International Journal of Hematology and Oncology 2011, Vol 21, Num 3 Page(s): 166-169
Pakistanda Transfüzyona Bağımlı Beta Talassemi Olgularında Eritrosit Alloimmünizasyon Sıklığı

Muhammad USMAN1, Saira MOIN1, Moinuddin Moinuddun1, Saeed AHMAD2, Rehana PERVEEN3, Muhammad A. AZMI4, Sadia USMAN1

1Baqai Medical University, Department of Hematology, PAKISTAN
2Husaini Institute of Hematology and Oncology Trust, PAKISTAN
3Baqai Medical University, Department of Pharmacology, PAKISTAN
4Baqai Medical University, Department of Physiology, Karachi, PAKISTAN

Keywords: Alloimmünizasyon, Transfüzyona bağımlı, Beta talassemi, Pakistan toplumu
Çoklu transfüzyon yapılan beta talassemi hastalarında eritrosit alloantikorlarının gelişmesi transfüzyon komplikasyonu olarak karşımıza çıkar. Baqai ve Husaini Enstitülerinde yapılan bu kesitsel çalışma Pakistan toplumunda transfüzyon bağımlı beta talassemi olgularında eritrosit alloantikor gelişim sıklığını belirlemek üzere yapılmıştır. Karachi’deki farklı merkezlerden toplam 800 hastada eritrosit alloantikorlarının sıklığına bakılmıştır. Bu 800 hastanın 30’unda (%3.75) eritrosit alloantikorları saptanmıştır. Bunların Rh, Lewis, Duffy ve Kell kan grubu antikorlarına karşı oldukları anlaşılmıştır. Pakistandaki talassemi hastalarında alloimmünizasyon oranının düşük olduğu dikkati çekmiştir. Bu, kan verenler ve alanlardaki eritrosit antijenlerinin homojen olduğunu göstermektedir. Ayrıca çalışmamızda, ilk transfüzyondaki hasta yaşı, transfüzyon sayısı ve splenektominin alloantikor oluşumunu etkilemediği gösterilmiştir. Düşük eritrosit alloimmünizasyonu ve testlerin pahalı olması nedeniyle transfüzyon öncesi ABO ve Rh “D” antijenlerinden başka kan fenotiplemesini önermemekteyiz.