International Journal of Hematology and Oncology 2006, Vol 16, Num 3 Page(s): 141-144
HEPARİNİN İNDÜKLEDİĞİ TROMBOSİTOPENİDE FONDAPARİNUX TEDAVİSİ: OLGU SUNUMU

Tülin AKAGÜN1, Mehmet SÖNMEZ2, Mustafa YILMAZ2, Elif AKDOĞAN2, Ahmet DURMUŞ2, Ercüment OVALI2, Serdar B. OMAY2

1Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, TRABZON
2Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi, Hematoloji Bilim Dalı, TRABZON

Keywords: HİT, Fondaparinux
Heparinin indüklediği trombositopeni (HIT); heparin tedavisinin trombositopeni, arteriyel ve venöz tromboembolilerle seyreden en önemli komplikasyonudur. Genellikle heparin tedavisinin 5-14. günlerinde görülür. Tedavi edilmediğinde mortalitesi oldukça yüksek olan bu tabloda, tedavi öncelikle heparinin kesilmesi ve tromboembolik komplikasyonlara yönelik direkt trombin inhibitörlerinin kullanılmasıdır. Fondaparinux, HIT tedavisinde kullanılabileceği belirtilen sentetik pentasakkarit yapısında antikoagülan bir ilaçtır. Bu olguda heparin tedavisinin bir komplikasyonu olarak ortaya çıkan trombositopeni / tromboz tablosu (HIT) ve yeni tedavi yaklaşımları ile ilgili literatür bilgilerinin gözden geçirilmesi amaçlanmıştır.