International Journal of Hematology and Oncology 2020, Vol 30, Num 2
4 record(s) found.
 • RADYOTERAPİ SONRASI MCF-7 MEME KANSERİ HÜCRE KÜLTÜRLERİNDE GLUKOZ METABOLİZMASI DEĞİŞİKLİKLERİ
       Mustafa CENGİZ1, Hakan BOYUNAĞA2, Ferah YILDIZ1, A. Uğur URAL3, İ. Lale ATAHAN1
 • Dirençli MCF-7 Hücre Hatlarında Yapısal Olarak Farklı Antikanser İlaçlara Karşı Çapraz Direnç Gelişimi
       Özlem D. İŞERİ1, Meltem D. KARS1, Seçkin EROĞLU1, Ufuk GÜNDÜZ1
 • İlaç Dirençli MCF-7 Hücrelerinde ß-Tübülin İzotiplerinin Değişen İfadelenme Düzeyleri ve TUBB Gen Mutasyonları
       Ozlem D. ISERI1, Meltem D. KARS1, Ufuk GUNDUZ1
 • Kronik Lenfositik Lösemi ve Kronik Myelositer Lösemi Vakalarında Çoklu İlaç Direnç 1, Akciğer Direnç Protein ve Meme Kanseri Direnç Protein Genlerinin Tanımlanması
       Ozlem D. ISERI1*, Meltem D. KARS1, Pelin MUTLU1, Ferit AVCU2,3, Ali U. URAL2,3, Ufuk GUNDUZ1
 •