International Journal of Hematology and Oncology 2005, Vol 15, Num 3 Page(s): 165-174
KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERLERİNDE EPİDERMAL BÜYÜME FAKTOR RESEPTOR (EGFR) İNHİBİTÖRLERİNİN YERİ

Özden ALTUNDAĞ1, Kadri ALTUNDAĞ2

1Department of Thoracic/Head&Neck Cancer Medicine The University of Texas M .D. Anderson Cancer Center, Houston, Texas, USA
2Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Medikal Onkoloji Bolümü, ANKARA
3Department of Breast Medical Oncology The University of Texas M .D. Anderson Cancer Center, Houston, Texas, USA

Keywords: Küçük-hücreli dışı akciğer kanseri, Epidermal büyüme faktör reseptör inhibitörü, Tirozin kinaz, Gefitinib, Erlotinib, Cetuximab
Son zamanlarda akciğer kanserinin hedefe yönelik tedavisinde önemli gelişmeler kaydedilmiştir. Bu derlemede küçük-hücreli dışı akciğer kanser tedavisinde kullanılan epidermal büyüme faktör reseptör inhibitorleriyle ilgili son gelişmeler konuyla ilişkili güncel makaleler ışığında özetlenmiştir.