International Journal of Hematology and Oncology 2013, Vol 23, Num 4 Page(s): 227-232
Saikosaponin A ve Saikosaponin D ile MCF-7/Pac Hücre Hattında Paklitaksel Dirençliliğinin Engellenmesi

Meltem D. KARS1, Gokhan KARS2, Ufuk GUNDUZ4

1Selcuk University Sarayonu Vocational High School, Konya, TURKEY
2Selcuk University Advanced Technology Research and Application Center, Konya, TURKEY
3Selcuk University Faculty of Science, Department of Biology, Konya, TURKEY
4Middle East Technical University, Department of Biological Sciences, Ankara, TURKEY

Keywords: Çoklu ilaç dirençliliği, MCF-7, ÇİD geri çevirilmesi, Saikosaponinler, Checkerboard mikroplaka yöntemi
Kanser hücreleri kemoterapi sonrasında sıklıkla çoklu ilaç dirençliliği fenotipini geliştirirler. Kanser hücrelerinin çeşitli kemoterapötiklere dirençliliği çoklu ilaç dirençliliği (ÇİD) olarak tanımlanır. Bu çalışmanın amacı, bitkilerde yüksek miktarda bulunan aktif bileşiklerin dirençli MCF-7 hücreleri üzerinde potansiyel dirençliliği geri çevirme etkilerini araştırmaktır. Bu potansiyel MDR modülatörlerinin antikanser ilaçlarla kombine uygulandıkları zaman etkileşimleri de belirlenmiştir. Akım sitometri, floresan mikroskopi ve checkerboard kombinasyon testi dirençliliği geri çevirme etkileri ve ilaç-modülatör etkileşimlerini belirlemek amacıyla uygulanmıştır. Paklitaksel ve MDR modulator adayları (verapamil, saikosaponin A, D ve isoquercetin) dirençli hücre hattına kombine uygulanmıştır. Floresans birikim seviyeleri ve fraksiyonel inhibisyon indisleri, saikosaponin A ve saikosaponin D’nin paklitaksel ile birlikte birlikte uygulanabilecek etkili MDR modülatörleri olduklarını göstermektedir. Sonuç olarak, doğal kaynaklardan elde edilen saikosaponin A ve saikosaponin D, kemoterapinin başarısını artıracak değerli bileşikler oldukları söylenebilir.