up marjı, Portal görüntüleme, Cone beam bilgisayarlı tomografi
Portal görüntüleme yöntemleri ile hastanın kemik yapılarını kolayca görüntüleyebiliriz, ancak yumuşak dokular bu yöntemle izlenemez. Kilo voltaj cone beam bilgisayarlı tomografi (CBCT) görüntüleme yöntemlerinin tedavi cihazlarına entegre edilmesi nispeten yeni bir yöntemdir ve yumuşak dokuların daha yüksek çözünürlükte görüntülemesini sağlar. Bu çalışmada amacımız iki buyutlu görüntüleme işlemleri ile yapılan set-up ile üç boyutlu görüntüleme yöntemleri ile yapılan set-up arasındaki farkı araştırmak ve set-up hataları açısından kvCBCT nin portal görüntülemeye göre set-up hatalarını ne kadar düzelttiğni incelemektir. Dört baş ve boyun kanserli (2 hasta dil kökü, 2 hasta hipofarinks) ve dört prostat kanserli hasta çalışmaya dahil edildi. Tedaviler yoğunluk ayarlı radyoterapi (YART) yöntemi ile uygulandı. Baş boyun kanserli hastalardan elde olunan 44 kvCBCT-kv portal film karşılaştırması ve prostat kanserli hastalardan elde olunan 130 kvCBCT-kv portal film karşılaştırması değerlendirildi. Analizler sonucunda her gün sadece kv portal görüntüleme yapıldığında gerekli PTV emniyetinin baş boyun kanserleri için 1.5mm ve prostat kanseri için 2.1 mm olduğu bulundu. Literatür ile kıyaslandığında kv portal görüntüleme sonrası kvCBCT uygulandığında kaymaların minimal olduğu bulunmuştur. Bunun nedenlerinden biri immobilizasyon yöntemlerinin ve hazırlık aşamalarının her hasta için özenle uygulanmış olması olabilir.