International Journal of Hematology and Oncology 2006, Vol 16, Num 2 Page(s): 095-098
PAPİLLER TİROİD KANSERİ İÇİN TİROİDEKTOMİ SIRASINDA SAPTANAN PARATİROİD KANSERİ: OLGU SUNUMU

Mehmet KILIÇ1, Mehmet KEŞKEK1, Tamer ERTAN1, Özge HAN2, Erdal GÖÇMEN1

1V. Department of Surgery, Ankara Numune Hastanesi, ANKARA
2Department of Pathology, Ankara Numune Hastanesi, ANKARA

Keywords: Tiroid kanseri, Paratiroid kanseri
Nodüler guatr öyküsü olan 60 yaşındaki bir kadın hasta hastaneye kabul edildi. Dominant nodülden yapılan ince iğne aspirasyon biyopsisi (İİAB) papiller tiroid kanseri açısından şüpheliydi. Ameliyat öncesi serum kalsiyum düzeyi normal sınırlardaydı. Servikal eksplorasyonda sol tiroid lobunun aşağısında paratiroid adenomu veya lenfadenopatiyi düşündürecek anormal bir dokuyla karşılaşıldı. Total tiroidektomi yapıldı ve bu doku bir bütün olarak çıkartıldı. Histopatolojik incelemede papiller tiroid kanseri ve ameliyat öncesi bulgu vermeyen paratiroid kanseri saptandı. Otörler olarak, kanser nedeniyle tiroidektomi yapılırken saptanan büyümüş paratiroid bezlerinin ikinci bir primer şüphesini uyandırmasını düşünmekteyiz.