International Journal of Hematology and Oncology 2007, Vol 17, Num 2 Page(s): 108-111
Pankreatik Non-Hodgkin Lenfoma Vakası

Gökhan ÇELENKOĞLU1, Güngör UTKAN1, Çiğdem IRKKAN2, Emine BENZER2, Ülkü Y. ARSLAN1, Saadet TOKLUOĞLU1, Sadık MUALLAOĞLU1, Murat KOÇER1, Necati ALKIŞ1

1Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Onkoloji Kliniği, ANKARA
2Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi Patoloji Kliniği, ANKARA

Keywords: Pankreas, Lenfoma
Ekstranodal non-Hodgkin lenfoma, mide ve bağırsak sistemini sıkça tutmaktadır. Pankreasın malign tümörleri büyük oranda adenokarsinoma yapısında olup nadir olarak lenfoma da bildirilmiştir. Pankreatik lenfomaların klinik ve radyolojik olarak adenokanserlerden ayırt edilmesi zordur. Karın ağrısı nedeni ile başvuran elli dokuz yaşında erkek hastanın yapılan değerlendirmesinde; pankreas başında kitle ve çevresinde büyümüş lenfadenopatiler tespit edildi. Kitleden yapılan biopsi sonucunda diffuz büyük B hücreli non Hodgkin lenfoma tanısı kondu. Siklofosfamid, adriamisin, vinkristin, prednisolon (CHOP) ve anti-CD20-antikor (rituximab) kemoterapisi başlandı. Pankreas yerleşimli tümörlerde, adenokanserlerden prognoz ve tedavisi dramatik olarak farklı olan lenfoma olasılığı akılda tutulmalıdır.