International Journal of Hematology and Oncology 2000, Vol 10, Num 3 Page(s): 138-143
KEMOTERAPİ UYGULANAN KANSERLİ ÇOCUKLARDA HEPATİT A AŞISINA SEROKONVERSİYON YANITININ DEĞERLENDİRİLMESİ

DURGÜL ÖZDEMİR1, PAMİR GÜLEZ1, ERTAN KAYSERİLİ1, ALPAY ÖZBEK1, CANAN VERGİN1

Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İZMİR

Keywords: hepatit a, kanser, serokonversiyon
Hepatit A infeksiyonu kanserli çocuklarda normal seyri sırasında kemoterapi programının aksamasına, nadir görülen fulminan seyrinde ise oldukça yüksek oranda mortaliteye neden olur. Bu çalışma kanserli hastaları aşıyla önlenebilen hepatit A infeksiyonundan korumak için 0, 1, 6. aylarda uygulanan hepatit A aşısının etkinliğine kemoterapi programının yoğunluğu ve aşı dozunun etkilerinin değerlendirilmesi amacıyla gerçekleştirildi. Hepatit A aşısı yaşları 3 ile 15 yıl arasında değişen, hepatit A serolojisi negatif ve karaciğer fonksiyon testleri normal olan toplam 25 hematolojik maligniteli olguya uygulandı. Hepatit A aşısı aldıkları kemoterapi yoğunluğu dikkate alınmaksızın randomize olarak 12 hastaya tek ve 13 hastaya çift doz yapıldı. Hepatit A aşısı tek doz yapılan tamamen sağlıklı 6 çocuk kontrol grubunu oluşturdu. Her aşılamadan 1 ay sonra total anti HAV titresine bakılarak antikor titresinde 20 mIU/ml'ye eşit veya üzerindeki değerler seropozitif olarak değerlendirildi. Anti HAV değerleri 1, 2, 7 aylarda, tek doz uygulananlarda 23.7, 36.6, 48.4 mIU/ml; çift doz uygulananlarda 34, 54.5, 160.3 mIU/ml ve kontrol grubunda 65.1, 179.7, 318.1 mIU/ml olarak belirlendi. Hastalarda serokonversiyon oranları aynı sırayla tek doz uygulananlarda %33.3, %41.6 ve %50; çift doz uygulananlarda ise; %53.8, %84.6 ve %100 olarak saptandı. Tek doz aşı uygulanan hastalarda yoğun kemoterapi alanlarda seropozitivite %16.6, %16.6 ve %16.6, yoğun olmayan kemoterapi alanlarda %50, %66.6 ve %66.6; çift doz aşılananların yoğun kemoterapi alanlarında %42.8, %100 ve %100, yoğun olmayan kemoterapi alanlarında %66.6, %83.3 ve %100 bulundu. Bu deÛerler kontrol grubunda ise %66.6, %83.3 ve %100 idi. Bu sonuçlar kanserli hastalarda çift doz hepatit A aşısının hepatitis A enfeksiyonunun profilaksisinde etkin olduğunu göstermektedir.