International Journal of Hematology and Oncology 2000, Vol 10, Num 2 Page(s): 088-094
G-CSF UYGULAMASI SONRASINDA GELİŞEN, MULTİSİSTEM TUTULUMU İLE SEYREDEN HİPERSENSİTİVİTE VASKÜLİTİ: OLGU SUNUMU

ORHAN ŞENCAN1, ALİ PAMİR1, MUSTAFA SAMUR1, ARZU ENSARI1, ŞEHSUVAR ERTÜRK1

Ankara University, Faculty of Medicine, Department of Medical Oncology

Keywords: hipersensitivite vasküliti, sitokinler, g-csf, hemopoietik büyüme faktörleri
Çok sayıda sitokin hematopoietik büyüme faktörü olarak kullanılmaktaysa da, bunlardan en çok kullanılanları G-CSF ve GM-CSF'dir ve kısa ve uzun süreli kullanımda genellikle iyi tolere edilmektedirler. Multisitem tutulumu ile seyreden vaskülit, hematopoietik büyüme faktörü kullanımı sırasında nadir görülen, ancak ciddi bir yan etkidir. Cilt, akciğer ve böbrekler dahil olmak üzere çok sayıda organ sistemi tutulumu ile seyreden, G-CSF kullanımına bağlı olduğu düşünülen, nadir görülen bir vaskülit olgusu sunulmuştur.