International Journal of Hematology and Oncology 2005, Vol 15, Num 4 Page(s): 212-218
KANTARONUN ( HYPERICUM PERFORATUM L.) BİLEŞİMİ VE TIBBİ ÖNEMİ

Yaşar HIŞIL1, Fahri ŞAHİN2, Serdar Bedii OMAY3

1Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği, İZMİR
2Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Hematoloji Bilim Dalı, İZMİR
3Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı, TRABZON

Keywords: Kantaron, Hiperisin, Kanser tedavisi
Bu incelemede, kantaronun (Hypericum perforatum L., Eng. St. John’s Wort) analitik kompozisyonu, biyolojik olarak önemli olan bileşenleri ve onların kromatografik analizleri ve tıbbi yönden önemi hakkında yapılmış olan çalışmalar değerlendirilmiştir. Kantaronun etkinliği hakkında bir çok çalışma mevcuttur. Kantaron Avrupada pek çok patalog tarafından harici ve dahili olarak kullanılan geleneksel bir tibbi bitkidir. Son yirmi yılda, bazı kantaron ekstraktlarının hafif ve orta şiddetteki depresyonun tedavisindeki etkinliği isbat edilmiş ve bu yüzden kantaron ekstraktları antidepresan olarak hem Avrupada ve hem de A.B.D. de kullanılmaktadır. Son yıllarda, kantaronun aktif bileşeni olan hiperisinin etkisini ortaya koyan çeşitli çalışmalar nedeniyle, potansiyel antikanserojen ajan olarak hiperisine ilgi artmıştır.