International Journal of Hematology and Oncology 2020, Vol 30, Num 1 Page(s): 032-042
Kanser Araştırmalarına Sosyal Medya ve Akademik Dünya İlgilerinin Karşılaştırılması: Altmetrik Skor Analizi

Emir CELIK1, Mehmet DOKUR2, Betul BORKU UYSAL3, Nilay SENGUL SAMANCI1, Fuat Hulusi DEMIRELLI1

1Istanbul University-Cerrahpasa, Cerrahpasa Faculty of Medicine, Department of Medical Oncology, Istanbul, TURKEY
2Biruni University Faculty of Medicine, Department of Emergency Medicine, Istanbul, TURKEY
3Biruni University Faculty of Medicine, Department of Internal Medicine, Istanbul, TURKEY

Keywords: Altmetrik, Bibliometric, Kanser, Atıf, Sosyal medya
Bibliometrik ve altmetrik çalışmalar önemli yayınları analiz eder. Geçtiğimiz birkaç yılda sosyal medya ile medikal literatürün diseminasyonu, görüntülenmesi daha fazla oldu. Hipotezimiz daha çok atıf alan kanser makaleleri ile altmetrik skorlar arasında pozitif korelasyon olmasıdır. Thomson Reuter’s Web of Science data tabanına ‘kanser’ araştırma terimi girilerek son 10 yılda yayımlanmış tüm makaleler belirlendi. En çok atıf alan 50 makale konu, dergi, yazar, yayımlanma yılı ve altmetrik skoruna göre analiz edildi. Bibliometrik kriterlerle uygun makale sayısı 1,465,400 idi ve median (aralık) atıf sayısı 3601.5 (2556-23725). Top 50 listesinde en çok atıf alan makale Jemal A. ve arkadaşları tarafından 2011’de yayımlanmış “Global cancer statistics’’ idi. En çok makale New England Journal of Medicine’de (n= 14) yayımlandı. Yıllık ortalama atıf sayısı ile altmetrik skor arasında pozitif korelasyon (r= 0.491 p< 0.01) olmasına rağmen toplam atıf sayısı ile altmetrik skor arasında korelasyon yoktu (r= 0,184 p= 0,2). Bibliometrik ve altmetrik analizler makalenin değeri ile ilgili önemli ama farklı yönde bilgi sağlar. Bulgularımız kanser makalelerinin genel toplumda nasıl ilgi gördüğü konusunda önemli bilgiler sağladı.