International Journal of Hematology and Oncology 2019, Vol 29, Num 4
6 record(s) found.
 • İleri Faz Kronik Myeloid lösemi tedavisi ve Transplantasyon
       Zafer GULBAS
 • Türkiyede Kronik Myeloid Lösemi Tedavisinde Güncel Sorunlar
       Fatih DEMIRKAN
 • Daha Önce Tedavi Edilmiş İleri Evre Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserli Hastalarda Erlotinibin Güvenlik ve Etkinliği
       Halit KARACA1, Caglayan GEREDELI2, M. Ali KAPLAN3, Umut DEMIRCI4, Suleyman ALICI5, Mehmet ARTAC2, Abdurrahman ISIKDOGAN3, Mustafa BENEKLI4, Ozan BALAKAN6, Erkan ARPACI7, Burcin BUDAKOGLU8, Dogan UNCU9, Tunc GULER2, Veli BERK1, Metin OZKAN1
 • Tiroid Kanserinde Tirozin Kinaz İnhibitörleri: Axl/Gas6 Yolağı Gizli Bir Hedef Olabilir mi?
       S. Mehlika ISILDAK1, Neslihan B. TUTUNCU1, Ozden ALTUNDAG2
 • Türkiye’de İleri Evre Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserinde Sık Görülen EGFR, BRAF, KRAS Mutasyonlarının Tedaviye Yanıt ve Prognozla İlişkisi
       Mutlu DOGAN1, Ahmet DEMIRKAZIK1, Ajlan TUKUN2,3, Serpil D. SAK4, Koray CEYHAN4, Bulent YALCIN1, Hakan AKBULUT1, Fikri ICLI1
 • Tirozin Kinaz İnhibitörleri ile Tedavi Edilen Onkoloji Hastalarında Klinik Eczacılık Uygulamaları
       Kamer TECEN-YUCEL1, Aygin BAYRAKTAR-EKINCIOGLU1, Saadettin KILICKAP2, Mustafa ERMAN2
 •