International Journal of Hematology and Oncology 2002, Vol 12, Num 3 Page(s): 157-161
EŞ ZAMANLİ OLARAK SAPTANAN DÖRT PRİMER KANSERLİ OLGU

ENDER KURT1, TURKKAN EVRENSEL1, MURAT ARSLAN1, GÜLAYDAN FİLİZ1, GÜZİN GÖNÜLLÜ 1, ÖZKAN KANAT1, MUTLU DEMİRAY1, OSMAN MANAVOĞLU1

Uludağ University Faculty of Medicine Department of Medical Oncology

Keywords: multipl kanserler, dört primerli kanserler
Multipl primer kanserler genellikle iki veya üç primer kanser tarafından oluşturulmaktadır. Quadruple (dört primerli) kanserler-özellikle eğ zamanlı olarak saptanmışsa-nadiren bildirilmiştir. Bu çalışmada eş zamanlı olarak tanı almış insitu ve fokal invaziv yassı epitel hücreli dudak kanseri, yassı epitel hücreli akciğer kanseri, hepatosellüler karsinom ve transisyonel hücreli mesane kanseri olan bir vaka sunulmuştur. Klinisyenlerin kanserli hastalarda bulunabilecek multipl primer tümörler açısından dikkatli olmaları gerektiği sonucuna varılmıştır.