International Journal of Hematology and Oncology 2005, Vol 15, Num 1 Page(s): 044-047
İMMATÜR KİSTİK TERATOM: OLGU SUNUMU

Ömer ETLİK1, Ali BAY2, Ekrem DOĞAN3, Mustafa İZMİRLİ4, Osman TEMİZÖZ1

1Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı, VAN
2Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Hastalıkları Anabilim Dalı, VAN
3Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, VAN
4Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı, VAN

Keywords: Multidedektör bilgisayarlı tomografi, İmmatür kistik teratom, Neoplasm
Bu vaka sunumunun amacı immatür teromun MDBT bulgularını matür kistik teratomun radyolojik bulguları ile karşılaştırmaktır. Patolojik olarak tanı konmuş immatür kistik teratomlu olgunun MDCT bulgularında tümörün boyutu, yağ miktarı ve natürü, solid komponent varlığı, asit ve implant varlığı araştırıldı. MDBT kesitlerinde lezyon içlerinde yağ, kalsifikasyon, punktat kalsifikasyonlar, solid komponentler ve kistler izlendi. İmmatür teratomun MDBT bulgularında solid komponentin daha fazla, yağın ve kalsifikasyonun ise daha az olduğu izlenirken matür teratomlarda kistik alanın, kalsifikasyon ve yağ miktarının fazla olduğu olduğu izlenmiştir.